Dokument & lagar (123 träffar)

Finansutskottets protokoll 2015/16:13

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:13 DATUM 2016-11-17 TID 13.1515.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning om Finsams fortsatta utveckling nästa steg. Program framgår av bilaga 2. Vid protokollet Justeras den 24 november 2016

2016-11-17

Finansutskottets protokoll 2015/16:51

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:51 Datum 2016-06-21 Tid 08.00-08.20 Närvarande Se bilaga 1 1 Överläggning rörande förhandlingen om EU:s årsbudget 2017 Statssekreterare Max Elger informerade utskottet om regeringens utgångspunkter inför EU:s årsbudgetprocess för 2017. Underlag för överläggningen utgjordes

2016-06-21

Finansutskottets protokoll 2015/16:50

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:50 Datum 2016-06-16 Tid Kl. 10.30-10.40 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Kanslimeddelanden 25 augusti kl. 10.00: Möte med IMF om finansiell stabilitet. 21 september kl. 11.30: Lunch med IMF i samband med Artikel IV-konsultation. Intresse av deltagande anmäls till kansliet.

2016-06-16

Finansutskottets protokoll 2015/16:49

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:49 Datum 2016-06-09 Tid Kl. 10.30-10.45 Närvarande Se bilaga 1 1 Överläggning om den gemensamma insättningsgarantiförsäkringen EDIS Statssekreterare Ulf Holm överlade med utskottet om förslaget till gemensam insättningsgarantiförsäkring EDISUnderlag för överläggningen utgjordes

2016-06-09

Finansutskottets protokoll 2015/16:48

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:48 Datum 2016-05-26 Tid Kl. 10.30-10.45 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att kalla statssekreterare Ulf Holm för överläggning om den gemensamma insättningsgarantiförsäkringen EDIS till sammanträdet 9 juni. Fråga från Talmannen om nominering av ledamöter

2016-05-26

Redogörelse 2015/16:RR5

Redogörelse till riksdagen 2015/16:RR5 Riksrevisorernas årliga rapport 2016 Sammanfattning Enligt 12 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. ska de viktigaste iakttagelserna från effektivitetsrevisionen och den årliga revisionen samlas i en årlig rapport. Riksrevisorerna lämnar härmed den årliga rapporten

2016-05-26

Redogörelse 2015/16:RR5 (docx, 194 kB)

Finansutskottets protokoll 2015/16:47

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:47 Datum 2016-05-24 Tid Kl. 09.00-11.08 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport Svensk finanspolitik 2016 Finanspolitiska rådets ordförande John Hassler och ledamot i rådet Oskar Nordström Skans presenterade rapporten Svensk finanspolitik

2016-05-24

Finansutskottets protokoll 2015/16:46

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:46 Datum 2016-05-19 Tid Kl. 10.30-10.43 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade ställa in sammanträdet 14 juni. Fråga om deltagande vid möte med EU-kommissionär Pierre Moscovici i riksdagen 2 juni, anmälan till kansliet. 2 Justering av protokoll Protokoll

2016-05-19

Finansutskottets protokoll 2015/16:45

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:45 Datum 2016-05-17 Tid 11.00- 12.09 Närvarande Se bilaga 1 1 Information från Riksbanken Riksbankschef Stefan Ingves informerade utskottet om förslag till frågor att ta upp i en översyn av riksbankslagen. Ledamöternas frågor besvarades. 2 Anmälningar Utskottet beslutade

2016-05-17

Finansutskottets protokoll 2015/16:44

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:44 Datum 2016-05-12 Tid Kl. 09.00-12.00 Närvarande Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning om utvärderingen av Riksbankens penningpolitik 2010-2015 Utvärderarna Mervyn King och Marvin Goodfriend sammanfattade utvärderingen. Riksbankschef Stefan Ingves och Finansminister Magdalena

2016-05-12

Redogörelse 2015/16:RR4

Redogörelse till riksdagen 2015/16:RR4 Riksrevisionens redogörelse för granskning av Årsredovisning för staten 2015 Riksrevisionen har i enlighet med lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. granskat Årsredovisning för staten 2015. Härmed överlämnas revisionsberättelse över Årsredovisning för staten 2015

2016-05-12

Redogörelse 2015/16:RR4 (docx, 426 kB)

Finansutskottets protokoll 2015/16:43

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:43 Datum 2016-05-10 Tid Kl. 11.00-11.12 Närvarande Se bilaga 1 1 Aktuella EU- frågor Finansmarknadsminister Per Bolund informerade och svarade på ledamöternas frågor om: Tjänstepensioner IORP IIGemensam insättningsgarantiförsäkring i bankunionen EDIS2 Anmälningar Planering

2016-05-10

Finansutskottets protokoll 2015/16:42

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:42 Datum 2016-04-28 Tid Kl. 10.30-10.33 Närvarande Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Marianne Moström från riksdagens informationsenhet fick närvara under sammanträdet. 2 Anmälningar Inbjudan till interinstitutionell konferens om EU:s framtida finansiering

2016-04-28

Finansutskottets protokoll 2015/16:41

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:41 Datum 2016-04-26 Tid Kl. 11.00 11.50 Närvarande Se bilaga 1 1 Sveriges konvergensprogram 2016 Statssekreterarna Karolina Ekholm och Hans Dahlgren informerade om Sveriges nationella reformprogram och konvergensprogrammet 2016. Ledamöternas frågor besvarades. 2 Kommissionens

2016-04-26

Finansutskottets protokoll 2015/16:40

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:40 Datum 2016-04-21 Tid Kl. 10.30-10.35 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Samtliga remissvar i fulltext över rapporten Utvärderingen av Riksbankens penningpolitik 2010-2015 delades på bordet. Påminnelse om Riksbankens konferens 3-4 juni i Stockholm. 2 Justering av protokoll

2016-04-21

Finansutskottets protokoll 2015/16:39

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:39 Datum 2016-04-19 Tid 11.00-11.12 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Möte med IMF om finansiell stabilitet Kanslichefen påminde om mötet med IMF den 20 april kl. 9.45 11.00 i FiU:s sessionssal. Mötet kommer att hållas inom ramen för IMF:s särskilda granskning av svensk

2016-04-19

Finansutskottets protokoll 2015/16:38

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:38 Datum 2016-04-14 Tid Kl. 10.30-11.00 Närvarande Se bilaga 1 1 Information från Finansinspektionen Generaldirektör Erik Thedéen informerade och svarade på ledamöternas frågor. 2 Anmälningar Inkommen handling med information och förfrågan från Rwandiska Föreningen för mänskliga

2016-04-14

Finansutskottets protokoll 2015/16:37

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:37 Datum 2016-04-07 Tid 10:30-11:00 Närvarande Se bilaga 1 1 Intern utfrågning av riksrevisor Riksrevisor Margareta Åberg redogjorde för Riksrevisionens årsredovisning 2015 och presenterade Riksrevisionens nya ekonomichef Anette Bäck, som också deltog på mötet. Ledamöternas

2016-04-07

Finansutskottets protokoll 2015/16:36

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:36 Datum 2016-04-05 Tid Kl. 11.00 13.30 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Inbjudningar OECD Forum, 31 maj-1 juni 2016 i Paris. Anmälan till kansliet senast 15 april. Riksbankens konferens Rethinking the Central Bank´s mandate, 3- 4 juni i Stockholm. Anmälan senast 20 maj

2016-04-05

Finansutskottets protokoll 2015/16:35

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:35 Datum 2016-03-17 Tid 10:30-11:00 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Kansliets bemanning Föredragande Cecilia Renmyr är inlånad till kansliet under ca 6 månader för att arbeta med bl.a. extra ändringsbudget och finansmarknadslagstiftning. IMF-möte om finansiell stabilitet

2016-03-17