Dokument & lagar (142 träffar)

Trafikutskottets protokoll 2015/16:13

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:13 DATUM 2015-12-10 TID Kl. 08.30 09.10, 09.25 09.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:12. 2 Id-kontroll på buss- och tågtransporter till Sverige TU2y Utskottet beslutade att ett yttrande ska lämnas till

2015-12-10

Trafikutskottets protokoll 2015/16:12

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:12 DATUM 2015-12-10 TID Kl. 10.00 11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:11. 2 Postfrågor och grundläggande betaltjänster TU6 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkandet

2015-12-10

Civilutskottets protokoll 2015/16:9

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:9 DATUM 2015-12-10 TID 9.30-9.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:8. 2 Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar CU10 Utskottet behandlade proposition 2015/16:4 och motion. Ärendet bordlades.

2015-12-10

Trafikutskottets protokoll 2015/16:11

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:11 DATUM 2015-12-08 TID Kl. 11.00 12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringslivets Transportråd och Branschföreningen Tåg Ordförande Per Bondemark, kanslichef Guy Ehrling och styrelseledamot Karolina Boholm från Näringslivets Transportråd och

2015-12-08

Trafikutskottets protokoll 2015/16:10

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:10 DATUM 2015-12-01 TID Kl. 10.00 10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Infrastrukturminister Anna Johansson från Näringsdepartementet informerade inför transportrådsmötet den 10 december 2015. 2 Information från Näringsdepartementet

2015-12-01

Civilutskottets protokoll 2015/16:8

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:8 DATUM 2015-12-01 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:7. 2 Budgetpropositionen anslagsfördelningen m.m. CU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:1 och motioner.

2015-12-01

Trafikutskottets protokoll 2015/16:9

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:9 DATUM 2015-11-26 TID Kl. 10.00 11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Post- och telestyrelsen Generaldirektör Göran Marby från Post- och telestyrelsen informerade om aktuella it- och postfrågor. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll

2015-11-26

Civilutskottets protokoll 2015/16:7

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:7 DATUM 2015-11-26 TID 9.30-10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Tommy Forsell från justitieutskottets kansli får närvara under dagens sammanträde. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 2 Justering

2015-11-26

Trafikutskottets protokoll 2015/16:8

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:8 DATUM 2015-11-19 TID Kl. 10.00 11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Sveriges Bussföretag, K2 Nationellt kunskapscentrum, Volvo Bussar AB och Nobina Sverige AB Branschchef och vice vd Anna Grönlund från Sveriges Bussföretag, centrumföreståndare

2015-11-19

Trafikutskottets protokoll 2015/16:7

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:7 DATUM 2015-11-10 TID Kl. 11.00 12.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet och Trafikverket Infrastrukturminister Anna Johansson från Näringsdepartementet, generaldirektör Lena Erixon samt underhållschef Anna Lundman, båda från Trafikverket,

2015-11-10

Trafikutskottets protokoll 2015/16:6

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:6 DATUM 2015-11-05 TID Kl. 10.00 10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:5. 2 Senarelagt införande av redovisningscentraler TU4 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:16. Utskottet justerade

2015-11-05

Civilutskottets protokoll 2015/16:6

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:6 DATUM 2015-11-05 TID 9.30-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:5. 2 Bättre möjligheter till finansiering av luftfartyg CU5 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:12. Utskottet

2015-11-05

Trafikutskottets protokoll 2015/16:5

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:5 DATUM 2015-11-03 TID Kl. 11.00 11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:4. 2 Ändring i lagen om vägtrafikregister TU3 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:143. Utskottet justerade betänkandet

2015-11-03

Civilutskottets protokoll 2015/16:5

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:5 DATUM 2015-11-03 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:4. 2 Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden CU4 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:128. Utskottet

2015-11-03

Trafikutskottets protokoll 2015/16:4

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:4 DATUM 2015-10-22 TID Kl. 10.00 10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:3. 2 Ramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer TU1y Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition

2015-10-22

Civilutskottets protokoll 2015/16:4

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:4 DATUM 2015-10-22 TID 9.30-9.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:3. 2 Sjöfylleri CU2 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2015/16:CU2. 3 Nya steg för

2015-10-22

Trafikutskottets protokoll 2015/16:3

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:3 DATUM 2015-10-20 TID Kl. 11.00 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:2. 2 Ändring i lagen om vägtrafikregister TU3 Utskottet behandlade proposition 2014/15:143. Ärendet bordlades. 3 Ramen för utgiftsområde

2015-10-20

Civilutskottets protokoll 2015/16:3

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:3 DATUM 2015-10-13 TID 11.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:2. 2 Aktuella EU-frågor Statssekreteraren Catharina Espmark m.fl.Justitiedepartementet, informerade utskottet om direktivförslaget

2015-10-13

Civilutskottets protokoll 2015/16:2

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:2 DATUM 2015-10-01 TID 9.30-9.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:1. 2 Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden CU4 Utskottet behandlade proposition 2014/15:128. Ärendet bordlades. 3 Gäldenärens

2015-10-01

Trafikutskottets protokoll 2015/16:2

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:2 DATUM 2015-09-29 TID Kl. 11.00 12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens förslag i fjärde järnvägspaketet marknadsöppning Utskottet överlade med infrastrukturminister Anna Johansson om det fjärde järnvägspaketets marknadsdel, dvs. förslaget till ändring

2015-09-29