Dokument & lagar (674 träffar)

Civilutskottets protokoll 2017/18:7

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:7 DATUM 2017-10-26 TID 9.309.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll 2 Sjöfylleri CU2 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2017/18:CU2. 3 Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt

2017-10-26

Socialutskottets protokoll 2017/18:6

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:6 DATUM 2017-10-24 TID 11.0012.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:5. 2 Utgiftsram för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg SoU1y Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om

2017-10-24

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:7

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:7 DATUM 2017-10-24 TID 11.0011.14 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praktikanterna E.A. och N.R.som medföljde ledamoten Annicka Engblom Mfick närvara under sammanträdet. Utskottet medgav vidare att praoeleven

2017-10-24

Civilutskottets protokoll 2017/18:6

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:6 DATUM 2017-10-24 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll 2 Information om polygama äktenskap Statsrådet Heléne Fritzon m.fl. från Justitiedepartementet samt företrädare för Skatteverket och Migrationsverket informerade

2017-10-24

Trafikutskottets protokoll 2017/18:4

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:4 DATUM 2017-10-19 TID Kl. 08.45 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning om konkurrens på lika villkor inom luftfarts- och åkerinäringarna. Program och deltagarförteckning för utfrågningen framgår av bilaga

2017-10-19

utskottsdokument 2017/18:6

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:6 DATUM 2017-10-19 TID 09.4110.26 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2017/18:5. 2 Regeringens hantering av trepartsmöten i EU Utskottet behandlade granskningsärendet. Utskottet

2017-10-19

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:6

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:6 DATUM 2017-10-19 TID 9.009.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:4. 2 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att till konstitutionsutskottet har hänvisats framställning 2017/18:RS4

2017-10-19

Trafikutskottets protokoll 2017/18:3

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:3 DATUM 2017-10-17 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:2. 2 3 4 5 6 7 Utgiftsramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer TU1y Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande

2017-10-17

Socialutskottets protokoll 2017/18:5

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:5 DATUM 2017-10-17 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Nya apoteksmarknadsutredningen Särskilda utredaren Anna-Lena Sörenson med medarbetare presenterade utredningens delbetänkande Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel

2017-10-17

utskottsdokument 2017/18:5

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:5 DATUM 2017-10-17 TID 11.2511.42 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2017/18:4. 2 Regeringens hantering av trepartsmöten i EU Utskottet behandlade granskningsärendet. Ärendet

2017-10-17

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:5

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:5 DATUM 2017-10-17 TID 11.0011.24 11.4311.44 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:3. 2 EU-bevakning Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes. 3 Återrapport Tina Acketoft L återrapporterade

2017-10-17

Civilutskottets protokoll 2017/18:5

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:5 DATUM 2017-10-17 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:3 och 2017/18:4. 2 Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande CU3 Utskottet fortsatte

2017-10-17

utskottsdokument 2017/18:4

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:4 DATUM 2017-10-12 TID 9.189.26 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2017/18:3. 2 Sekretessmarkeringar hos Utrikesdepartementet Utskottet behandlade granskningsärendet. Utskottet

2017-10-12

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:4

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:4 DATUM 2017-10-12 TID 9.009.17 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Besök av justitieombudsmännen Utskottet beslutade att bjuda in justitieombudsmännen till ett öppet sammanträde torsdagen den 7 december 2017 för presentation av den årliga ämbetsberättelsen.

2017-10-12

Civilutskottets protokoll 2017/18:4

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:4 DATUM 2017-10-12 TID 9.30−11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utskottet höll en offentlig utfrågning om barns skuldsättning. Deltagarförteckning och program för utfrågningen framgår av bilaga 1 och 2. Vid protokollet Justeras den 17 oktober 2017 Caroline

2017-10-12

Trafikutskottets protokoll 2017/18:2

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:2 DATUM 2017-10-10 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:1. 2 3 4 5 6 7 8 Tillsyn över vissa installationer för alternativa drivmedel TU2 Utskottet behandlade proposition 2016/17:207.

2017-10-10

Socialutskottets protokoll 2017/18:4

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:4 DATUM 2017-10-10 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information Statssekreterare Pernilla Baralt, Socialdepartementet, med medarbetare informerade inför EPSCO-rådsmötet den 23 oktober och om aktuella EU-frågor. Deltagare se bilaga 2. 2

2017-10-10

utskottsdokument 2017/18:3

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:3 DATUM 2017-10-10 TID 11.5812.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2017/18:2. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälningar hade inkommit: Den tidigare

2017-10-10

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:3

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:3 DATUM 2017-10-10 TID 11.0011.57 12.3112.32 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:2. 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats proposition 2017/18:1

2017-10-10

Civilutskottets protokoll 2017/18:3

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:3 DATUM 2017-10-10 TID 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:2. 2 Miljöbedömningar CU2y Utskottet fortsatte behandlingen i fråga om yttrande till miljö- och jordbruksutskottet över proposition

2017-10-10