Dokument & lagar (359 träffar)

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:44

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:44 DATUM 2017-05-02 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:42. 2 Återtagande av plats Kanslichefen anmälde att fr.o.m. den 1 maj 2017 har Sofia Modigs KD uppdrag som ersättare

2017-05-02

utskottsdokument 2016/17:38

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:38 DATUM 2017-05-02 TID 11.5612.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:37. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde uppteckning från utfrågningen med Gustav Fridolin. 3 Granskningsärende

2017-05-02

Trafikutskottets protokoll 2016/17:32

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:32 DATUM 2017-04-27 TID 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:31. 2 3 Cykelfrågor TU16 Utskottet behandlade motioner. Ärendet bordlades. Riksdagens skrivelser till regeringen TU4y Utskottet

2017-04-27

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:43

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:43 DATUM 2017-04-27 TID 8.3010.14 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att C.B.S.som medföljde ledamoten Rasmus Ling MPfick närvara under sammanträdet. 2 Medgivande att närvara Utskottet medgav att kanslirådet

2017-04-27

utskottsdokument 2016/17:37

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:37 DATUM 2017-04-27 TID 10.1510.16 10.3011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:35 och 2016/17:36. 2 Ajournering Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet. 3

2017-04-27

Civilutskottets protokoll 2016/17:28

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:28 DATUM 2017-04-27 TID 9.0010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:27. 2 Information från Justitiedepartementet Statssekreterare Catharina Espmark m.fl. informerade angående rege-ringens proposition

2017-04-27

Trafikutskottets protokoll 2016/17:31

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:31 DATUM 2017-04-25 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om Vänersjöfarten Stadsdirektör Annika Wennerblom och kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund S från Trollhättans stad, regionråd Tomas Riste S och infrastrukturstrateg Marcus

2017-04-25

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:42

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:42 DATUM 2017-04-25 TID 13.0013.14 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Granskning av regeringen Se särskilt protokoll 2016/17:36. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:38 och 39. 3 Information Utskottet beslutade att bjuda

2017-04-25

utskottsdokument 2016/17:36

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:36 DATUM 2017-04-25 TID 11.0012.05 12.1512.59 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning med försvarsminister Peter Hultqvist Utskottet höll en offentlig utfrågning med försvarsminister Peter Hultqvist rörande granskningsärende 4

2017-04-25

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:41

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:41 DATUM 2017-04-24 TID 14.0014.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Granskning av regeringen Se särskilt protokoll 2016/17:35. Vid protokollet Justerat 2017-04-27 Andreas Norlén KONSTITUTIONSUTSKOTTET Kompletteringsval 2017-03-28 NÄRVAROFÖRTECKNING

2017-04-24

utskottsdokument 2016/17:35

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:35 DATUM 2017-04-24 TID 14.0015.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning med utbildningsminister Gustav Fridolin Utskottet höll en offentlig utfrågning med utbildningsminister Gustav Fridolin rörande granskningsärende 8

2017-04-24

Trafikutskottets protokoll 2016/17:30

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:30 DATUM 2017-04-20 TID 10.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Cykelfrämjandet och Svensk cykel Ordförande Lars Strömgren från Cykelfrämjandet och vd Klas Elm från Svensk cykel informerade om aktuella frågor. 2 Justering av protokoll

2017-04-20

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:40

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:40 DATUM 2017-04-20 TID 9.0010.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats: Proposition 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition, förslagspunkterna 214. Proposition 2016/17:

2017-04-20

utskottsdokument 2016/17:34

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:34 DATUM 2017-04-20 TID 10.0111.08 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:33. 2 Granskningsärende 25 Regeringens beslut om statens kommande investering i Nobel Center i Stockholm

2017-04-20

Civilutskottets protokoll 2016/17:27

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:27 DATUM 2017-04-20 TID 9.309.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:26. 2 Planering och byggande CU15 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2016/17:CU15. S-M-SD-MP-C-V-L-

2017-04-20

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:39

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:39 DATUM 2017-04-18 TID 11.0012.09 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:36 och 37. 2 Inkomna skrivelser Kanslichefen anmälde två inkomna skrivelser: Resolution från 12:e arktiska parlamentarikerkonferensen,

2017-04-18

utskottsdokument 2016/17:33

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:33 DATUM 2017-04-18 TID 12.1012.17 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:31 och 2016/17:32. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde uppteckningar från utfrågningen med Mikael

2017-04-18

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:38

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:38 DATUM 2017-04-07 TID 09.0009.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Granskning av regeringen Se särskilt protokoll 2016/17:32. Vid protokollet Justerat 2018-04-25 Andreas Norlén KONSTITUTIONSUTSKOTTET Kompletteringsval 2017-03-28 NÄRVAROFÖRTECKNING

2017-04-07

utskottsdokument 2016/17:32

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:32 DATUM 2017-04-07 TID 09.0010.03 10.0711.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke Utskottet höll en offentlig utfrågning med kultur- och demokratiminister Alice Bah

2017-04-07

Trafikutskottets protokoll 2016/17:29

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:29 DATUM 2017-04-06 TID 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:28. 2 Fossiloberoende transporter TU12 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerande betänkande 2016/17:TU12.

2017-04-06