Dokument & lagar (151 träffar)

Trafikutskottets protokoll 2013/14:28

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:28 DATUM 2014-04-03 TID Kl. 09.00 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning om Framtidens luftfart. Program med förteckning över inbjudna myndigheter, organisationer och företag redovisas i bilaga 2. Vid protokollet

2014-04-03

Trafikutskottets protokoll 2013/14:27

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:27 DATUM 2014-04-01 TID Kl. 11.00 12.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om flygtrafikledningstjänsten Statssekreterare Ingela Bendrot från Näringsdepartementet, avdelningschef Elisabeth Sallfeldt från Swedavia, generaldirektör Olle Sundin från LFV, operativ

2014-04-01

Trafikutskottets protokoll 2013/14:26

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:26 DATUM 2014-03-25 TID Kl. 11.00 12.20, 12.30 12.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om yrkestrafikreglerade frågor Transportpolitiskt ansvarig, Ulric Långberg från Sveriges Åkeriföretag, utredare Magnus Falk från Transportarbetare-förbundet och förbundsdirektör

2014-03-25

Trafikutskottets protokoll 2013/14:25

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:25 DATUM 2014-03-18 TID Kl. 11.00 11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att vikarierande sekretariatschef Christer Åström från riksdagens Utvärderings- och forskningssekretariat fick närvara vid dagens utskottssammanträde.

2014-03-18

Trafikutskottets protokoll 2013/14:10

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:10 DATUM 2013-11-21 TID Kl.10.00 10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:9. 2 Utgiftsområde 22 Kommunikationer mål- och resultatfrågor TU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:1 och motion.

2013-11-21

Trafikutskottets protokoll 2013/14:30

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:30 DATUM 2014-04-29 TID Kl. 11.00 11.10, 11.25 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:29. 2 Vissa vägtrafikfrågor TU13 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:181 och motioner. Ärendet bordlades.

2014-04-29

Trafikutskottets protokoll 2013/14:1

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:1 DATUM 2013-09-19 TID Kl.10.00-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om övergången till den nya digitala mötestjänsten Projektledare Anne Rymer-Rythén och verksamhetskontakt Fia Michelsson informerade om den stundande övergången. 2 Välkomsthälsning

2013-09-19

Trafikutskottets protokoll 2013/14:4

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:4 DATUM 2013-10-22 TID Kl.11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1  1 Information från SKL m.fl. om vägtullar Information om vägtullsfrågor lämnades av från SKL: ordförande Anders Knape M och Jan Söderström, t.f. chef för sektionen för infrastruktur och fastigheter,

2013-10-22

Trafikutskottets protokoll 2013/14:3

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:3 DATUM 2013-10-15 TID Kl.11.00 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från PTS om postfrågor Avdelningschef Sten Selander och enhetschef Lars Forslund från PTS informerade om postfrågor och grundläggande betaltjänster. 2 Justering av protokoll Utskottet

2013-10-15

Trafikutskottets protokoll 2013/14:2

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:2 DATUM 2013-10-01 TID Kl.11.00 11.20 11.40 12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information inför transportrådsmötet den 10 oktober 2013 Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd med medarbetare från Näringsdepartementet informerade om transportrådsmötet

2013-10-01

Trafikutskottets protokoll 2013/14:6

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:6 DATUM 2013-11-05 TID Kl.11.00 11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:5. 2 Utgiftsområde 22 Kommunikationer TU1 Utskottet behandlade proposition 2013/14:1 och motioner. Ärendet bordlades. 3 Post och

2013-11-05

Trafikutskottets protokoll 2013/14:24

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:24 DATUM 2014-03-13 TID Kl. 10.00 10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:23. 2 Yrkestrafik TU14 Utskottet behandlade motioner. Ärendet bordlades. 3 Inkommen skrivelse Anmäldes till utskottet inkommen

2014-03-13

Trafikutskottets protokoll 2013/14:23

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:23 DATUM 2014-03-06 TID Kl. 10.00 10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:22. 2 Trafiksäkerhet TU9 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2013/14:TU9. S-M-MP-FP-C-SD-V-

2014-03-06

Trafikutskottets protokoll 2013/14:22

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:22 DATUM 2014-03-04 TID Kl. 11.00 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information från Näringsdepartementet Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd med medarbetare från Näringsdepartementet informerade inför transportrådsmötet den 14 mars 2014. 2 Justering av protokoll

2014-03-04

Trafikutskottets protokoll 2013/14:21

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:21 DATUM 2014-02-20 TID Kl. 10.00 10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Riksrevisionen Riksrevisor Claes Norgren, projektledare Monica Rupprecht Hjort, avdelningschef Lena Björck och programansvarig Dimitrios Ioannidis, samtliga från Riksrevisionen,

2014-02-20

Trafikutskottets protokoll 2013/14:20

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:20 DATUM 2014-02-18 TID Kl. 11.00 11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:19. 2 IT-politiska frågor TU7 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2013/14:TU7. S-M-MP-FP-C-SD-V-

2014-02-18

Trafikutskottets protokoll 2013/14:19

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:19 DATUM 2014-02-06 TID Kl. 10.00 10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:18. 2 Cykelfrågor TU10 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkandet. S-MP- och V-ledamöterna anmälde

2014-02-06

Trafikutskottets protokoll 2013/14:5

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:5 DATUM 2013-10-24 TID Kl.10.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att utbildare Suzanne Primér och Ann- Charlotte Eklund samt projektledare Anne Rymer-Rythén fick närvara vid dagens och de två efterföljande utskottssammanträdena.

2013-10-24

Trafikutskottets protokoll 2013/14:5 (pdf, 50 kB)

Trafikutskottets protokoll 2013/14:7

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:7 DATUM 2013-11-07 TID Kl.10.00 10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Swedavia VD och koncernchef Torborg Chetkovich, styrelseordförande Ingemar Skogö och samhällskommunikationschef Henrik Kelfve från Swedavia informerade om aktuella frågor. 2

2013-11-07

Trafikutskottets protokoll 2013/14:11

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:11 DATUM 2013-11-26 TID Kl.11.00 12.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information från Näringsdepartementet Statsrådet Anna-Karin Hatt med medarbetare från Näringsdepartementet informerade inför telerådsmötet den 5 december. 2 EU-information från Näringsdepartementet

2013-11-26