Dokument & lagar (674 träffar)

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:13

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:13 DATUM 2017-11-21 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:11 och 2017/18:12. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde preliminärt program för Rikskonferensen i Sälen den 1416 januari

2017-11-21

utskottsdokument 2017/18:11

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:11 DATUM 2017-11-21 TID 11.2611.53 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2017/18:10. 2 Ordförandebyte Vice ordförande Björn von Sydow övertog ledningen av sammanträdet. 3 Förra

2017-11-21

Civilutskottets protokoll 2017/18:9

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:9 DATUM 2017-11-21 TID 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:8. 2 Budgetpropositionen Utgiftsområde 18 CU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:1 och mo-tioner. Ärendet

2017-11-21

Trafikutskottets protokoll 2017/18:6

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:6 DATUM 2017-11-16 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:5. 2 3 4 5 6 7 8 Uppföljningsgruppens rapport om uppföljningen av regeringens mål- och resultatredovisning inom utgiftsområde

2017-11-16

Socialutskottets protokoll 2017/18:11

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:11 DATUM 2017-11-16 TID 09.3011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att ledamöter och tjänstemän från socialförsäkringsutskottet fick närvara på sammanträdet under punkterna 14. Deltagare se bilaga 2. 2 Justering av

2017-11-16

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:12

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:12 DATUM 2017-11-16 TID 09.0010.30 10.3810.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Forskarhearing om nya svenskar och demokratin Utskottet höll en öppen hearing om nya svenskar och demokratin med Jacob Sohlberg, Göteborgs universitet, Mikael Spång,

2017-11-16

Socialutskottets protokoll 2017/18:10

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:10 DATUM 2017-11-14 TID 11.0013.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Socialdepartementet Utskottet fick uppföljande information när det gäller frågan om ensamkommande barn som skadar sig själva. Deltagare se bilaga 2. 2 Justering av protokoll

2017-11-14

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:11

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:11 DATUM 2017-11-14 TID 11.0012.26 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:9. 2 Inkommen skrivelse Inkommen skrivelse från Sveriges advokatsamfund dnr 521-2017/18 anmäldes. 3 Mottagande av

2017-11-14

utskottsdokument 2017/18:10

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:10 DATUM 2017-11-14 TID 12.2712.38 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2017/18:9. 2 Regeringens hantering av trepartsmöten i EU Utskottet behandlade granskningsärendet. Ärendet

2017-11-14

Socialutskottets protokoll 2017/18:9

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:9 DATUM 2017-11-09 TID 09.3011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från utredningen Framtidens socialtjänst Särskilda utredaren Margareta Winberg med medarbetare informerade om utredningens arbete om en översyn av socialtjänstlagen. Deltagare

2017-11-09

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:10

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:10 DATUM 2017-11-09 TID 9.009.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att till konstitutionsutskottet har hänvisats proposition 2017/18:38 Snabbare omval. 2 Seminarium Kanslichefen anmälde inbjudan till utrikesutskottets

2017-11-09

utskottsdokument 2017/18:9

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:9 DATUM 2017-11-09 TID 09.2609.32 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2017/18:8. 2 Sekretessmarkeringar hos Utrikesdepartementet Utskottet behandlade granskningsärendet. Utskottet

2017-11-09

Civilutskottets protokoll 2017/18:8

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:8 DATUM 2017-11-09 TID 9.009.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll 2 Information från Boverket Generaldirektör Anders Sjelvgren och stabsexpert Christina Johannesson informerade om aktuella frågor. 3 Kommissionens förslag till förordning

2017-11-09

Socialutskottets protokoll 2017/18:8

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:8 DATUM 2017-11-07 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Försäkringskassan Generaldirektör Ann-Marie Begler med medarbetare informerade i frågan om LSS. Deltagare se bilaga 2. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll

2017-11-07

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:9

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:9 DATUM 2017-11-07 TID 11.0012.16 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praktikanterna E.S. och W.B.I, som medföljande till Annicka Engblom Mfick närvara vid dagens sammanträde. 2 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

2017-11-07

utskottsdokument 2017/18:8

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:8 DATUM 2017-11-07 TID 12.1712.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2017/18:7. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälningar hade inkommit: Granskning

2017-11-07

Trafikutskottets protokoll 2017/18:5

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:5 DATUM 2017-10-26 TID 10.0011.40 11.4512.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:3 och 2017/18:4. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

2017-10-26

Socialutskottets protokoll 2017/18:7

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:7 DATUM 2017-10-26 TID 09.3011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från SiS och SKL Generaldirektör Kenth Ehliasson, SiS, med medarbetare och företrädare från SKL informerade om uppgifter i media angående förhållanden på SiS-hem. Deltagare se

2017-10-26

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:8

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:8 DATUM 2017-10-26 TID 9.009.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praktikanterna E.A. och N.R.som medföljde ledamoten Annicka Engblom Mfick närvara under sammanträdet. Utskottet medgav vidare att praoeleven

2017-10-26

utskottsdokument 2017/18:7

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:7 DATUM 2017-10-26 TID 09.1309.39 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2017/18:6. 2 Anmälan Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälan hade inkommit: Barn-äldre- och

2017-10-26