Dokument & lagar (96 träffar)

Trafikutskottets protokoll 2005/06:16

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:16 DATUM 2006-01-31 TID Kl. 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Riksrevisionens styrelses framställning angående bolagiseringen av Statens järnvägar Utskottet upptar till fortsatt behandling yttrande 2005/06:TU2y Riksrevisionens styrelses framställning

2006-01-31

Trafikutskottets protokoll 2005/06:15

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:15 DATUM 2006-01-26 TID Kl. 09.30-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Luftfartsstyrelsen Generaldirektör Nils Gunnar Billinger och rättschef Lena Byström Möller informerar om verksamheten. 2 Information från Ballongflyget Verkställande direktör Casbár Anderson

2006-01-26

Trafikutskottets protokoll 2005/06:14

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:14 DATUM 2006-01-24 TID Kl. 11.00-12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Statens institut för kommunikationsanalys Generaldirektör Kjell Dahlström och utredare Anders Wärmark informerar om aktuella rapporter m.m. rörande bl.a. planeringssystemet för trafikens infrastruktur

2006-01-24

Trafikutskottets protokoll 2005/06:13

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:13 DATUM 2006-01-19 TID Kl. 09.30-09.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Välkomsthälsning Ordförande hälsar Lena Sandström från Riksdagens utredningstjänst välkommen till utskottet som föredragande under våren 2006. 2 Verksamhetsplanering för våren 2006 Preliminär ärendeplan

2006-01-19

Trafikutskottets protokoll 2005/06:12

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:12 DATUM 2005-12-01 TID Kl. 10.30-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:11 från den 24 november 2005. 2 Post- och kassaservice Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2005/06:TU3 Post- och kassaservice.

2005-12-01

Trafikutskottets protokoll 2005/06:11

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:11 DATUM 2005-11-24 TID Kl. 09.30-09.40, 09.50-10.35, 11.30-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:10 från den 22 november 2005. 2 Skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel Utskottet upptar till fortsatt

2005-11-24

Trafikutskottets protokoll 2005/06:10

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:10 DATUM 2005-11-22 TID Kl. 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om Gotlandstrafiken Kommunalrådet Jan Lundgren, oppositionsrådet Eva Nypelius, regiondirektör Bo Dahllöv, samtliga från Gotlands kommun, kommunikationsdirektör Björg Nordenankare från Länsstyrelsen

2005-11-22

Trafikutskottets protokoll 2005/06:9

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:9 DATUM 2005-11-17 TID Kl. 09.30-09.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:8 från den 15 november 2005. 2 Utgiftsområde 22 Kommunikationer Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2005/06:TU1 Utgiftsområde

2005-11-17

Trafikutskottets protokoll 2005/06:8

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:8 DATUM 2005-11-15 TID Kl. 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Statssekreteraren Jonas Bjelfvenstam, departementsråden Siv Gustavsson och Peter Strömbäck samt kanslirådet Arne Granholm  informerar om dels regeringens hantering av frågan

2005-11-15

Trafikutskottets protokoll 2005/06:7

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:7 DATUM 2005-11-10 TID Kl. 09.30-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från IT-företagen Information av verkställande direktör Ylva Hambraeus, projektledare med ansvar för frågor inom telekommunikation Fredrik von Essen och projektledare för Juridiska rådet Stefan

2005-11-10

Trafikutskottets protokoll 2005/06:6

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:6 DATUM 2005-11-08 TID Kl. 11.00-12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Praoelev Utskottet beslutar att praoeleven Tommy Hedin får vara närvarande vid utskottets sammanträde vad gäller mötespunkterna information från Vägverket och information från Miljö- och samhällsbyggnads-departementet.

2005-11-08

Trafikutskottets protokoll 2005/06:5

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:5 DATUM 2005-10-27 TID 09.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet inhämtade information om framtidens fordon och de transportpolitiska målen. Program med förteckning över inbjudna myndigheter, organisationer och företag redovisas i bilaga 2 Vid

2005-10-27

Trafikutskottets protokoll 2005/06:4

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:4 DATUM 2005-10-25 TID Kl. 11.00-12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Rikstrafiken Information av generaldirektör Staffan Widlert och avtalshandläggare Tom Andersson om aktuella frågor kring statens trafikupphandling för Gotland. 2 Information från Banverket

2005-10-25

Trafikutskottets protokoll 2005/06:3

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:3 DATUM 2005-10-18 TID Kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:2 från den 21 september 2005. 2 Yttrande till finansutskottet över förslag till utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna, m.m. Utskottet

2005-10-18

Trafikutskottets protokoll 2005/06:2

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:2 DATUM 2005-10-11 TID 11.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:1 från den 21 september 2005. 2 Åtgärder inom sjöfartsskyddet m.m. Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2005/06:TU2 Åtgärder inom

2005-10-11

Trafikutskottets protokoll 2005/06:1

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:1 DATUM 2005-09-21 TID Kl. 10.00-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Välkomsthälsning Ordförande hälsar Peter Pedersen välkommen till utskottet. 2 Verksamhetsplanering för hösten 2005 Verksamhetsplaneringen för trafikutskottets arbete under hösten 2005 behandlas.

2005-09-21