Dokument & lagar (160 träffar)

Finansutskottets protokoll 2012/13:47

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 47 DATUM 2013-09-10 TID Kl. 13.00-15.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om makrotillsyn för bättre finansiell stabilitet  Peter Norman, finansmarknadsminister Martin Andersson, GD Finansinspektionen Stefan Ingves, riksbankschef Hans

2013-09-10

Finansutskottets protokoll 2012/13:46

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 46 DATUM 2013-09-10 TID kl. 09.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning, att förebygga och hantera finansiella kriser Erkki Liikanen, chefdirektör Finlands bank Irma Rosenberg, f.d. vice riksbankschef, f.d. ordf i Finanskriskommittén

2013-09-10

Finansutskottets protokoll 2012/13:45

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 45 DATUM 2013-08-29 TID 11:00 12:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Aktuella EU-frågor Statsrådet Stefan Attefall informerade utskottet om LOU-frågor och svarade på frågor från ledamöterna. 2 Anmälningar Lista på inkomna skrivelser under sommaren

2013-08-29

Finansutskottets protokoll 2012/13:44

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:44 DATUM 2013-06-11 TID 11.00-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att bjuda in: Statsrådet Stefan Attefall till sammanträdet torsdagen 29/8 för information om aktuella EU- och LOU- frågor. Riksbankschef Finlands centralbank

2013-06-11

Finansutskottets protokoll 2012/13:43

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 43 DATUM 2013-06-04 TID 11.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Vårändringsbudget för 2013 FiU21 Utskottet fortsatte behandlingen av Prop. 2012/13:99, yttranden och motioner  Utskottet justerade förslag till betänkande FiU21. S-MP- och V-ledamöterna

2013-06-04

Finansutskottets protokoll 2012/13:42

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 42 DATUM 2013-05-30 TID 10.30-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet godkände att Margareta Hjort och Anders Dölling från EU nämnden deltar under punkt 7 på dagordningen. 2 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2012 FiU34 Utskottet

2013-05-30

Finansutskottets protokoll 2012/13:41

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 41 DATUM 2013-05-28 TID Kl.11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Göran Pettersson M rapporterade från årsmötet i det parlamentariska nätverket för Världsbanken och IMF i Baku. Kanslichefen informerade: Utrikesutskottet tar emot Världsbankens

2013-05-28

Finansutskottets protokoll 2012/13:40

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 40 DATUM 2013-05-23 TID Kl. 10:30-11:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ägarstyrningen av SBAB FiU38 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2012/13:119. Utskottet justerade förslag till betänkande FiU38 S och MP ledamöterna anmälde särskilt

2013-05-23

Finansutskottets protokoll 2012/13:39

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:39 DATUM 2013-05-21 TID 09.25-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport Professor Lars Jonung, Finanspolitiska rådets ordförande och professor Anders Björklund, ledamot i rådet presenterade rapporten Stefan

2013-05-21

Finansutskottets protokoll 2012/13:38

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 38 DATUM 2013-05-16 TID 10.30-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utvärdering av penningpolitiken 2010-2012 FiU24 Utskottet justerade förslag till betänkande 2012/13:FiU24 V- ledamoten anmälde motivreservation. Tid för inlämning av motivreservationen

2013-05-16

Finansutskottets protokoll 2012/13:37

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 37 DATUM 2013-05-14 TID 11:00-11:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att bjuda in: En företrädare för Europeiska kommissionen till utskottets sammanträde den 30 maj för att redovisa kommissionens rekommendationer till

2013-05-14

Finansutskottets protokoll 2012/13:36

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:36 DATUM 2013-05-02 TID Kl:10.30-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att bjuda in Stefan Gerlach, vice centralbankschef Irlands centralbank, att medverka tillsammans med finansminister Anders Borg och Finanspolitiska

2013-05-02

Finansutskottets protokoll 2012/13:35

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 35 DATUM 2013-04-23 TID 11.00-12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning av Riksrevisorerna Riksrevisorerna Claes Norgren och Jan Landahl informerade om Riksrevisionens redogörelse om riksrevisionens årsredovisning för 2012 2012/13:RR1

2013-04-23

Finansutskottets protokoll 2012/13:34

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 34 DATUM 2013-04-18 TID 10.30-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Vissa frågor om SJ AB och Green Cargo AB FiU11y Utskottet beslutade att efter vissa ändringar justera yttrande FiU11y till trafikutskottet. 2 Information om konvergensprogrammet och

2013-04-18

Finansutskottets protokoll 2012/13:33

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 33 DATUM 2013-04-16 TID 10.30-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Ordföranden hälsade Ardalan Shekarabi S välkommen som ny suppleant och Sven Erik Bucht S som ny ordinarie ledamot samt tackade Maryam Yazdanfar S för hennes tid i utskottet.

2013-04-16

Finansutskottets protokoll 2012/13:32

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 32 DATUM 2013-04-09 TID 10:15-12:35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Biträdande kanslichefen anmälde följande: Den 28 maj besöker den palestinske riksrevisorn Riksdagen. Besöket ordnas i samarbete med bl.a. konstitutionsutskottet. En ledamot

2013-04-09

Finansutskottets protokoll 2012/13:31

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 31 DATUM 2013-03-26 TID 11:00-11:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Biträdande kanslichefen anmälde följande: Måndagen den 22 april är det nordiskt revisionsmöte i Oslo i StortingetTemat för mötet är nordiska erfarenheter av nyttan med

2013-03-26

Finansutskottets protokoll 2012/13:30

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 30 DATUM 2013-03-21 TID 10:30-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Margareta Hjorth och Anders Dölling från EU-nämndens kansli fick närvara vid sammanträdet under punkt 1 på föredragningslistan. 2 Information

2013-03-21

Finansutskottets protokoll 2012/13:29

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 29 DATUM 2013-03-14 TID 10:30-10:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att inte yttra sig till utrikesutskottet över meddelande från Kommissionen: KOM201392 Att avskaffa fattigdom och ge världen en hållbar framtid. 2

2013-03-14

Finansutskottets protokoll 2012/13:28

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 28 DATUM 2013-03-12 TID 11:00-12:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Generaldirektör Martin Andersson informerade om Finansinspektionens bolånerapport. 2 Anmälningar Utskottet beslutade att bjuda in finansmarknadsminister Peter Norman och

2013-03-12