Dokument & lagar (142 träffar)

Civilutskottets protokoll 2015/16:15

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:15 DATUM 2016-03-17 TID 9.3010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Susanne Primér från IT-enheten får närvara under dagens sammanträde. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 2 Justering av protokoll

2016-03-17

Trafikutskottets protokoll 2015/16:27

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:27 DATUM 2016-03-15 TID Kl. 11.00 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:26. 2 En fossiloberoende transportsektor TU9 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2015/16:TU9.

2016-03-15

Trafikutskottets protokoll 2015/16:26

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:26 DATUM 2016-03-10 TID Kl. 10.00 10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information och vidareutbildning om den digitala mötestjänsten Utbildaren Suzanne Primér från riksdagsförvaltningens it-avdelning informerade om den digitala mötestjänsten. 2 Justering av protokoll

2016-03-10

Trafikutskottets protokoll 2015/16:25

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:25 DATUM 2016-03-08 TID Kl. 11.00 11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Bil Sweden och 2030-sekretariatet Teknisk samordnare Maria Backlund och teknisk samordnare Ulf Svensson båda från Bil Sweden och Jakob Lagercrantz från 2030-sekretariatet informerade

2016-03-08

Trafikutskottets protokoll 2015/16:24

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:24 DATUM 2016-03-01 TID Kl. 11.00 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Sveriges Åkeriföretag och Svenska Transportarbetareförbundet Ulric Långberg, branschansvarig och kommunikationschef Erika Svanström från Sveriges Åkeriföretag samt Magnus Falk,

2016-03-01

Trafikutskottets protokoll 2015/16:23

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:23 DATUM 2016-02-25 TID Kl. 10.00 11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om elvägar Peter Georén, föreståndare KTH-ITRL, Stefan Tongur, forskare KTH, Björn Hasselgren, senior forskare Trafikverket/KTH, Sofia Lundberg, biträdande forskningsdirektör VTI

2016-02-25

Civilutskottets protokoll 2015/16:14

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:14 DATUM 2016-02-25 TID 9.30-9.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:13. 2 En kortare instanskedja för detaljplaner och områdes- bestämmelser CU16 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition

2016-02-25

Trafikutskottets protokoll 2015/16:22

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:22 DATUM 2016-02-11 TID Kl. 10.00 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:21. 2 Överlämnande av motionsyrkanden Utskottet överlämnade till skatteutskottet, under förutsättning av detta utskotts medgivande,

2016-02-11

Trafikutskottets protokoll 2015/16:21

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:21 DATUM 2016-02-09 TID Kl. 10.00 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Sverigeförhandlingen Förhandlingspersonerna HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman med medarbetare informerade om Sverigeförhandlingen. 2 Justering av protokoll Utskottet

2016-02-09

Civilutskottets protokoll 2015/16:13

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:13 DATUM 2016-02-09 TID 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:11 och 2015/16:12. 2 Genomförande av hissdirektivet CU12 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:59. Utskottet

2016-02-09

Trafikutskottets protokoll 2015/16:20

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:20 DATUM 2016-02-04 TID Kl. 10.00 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Tjänstemän från Näringsdepartementet informerade om arbetet inom EU med transportpolitiska frågor under innevarande ordförandeskap. 2 Justering av protokoll

2016-02-04

Trafikutskottets protokoll 2015/16:19

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:19 DATUM 2016-02-02 TID Kl. 11.00 11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Tjänstemän från Regeringskansliet informerade om arbetet inom EU med it-politiska frågor under innevarande ordförandeskap. 2 Justering av protokoll Utskottet

2016-02-02

Civilutskottets protokoll 2015/16:12

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:12 DATUM 2016-02-02 TID 11.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Presentation av rapport om miljömärkning av produkter Joakim Skotheim, utvärderings- och forskningssekretariatet, presenterade rapporten 2015/16:RFR9 Miljömärkning av produkter En översikt

2016-02-02

Trafikutskottets protokoll 2015/16:18

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:18 DATUM 2016-01-28 TID Kl. 11.00 11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:17. 2 Lag om fritidsbåtar och vattenskotrar TU8 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:64 och en motion. Utskottet

2016-01-28

Trafikutskottets protokoll 2015/16:17

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:17 DATUM 2016-01-26 TID Kl. 11.00 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:16. 2 En flygstrategi för Europa Utskottet behandlade Faktapromemoria 2015/16:FPM34. Dokumentet lades till handlingarna. 3 Fråga

2016-01-26

Civilutskottets protokoll 2015/16:11

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:11 DATUM 2016-01-26 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:10. 2 Mottagande av motion Utskottet beslutade att från miljö- och jordbruksutskottet ta emot motion 2015/16:1973 yrkande

2016-01-26

Trafikutskottets protokoll 2015/16:16

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:16 DATUM 2016-01-21 TID Kl. 10.00 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Verksamhetsplanering Kanslichefen informerade om vårens utskottsarbete. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:15. 3 Cykelfrågor TU7 Utskottet fortsatte behandlingen

2016-01-21

Trafikutskottets protokoll 2015/16:15

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:15 DATUM 2016-01-19 TID Kl. 10.00 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Välkomsthälsning Ordföranden hälsade Christina Örnebjär L välkommen till utskottet som ordinarie ledamot. 2 Järnvägsutredningens slutbetänkande Utredare Gunnar Alexandersson och sekreterare

2016-01-19

Civilutskottets protokoll 2015/16:10

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:10 DATUM 2016-01-19 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Genomförande av hissdirektivet CU12 Utskottet behandlade proposition 2015/16:59. Ärendet bordlades. 2 Hushållningen med mark- och vattenområden CU13 Utskottet behandlade motioner. Ärendet

2016-01-19

Trafikutskottets protokoll 2015/16:14

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:14 DATUM 2015-12-14 TID Kl. 10.30 10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:13. 2 Id-kontroll på buss- och tågtransporter till Sverige TU2y Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till justitieutskottet.

2015-12-14