Dokument & lagar (1 052 träffar)

Motion 2016/17:2601 av Per Lodenius och Daniel Bäckström (båda C)

Motion till riksdagen 2016/17:2601 av Per Lodenius och Daniel Bäckström båda C Rättighet att ta med assistanshund Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att befästa rättigheten att ta med assistanshund och tillkännager detta för regeringen. Motivering Assistanshund är ett


Utskottsberedning: 2016/17:AU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2601 av Per Lodenius och Daniel Bäckström (båda C) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2601 av Per Lodenius och Daniel Bäckström (båda C) (pdf, 65 kB)

Motion 2016/17:2588 av Jeff Ahl (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2588 av Jeff Ahl SD Turordningsreglerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återställa turordningsreglerna till hur de var före 2002, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Motivering År 2001 fattades ett beslut i Sveriges


Utskottsberedning: 2016/17:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2588 av Jeff Ahl (SD) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:2588 av Jeff Ahl (SD) (pdf, 59 kB)

Motion 2016/17:2561 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2561 av Mikael Jansson och David Lång båda SD Diskriminering av svenskar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om avskaffande av diskriminering av svenskar på arbetsmarknaden och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2016/17:AU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:2561 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2561 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2016/17:2534 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:2534 av Jabar Amin m.fl. MP Införande av friår i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa friår och tillkännager detta för regeringen. Motivering Friår innebär enkelt uttryckt att en person med anställning byter plats med en


Utskottsberedning: 2016/17:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2534 av Jabar Amin m.fl. (MP) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2534 av Jabar Amin m.fl. (MP) (pdf, 64 kB)

Motion 2016/17:2513 av Fredrik Eriksson (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2513 av Fredrik Eriksson SD Den statliga ersättningen till kommunerna för mottagande av nyanlända och asylsökande ungdomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa de statliga ersättningarna till kommunerna för mottagande av nyanlända


Utskottsberedning: 2016/17:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2513 av Fredrik Eriksson (SD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2513 av Fredrik Eriksson (SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2016/17:2511 av Sven-Olof Sällström och Magnus Persson (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2511 av Sven-Olof Sällström och Magnus Persson båda SD Arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lärlingsanställningar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka möjligheterna


Utskottsberedning: 2016/17:AU10 2016/17:AU2 2016/17:AU4 2016/17:AU6 2016/17:AU7 2016/17:FiU3 2016/17:SfU17
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2016/17:2511 av Sven-Olof Sällström och Magnus Persson (båda SD) (docx, 69 kB) Motion 2016/17:2511 av Sven-Olof Sällström och Magnus Persson (båda SD) (pdf, 94 kB)

Motion 2016/17:2505 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:2505 av Elisabeth Svantesson m.fl. M, C, L, KD Sanktionsmöjligheter gällande kollektivavtalsvillkor till Arbetsmiljöverket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa sanktionsmöjligheter gällande arbetstagarorganisationers skyldighet


Utskottsberedning: 2016/17:AU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2505 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2505 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 69 kB)

Motion 2016/17:2490 av Linus Bylund m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2490 av Linus Bylund m.fl. SD Obetald ledighet vid sommarstängd förskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa fem förskoledagar per familj med barn i förskolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige har de


Utskottsberedning: 2016/17:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2490 av Linus Bylund m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2490 av Linus Bylund m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2016/17:2476 av Paula Bieler m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2476 av Paula Bieler m.fl. SD Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna


Utskottsberedning: 2016/17:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2476 av Paula Bieler m.fl. (SD) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:2476 av Paula Bieler m.fl. (SD) (pdf, 84 kB)

Motion 2016/17:2471 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:2471 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Rättighetsbaserat flyktingmottagande byggt på välfärd 1  Innehållsförteckning 1Innehåll 2Förslag till riksdagsbeslut 3Inledning 4Hösten 2015 4.1Ett mottagande baserat på rättigheter och välfärd 4.2Bekämpa rasismen 4.3Feministisk migrationspolitik feministiskt


Utskottsberedning: 2016/17:AU14 2016/17:AU6 2016/17:FiU25 2016/17:KU17 2016/17:SfU15 2016/17:SfU17 2016/17:SkU26 2016/17:SoU10 2016/17:UbU14 2016/17:UbU16 2016/17:UbU18 2017/18:SoU13 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2016/17:2471 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 91 kB) Motion 2016/17:2471 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 179 kB)

Motion 2016/17:2373 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2373 av Roger Hedlund SD Rätt till heltid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en lagändring för att ge offentliganställda rätt till heltidsarbete och tillkännager detta för regeringen. Motivering Drygt 100 000 anställda inom den


Utskottsberedning: 2016/17:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2373 av Roger Hedlund (SD) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:2373 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 56 kB)

Motion 2016/17:2354 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:2354 av Johan Forssell m.fl. M, C, L, KD Fler ska kunna arbeta längre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som uppmuntrar och möjliggör för fler att arbeta längre och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2016/17:AU4,2016/17:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2354 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:2354 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 65 kB)

Motion 2016/17:2348 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2348 av Betty Malmberg M Motverka hedersrelaterat våld Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att Nationella Kompetensteamet vid länsstyrelsen i Östergötland ska kunna arbeta långsiktigt för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck,


Utskottsberedning: 2016/17:AU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:2348 av Betty Malmberg (M) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2348 av Betty Malmberg (M) (pdf, 60 kB)

Motion 2016/17:2272 av Thomas Finnborg och Sotiris Delis (båda M)

Motion till riksdagen 2016/17:2272 av Thomas Finnborg och Sotiris Delis båda M Förebyggande arbete mot förtryck, diskriminering och våld i hederns namn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över möjligheten till mer förebyggande arbete mot förtryck,


Utskottsberedning: 2016/17:AU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2272 av Thomas Finnborg och Sotiris Delis (båda M) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2272 av Thomas Finnborg och Sotiris Delis (båda M) (pdf, 68 kB)

Motion 2016/17:2254 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2254 av Josef Fransson m.fl. SD Starta-eget-bidrag till yrkesverksamma Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka tiden för tjänstledighet för att bedriva näringsverksamhet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2016/17:AU4 2016/17:AU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:2254 av Josef Fransson m.fl. (SD) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2254 av Josef Fransson m.fl. (SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2016/17:2233 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2233 av Sven-Olof Sällström m.fl. SD Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt


Utskottsberedning: 2016/17:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2233 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2233 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD) (pdf, 86 kB)

Motion 2016/17:2216 av Catharina Bråkenhielm (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2216 av Catharina Bråkenhielm S Ledarhundar och assistanshundar i offentliga miljöer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en skärpning av diskrimineringslagen så att otillgänglighet klassas som diskriminering så att människor med funktionsnedsättning


Utskottsberedning: 2016/17:AU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2216 av Catharina Bråkenhielm (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2216 av Catharina Bråkenhielm (S) (pdf, 62 kB)

Motion 2016/17:2184 av Gunilla Carlsson och Mattias Jonsson (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:2184 av Gunilla Carlsson och Mattias Jonsson båda S Rätten till heltid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om rätt till heltidsarbete och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kvinnor tjänar mindre än män för samma utförda arbete. Det


Utskottsberedning: 2016/17:AU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2184 av Gunilla Carlsson och Mattias Jonsson (båda S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2184 av Gunilla Carlsson och Mattias Jonsson (båda S) (pdf, 67 kB)

Motion 2016/17:2131 av Hanna Westerén (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2131 av Hanna Westerén S Funktionsnedsättningsperspektiv i arbetsmarknadspolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av ett tydligt funktionshindersperspektiv i arbetsmarknadspolitiken och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2016/17:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2131 av Hanna Westerén (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2131 av Hanna Westerén (S) (pdf, 58 kB)

Motion 2016/17:2119 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2119 av Betty Malmberg M Kvinnor kan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vilka åtgärder som behövs och vilka åtgärder som inte behövs för att råda bot på utmaningarna på jämställdhetsområdet, och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:AU5 2016/17:CU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:2119 av Betty Malmberg (M) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:2119 av Betty Malmberg (M) (pdf, 60 kB)