Dokument & lagar (6 112 träffar)

Trafikutskottets protokoll 2012/13:20

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:20 DATUM 2013-03-05 TID Kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justering av protokoll 2012/13:19. 2 EU-information från Näringsdepartementet Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd med medarbetare från Näringsdepartementet

2013-03-05

Trafikutskottets protokoll 2012/13:19

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:19 DATUM 2013-02-21 TID Kl. 10.00-10.30 11.05-11.15 11.20-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justering av protokoll 2012/13:18. 2 Trafikverkets upphandling av vägar och järnvägar TU9 Utskottet fortsatte behandling av skrivelse 2012/13:50

2013-02-21

Trafikutskottets protokoll 2012/13:18

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:18 DATUM 2013-02-14 TID Kl. 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justering av protokoll 2012/13:17. 2 Trafikverkets upphandling av vägar och järnvägar TU9 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2012/13:50 och motion. Ärendet

2013-02-14

Trafikutskottets protokoll 2012/13:17

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:17 DATUM 2013-02-12 TID Kl. 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Sjöfartsforum Vd Anna Hammargren från Sjöfartsforum, prefekt Klas Brännström från Chalmers sjöfarts och marin teknik, vice vd Henrik Källsson från Thunbolaget, vd Erik Froste

2013-02-12

Trafikutskottets protokoll 2012/13:16

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:16 DATUM 2013-01-31 TID Kl. 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justering av protokoll 2012/13:15. 2 Granskning av grönbok om en integrerad paketmarknad TU8 Utskottet fortsatte granskningen av KOM2012 698. Utskottet justerade förslag

2013-01-31

Trafikutskottets protokoll 2012/13:15

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:15 DATUM 2013-01-22 TID Kl. 11.00-12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Motormännens Riksförbund och Volvo Personbilar Sverige AB VD Maria Spetz och informationschef Jon Stenbeck från Motormännens Riksförbund samt direktör Kalle Runnberg och

2013-01-22

Trafikutskottets protokoll 2012/13:14

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:14 DATUM 2012-12-12 TID Kl. 08.30-09.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information från Regeringskansliet Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och statssekreterare Hannes Carl Borg med medarbetare från Näringsdepartementet informerade inför transport-

2012-12-12

Trafikutskottets protokoll 2012/13:13

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:13 DATUM 2012-12-04 TID Kl. 11.00-12.00 13.30-13.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justering av protokoll 2012/13:12. 2 Transportssystemets inriktning TU2 Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2012/13:25, skr 2011/12:139, skr 2012/13:3

2012-12-04

Trafikutskottets protokoll 2012/13:12

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:12 DATUM 2012-11-29 TID Kl. 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justering av protokoll 2012/13:11. 2 Utgiftsområde 22 Kommunikationer TU1 Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2012/13:1 och motioner. Utskottet justerade betänkande

2012-11-29

Trafikutskottets protokoll 2012/13:11

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:11 DATUM 2012-11-27 TID Kl. 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justering av protokoll 2012/13:10. 2 EU-förslag till direktiv om radioutrustning Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM2012 584. Utskottet ansåg att

2012-11-27

Trafikutskottets protokoll 2012/13:10

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:10 DATUM 2012-11-22 TID Kl. 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justering av protokoll 2012/13:9. 2 Några körkortsfrågor TU4 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:23. Utskottet justerade betänkande 2012/13:TU4.

2012-11-22

Trafikutskottets protokoll 2012/13:9

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:9 DATUM 2012-11-15 TID Kl. 10.00-10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Produktivitetskommittén F.d. utredningsordförande Malin Löfsjögård från Produktivitetskommittén informerade om utredningens syn på totalentreprenader. 2 Justering av protokoll

2012-11-15

Trafikutskottets protokoll 2012/13:8

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:8 DATUM 2012-11-13 TID Kl. 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Riksrevisionen Riksrevisior Claes Norgren samt programansvarig Jan Vikström och projektledare Torbjörn Stenbeck, samtliga från Riksrevisionen redovisade granskningsrapporten

2012-11-13

Trafikutskottets protokoll 2012/13:7

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:7 DATUM 2012-11-08 TID Kl. 10.00-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade medge IT-utvecklaren Johanna Back IT-avdelningen i Riksdagsförvaltningen att närvara under dagens sammanträde. 2 Information från

2012-11-08

Trafikutskottets protokoll 2012/13:6

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:6 DATUM 2012-10-25 TID Kl. 10.00-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om avgiftssättning inom transportområdet Generaldirektör Staffan Widlert och handläggare Staffan Söderberg båda från Transportstyrelsen informerade om myndighetens avgiftssättning.

2012-10-25

Trafikutskottets protokoll 2012/13:5

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:5 DATUM 2012-10-23 TID Kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Ingela Bendrot med medarbetare från Näringsdepartementet informerade inför transportrådsmötet den 29 oktober 2012. 2 Justering av protokoll

2012-10-23

Trafikutskottets protokoll 2012/13:4

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:4 DATUM 2012-10-18 TID Kl. 09.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning om sjöfartens framtid Program med förteckning över inbjudna myndigheter, organisationer och företag redovisas i bilaga 2 Vid protokollet

2012-10-18

Trafikutskottets protokoll 2012/13:3

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:3 DATUM 2012-10-16 TID Kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/2013:2 2 Utgiftsram för utgiftsområde 22 Kommunikationer Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över proposition

2012-10-16

Trafikutskottets protokoll 2012/13:2

2012-10-02

Trafikutskottets protokoll 2012/13:1

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:1 DATUM 2012-09-20 TID Kl. 10.00-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Verksamhetsplanering hösten 2012 Kanslichefen lämnade information om utskottets arbete under hösten 2012. 2 EU-förslag om förordning om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars

2012-09-20