Dokument & lagar (359 träffar)

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:37

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:37 DATUM 2017-04-06 TID 9.009.43 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praktikanten A.H.som medföljde ledamoten Veronica Lindholm Sfick närvara under sammanträdet. Vidare välkomnade ordföranden Madeleine Holst

2017-04-06

utskottsdokument 2016/17:31

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:31 DATUM 2017-04-06 TID 09.4409.47 10.0010.57 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:29 och 2016/17:30. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälan

2017-04-06

Civilutskottets protokoll 2016/17:26

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:26 DATUM 2017-04-06 TID 9.3010.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:25. 2 Framtidsfullmakter en ny form av ställföreträdarskap för vuxna CU11 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:30

2017-04-06

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:36

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:36 DATUM 2017-04-04 TID 12.0012.50 13.1113.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praktikanten A.H.som medföljde ledamoten Veronica Lindholm Sfick närvara under sammanträdet. Vidare välkomnade ordföranden

2017-04-04

utskottsdokument 2016/17:30

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:30 DATUM 2017-04-04 TID 11.0011.47 12.5113.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning med närings- och innovationsminister Mikael Damberg Utskottet höll en offentlig utfrågning med närings- och innovationsminister Mikael

2017-04-04

Trafikutskottets protokoll 2016/17:28

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:28 DATUM 2017-03-30 TID 10.0010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:27. 2 Yrkestrafik och taxi TU13 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2016/17:TU13.

2017-03-30

Civilutskottets protokoll 2016/17:25

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:25 DATUM 2017-03-30 TID 9.309.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:23 och 2016/17:24. 2 Konsumenträtt CU12 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2016/17:CU12.

2017-03-30

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:35

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:35 DATUM 2017-03-28 TID 11.0012.29 12.4012.41 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Förebyggande av våldbejakande extremism KU23 Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke åtföljd av medarbetare vid Kulturdepartementet och Justitiedepartementet informerade

2017-03-28

utskottsdokument 2016/17:29

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:29 DATUM 2017-03-28 TID 12.3012.39 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:28. 2 Överblick Kanslichefen anmälde utfrågningsschemat för våren 2017. Utskottet beslutade att

2017-03-28

Trafikutskottets protokoll 2016/17:27

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:27 DATUM 2017-03-23 TID 10.0010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:26. 2 Trafiksäkerhet TU11 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:83 och motioner. Utskottet justerade betänkande

2017-03-23

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:34

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:34 DATUM 2017-03-23 TID 9.009.14 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praktikanterna S.B. och S.K. samt J.C.som medföljde ledamoten Annicka Engblom Mfick närvara under sammanträdet. 2 Tyst minut Utskottet

2017-03-23

utskottsdokument 2016/17:28

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:28 DATUM 2017-03-23 TID 09.1510.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:27. 2 Flyktingmottagandet 2015 Föredraganden föredrog kanslipromemoria angående vissa uppgifter

2017-03-23

Civilutskottets protokoll 2016/17:24

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:24 DATUM 2017-03-23 TID 9.00−12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utskottet höll en offentlig utfrågning om riktvärden vid trafikbuller. Program och deltagarförteckning för utfrågningen framgår av bilaga 1 och 2. Vid protokollet Justeras den 30 mars 2017

2017-03-23

Civilutskottets protokoll 2016/17:23

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:23 DATUM 2017-03-23 TID 8.158.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:22. 2 Konsumenträtt CU12 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Ärendet bordlades. 3 Kompletterande bestämmelser till

2017-03-23

Trafikutskottets protokoll 2016/17:26

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:26 DATUM 2017-03-21 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Transportstyrelsen Vikarierande generaldirektör Jonas Bjelfvenstam, Mattias Andersson och Maria Hed från Transportstyrelsen informerade om tillsynen av yrkestrafiken. 2

2017-03-21

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:33

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:33 DATUM 2017-03-21 TID 11.0012.07 12.1412.29 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praktikanterna S.B.S.K. och J.C.som medföljde ledamoten Annicka Engblom Mfick närvara under sammanträdet. 2 Valfrågor KU22

2017-03-21

utskottsdokument 2016/17:27

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:27 DATUM 2017-03-21 TID 12.3013.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:26. 2 Granskningsärende 18 Landsbygdsministerns agerande i samband med förhandlingarna om förslaget

2017-03-21

Trafikutskottets protokoll 2016/17:25

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:25 DATUM 2017-03-16 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Gröna bilister Ordföranden Johanna Grant och Jesper Johansson från föreningen Gröna bilister informerade om aktuella frågor. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:24.

2017-03-16

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:32

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:32 DATUM 2017-03-16 TID 09.0009.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praktikanten M.L.som medföljde ledamoten Annicka Engblom Mfick närvara under sammanträdet utom under punkt 13 i den särskilda kallelsen.

2017-03-16

utskottsdokument 2016/17:26

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:26 DATUM 2017-03-16 TID 09.1611.16 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:25. 2 Granskningsärende 16 Justitie- och migrationsministerns uttalanden om rikspolischefen Utskottet

2017-03-16