Dokument & lagar (20 träffar)

Motion 2016/17:3632 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3632 av Elisabeth Svantesson m.fl. M, C, L, KD med anledning av prop. 2016/17:107 Nya utstationeringsregler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i de delar som gäller 1 a 5 a och 5 b lagen om utstationering av arbetstagare och följdändringarna i lagen om medbestämmande


Utskottsberedning: 2016/17:AU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3632 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3632 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 79 kB)

Motion 2016/17:3610 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3610 av Elisabeth Svantesson m.fl. M, C, L, KD med anledning av skr. 2016/17:87 Riksrevisionens rapport om Förberedande och orienterande utbildning Arbetsförmedlingens styrning, användning och uppföljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2016/17:AU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2016/17:3610 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3610 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 73 kB)

Motion 2016/17:2878 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2878 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. M Den skånska modernäringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skånskt jordbruks konkurrenskraft och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2016/17:AU4 2016/17:MJU23 2016/17:NU16 2017/18:SoU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:2878 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:2878 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (pdf, 84 kB)

Motion 2016/17:3288 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3288 av Andreas Norlén m.fl. M Åtgärder för att stärka demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter samt motverka hedersrelaterat våld och förtryck Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av att värderingar om demokrati och mänskliga


Utskottsberedning: 2016/17:AU1 2016/17:AU5 2016/17:AU6 2016/17:KrU8 2016/17:SoU10 2017/18:KU34
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2016/17:3288 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 56 kB) Motion 2016/17:3288 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 89 kB)

Motion 2016/17:2880 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2880 av Ewa Thalén Finné m.fl. M En förbättrad integration och bättre mottagande av ensamkommande barn och ungdomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förbättrad integration och bättre mottagande av ensamkommande barn och ungdomar och


Utskottsberedning: 2016/17:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2880 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:2880 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) (pdf, 76 kB)

Motion 2016/17:2505 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:2505 av Elisabeth Svantesson m.fl. M, C, L, KD Sanktionsmöjligheter gällande kollektivavtalsvillkor till Arbetsmiljöverket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa sanktionsmöjligheter gällande arbetstagarorganisationers skyldighet


Utskottsberedning: 2016/17:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2505 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2505 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 69 kB)

Motion 2016/17:2354 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:2354 av Johan Forssell m.fl. M, C, L, KD Fler ska kunna arbeta längre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som uppmuntrar och möjliggör för fler att arbeta längre och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:AU4,2016/17:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2354 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:2354 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:3379 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3379 av Elisabeth Svantesson m.fl. M, C, KD med anledning av prop. 2015/16:135 Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att anta regeringens lagförslag om dokumentation 3 kap. 13 med den


Utskottsberedning: 2015/16:AU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:3379 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, KD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3379 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2015/16:3323 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3323 av Elisabeth Svantesson m.fl. M, C, L, KD med anledning av skr. 2015/16:80 En arbetsmiljö för det moderna arbetslivet 20162020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetsmiljöstrategin i större utsträckning bör omfatta initiativ som


Utskottsberedning: 2015/16:AU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:3323 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3323 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2015/16:3304 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3304 av Elisabeth Svantesson m.fl. M, C, L, KD med anledning av prop. 2015/16:62 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att anta regeringens förslag, med den ändringen att punkt 3 i övergångsbestämmelsen i förslaget till


Utskottsberedning: 2015/16:AU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3304 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3304 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 73 kB)

Motion 2015/16:3099 av Carina Herrstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3099 av Carina Herrstedt m.fl. SD Åtgärdsprogram hedersrelaterat våld Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en omedelbar omställning från integrationspolitik till assimilationspolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2015/16:AU1 2015/16:AU6 2015/16:AU9 2015/16:JuU18 2015/16:JuU22 2015/16:KrU6 2015/16:KU15 2015/16:SfU14 2015/16:SfU15 2015/16:SoU6 2015/16:SoU7 2015/16:UbU14 2015/16:UbU17 2016/17:CU10
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 28 avslag, 3 bifall,

Motion 2015/16:3099 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) (docx, 72 kB) Motion 2015/16:3099 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) (pdf, 154 kB)

Motion 2015/16:2611 av Finn Bengtsson och Barbro Westerholm (M, FP)

Motion till riksdagen 2015/16:2611 av Finn Bengtsson och Barbro Westerholm M, FP Risker med genetiska kartläggningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av genetisk konstitution som diskrimineringsgrund och tillkännager detta för regeringen. Bakgrund


Utskottsberedning: 2015/16:AU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2611 av Finn Bengtsson och Barbro Westerholm (M, FP) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:2611 av Finn Bengtsson och Barbro Westerholm (M, FP) (pdf, 89 kB)

Motion 2015/16:2508 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2508 av Elisabeth Svantesson m.fl. M, C, FP, KD Fler vägar in på arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att pröva möjligheten för Samhall att erbjuda tillfälliga anställningar inom ramen för grunduppdraget och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2015/16:AU2 2015/16:AU6 2015/16:AU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:2508 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:2508 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 90 kB)

Motion 2015/16:2507 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2507 av Elisabeth Svantesson m.fl. M, C, FP, KD Värna den fria rörligheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna den fria rörligheten inom EU och tillkännager detta för regeringen. Motivering Alliansen står bakom den svenska modellen,


Utskottsberedning: 2015/16:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2507 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2507 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2013/14:U315 av Åsa Torstensson m.fl. (C, FP, KD, MP)

Motion till riksdagen 2013/14:U315 av Åsa Torstensson m.fl. C, FP, KD, MP Stärk det nordiska samarbetet C405 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ett fortsatt arbete för att undanröja gränshinder. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2013/14:AU2 2013/14:SoU10 2013/14:UbU15 2013/14:UU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2013/14:U315 av Åsa Torstensson m.fl. (C, FP, KD, MP) (doc, 67 kB)

Motion 2013/14:A262 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V, MP)

Motion till riksdagen 2013/14:A262 av Amineh Kakabaveh m.fl. V, MP Osynliggörandet av invandrarkvinnorna V404 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att invandrade kvinnors situation på arbetsmarknaden bör utredas noga och kartläggas i syfte att


Utskottsberedning: 2013/14:AU8 2013/14:AU9 2013/14:SfU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2013/14:A262 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V, MP) (doc, 71 kB)

Motion 2008/09:A13 av Berit Högman m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:A13 av Berit Högman m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:127 Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen, m.m. s79004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om grundprinciperna för en bra arbetslöshetsförsäkring.


Utskottsberedning: 2008/09:AU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2008/09:A13 av Berit Högman m.fl. (s, v, mp) (doc, 51 kB)

Motion 2008/09:A12 av Berit Högman m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:A12 av Berit Högman m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:156 Sfi-bonus försöksverksamhet för att stimulera nyanlända invandrare att snabbare lära sig svenska s79005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen i sin helhet. Motivering I propositionen föreslås att


Utskottsberedning: 2008/09:AU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:A12 av Berit Högman m.fl. (s, v, mp) (doc, 44 kB)

Motion 2008/09:A11 av Berit Högman m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:A11 av Berit Högman m.fl. s, v, mp med anledning av redog. 2008/09:RRS21 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående stödet skyddat arbete hos Samhall s79003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Riksrevisionens


Utskottsberedning: 2009/10:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:A11 av Berit Högman m.fl. (s, v, mp) (doc, 42 kB)

Motion 2008/09:Ub464 av Olof Lavesson m.fl. (m, c, v, fp, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub464 av Olof Lavesson m.fl. m, c, v, fp, mp Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation inom utbildningsväsendet m.m. m927 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om HBT-kompetens för anställda inom utbildningsväsendet.


Utskottsberedning: 2008/09:JuU22 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2009/10:AU8
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2008/09:Ub464 av Olof Lavesson m.fl. (m, c, v, fp, mp) (doc, 52 kB)