Dokument & lagar (359 träffar)

Civilutskottets protokoll 2016/17:22

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:22 DATUM 2017-03-16 TID 9.309.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:21. 2 Familjerätt CU10 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2016/17:CU10. M-SD-C-V-L-

2017-03-16

Trafikutskottets protokoll 2016/17:24

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:24 DATUM 2017-03-14 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:23. 2 Fossiloberoende transporter TU12 Utskottet behandlade motioner. Ärendet bordlades. 3 Väg- och fordonsfrågor TU14 Utskottet

2017-03-14

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:31

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:31 DATUM 2017-03-14 TID 11.0011.14 12.0812.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praktikanten M.L.som medföljde ledamoten Annicka Engblom Mfick närvara under sammanträdet. 2 Justering av protokoll Utskottet

2017-03-14

utskottsdokument 2016/17:25

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:25 DATUM 2017-03-14 TID 11.1512.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:24. 2 Granskningsärende 23 Överklagande av strandskyddsärende Utskottet behandlade granskningsärendet.

2017-03-14

Trafikutskottets protokoll 2016/17:23

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:23 DATUM 2017-03-02 TID 10.0011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från SAS Rickard Gustafson, VD, och Hans Ollongren, ansvarig i ledningen för luftfartspolitik, samhällskontakter och allianssamarbeten, informerade om aktuella frågor. 2 Justering

2017-03-02

Civilutskottets protokoll 2016/17:21

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:21 DATUM 2017-03-02 TID 9.3010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av ny vice ordförande Utskottet beslutade att välja Hillevi Larsson S som vice ordförande fr.o.m. den 2 mars 2017 t.o.m. den 30 juni 2017 under Johan Löfstrands ledighet. Denna paragraf

2017-03-02

Trafikutskottets protokoll 2016/17:22

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:22 DATUM 2017-02-28 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:21. 2 Luftfartsfrågor TU10 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2016/17:TU10. S-M-SD-MP-C-V-L-

2017-02-28

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:30

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:30 DATUM 2017-02-28 TID 11.0011.38 11.5111.52 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:28. 2 Hänvisning Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats redogörelserna: 2016/17:PN1 Verksamhetsredogörelse

2017-02-28

utskottsdokument 2016/17:24

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:24 DATUM 2017-02-28 TID 11.3911.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:23. 2 Granskningsärende 20 Ministerns för internationellt utvecklingssamarbete och klimat agerande

2017-02-28

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:29

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:29 DATUM 2017-02-23 TID 09.0009.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att P.R.som medföljde ledamoten Patrick Reslow Mfick närvara under sammanträdet. 2 En strategi för arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige

2017-02-23

utskottsdokument 2016/17:23

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:23 DATUM 2017-02-23 TID 09.3610.24 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:21 och 2016/17:22. 2 Granskningsärende 1-2 Utrikesminister Margot Wallström relation till ett fackförbund

2017-02-23

Trafikutskottets protokoll 2016/17:21

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:21 DATUM 2017-02-21 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:20. 2 Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur TU9 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:45

2017-02-21

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:28

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:28 DATUM 2017-02-21 TID 11.0011.18 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att P.R.som medföljde ledamoten Patrick Reslow Mfick närvara under sammanträdet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll

2017-02-21

utskottsdokument 2016/17:22

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:22 DATUM 2017-02-21 TID 11.1912.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2016/17:20. 2 Granskningsärende 27 Dåvarande migrationsministerns uttalande om uppehållstillstånd för lokalanställda

2017-02-21

Civilutskottets protokoll 2016/17:20

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:20 DATUM 2017-02-21 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:19. 2 Information från Näringsdepartementet Statsrådet Peter Eriksson m.fl. informerade i fråga om riktvärden för trafikbuller.

2017-02-21

Trafikutskottets protokoll 2016/17:20

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:20 DATUM 2017-02-16 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:18 och 2016/17:19. 2 Regeringens forskningsproposition kunskap i samverkan TU3y Utskottet fortsatte behandlingen av proposition

2017-02-16

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:27

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:27 DATUM 2017-02-16 TID 9.009.22 10.4310.44 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats redogörelserna: 2016/17:NL1 Verksamhetsredogörelse för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän

2017-02-16

utskottsdokument 2016/17:21

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:21 DATUM 2017-02-16 TID 09.2310.42 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Granskningsärende 26 Regeringens beslut att inte återkalla en anmälan av markområden till Natura 2000-nätverket Utskottet behandlade granskningsärendet. Utskottet beslutade

2017-02-16

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:26

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:26 DATUM 2017-02-14 TID 11.0011.39 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att föredragande Christina Hammarstedt från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkten 1 på föredragningslistan och att

2017-02-14

utskottsdokument 2016/17:20

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:20 DATUM 2017-02-14 TID 11.4012.38 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Extra föredragande Ordföranden hälsade föredraganden Christina Ribbhagen från näringsutskottet välkommen. Christina ska tjänstgöra som extra föredragande i kansliet under

2017-02-14