Dokument & lagar (6 591 träffar)

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:36

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:36 DATUM 2013-06-18 TID 08.0008.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om EU-förslag om Copernicus-programmet Departementssekreterare Mattias Jennerholm, Utbildningsdepartementet, informerade om Copernicus-programmet. 2 EU-förslag om Copernicus-programmet

2013-06-18

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:35

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:35 DATUM 2013-06-11 TID 10.3010.45 11.00-11.40 12.00-13.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:34. 2 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 3 Inkomna EU-dokument Anmäldes inkomna

2013-06-11

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:34

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:34 DATUM 2013-05-30 TID 10.0010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:33. 2 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 3 Skolväsendet UbU7 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

2013-05-30

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:33

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:33 DATUM 2013-05-23 TID 10.0010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:32. 2 Skolväsendet UbU7 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Ärendet bordlades. 3 Karriärvägar för lärare i skolväsendet

2013-05-23

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:32

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:32 DATUM 2013-05-21 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 andra stycket riksdagsordningen att medge att föredragande Karin Nordström vid EU-nämnden fick vara närvarande vid

2013-05-21

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:31

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:31 DATUM 2013-05-14 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:30. 2 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 3 Skolväsendet UbU7 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

2013-05-14

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:30

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:30 DATUM 2013-05-02 TID 10.0010.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 andra stycket riksdagsordningen att medge att föredragande Anders Dölling vid EU-nämnden fick vara närvarande vid

2013-05-02

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:29

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:29 DATUM 2013-04-25 TID 10.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Lärarlegitimationsreformen Förbundsordförande Eva-Lis Sirén, förbundssekreterare Helene Lindstrand och biträdande förbundssekreterare Malin Tufvesson, Lärarförbundet, informerade om lärarlegitimationsreformen.

2013-04-25

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:28

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:28 DATUM 2013-04-23 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Lärarlegitimationsreformen Statssekreterare Bertil Östberg och ämnesråd Kerstin Hultgren Utbildningsdepartementet, informerade om lärarlegitimationsreformen. 2 Lärarlegitimationsreformen Förbundsordförande

2013-04-23

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:27

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:27 DATUM 2013-04-18 TID 10.0010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:26. 2 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 3 Skolväsendet UbU7 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

2013-04-18

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:26

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:26 DATUM 2013-04-11 TID 10.0010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:25. 2 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 3 Inkomna EU-dokument Anmäldes inkomna EU-dokument enligt bilaga

2013-04-11

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:25

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:25 DATUM 2013-03-26 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag om inrättande av ett stödprogram för rymdövervakning och spårning Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM2013 107. Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

2013-03-26

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:24

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:24 DATUM 2013-03-21 TID 10.0010.55 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Kungl. Vetenskapsakademien IVA om projektet Agenda för forskning Styrgruppens ordförande tekn.dr. Arne Wittlöv, professor Björn O. Nilsson VD för IVA och huvudprojektledare

2013-03-21

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:23

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:23 DATUM 2013-03-14 TID 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Specialpedagogiska skolmyndigheten Generaldirektör Greger Bååth, Chefen för Nationella resursen Anders Nordin, och ekonomichefen Ylva Zetterlund, informerade om Specialpedagogiska

2013-03-14

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:22

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:22 DATUM 2013-03-12 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:21. 2 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 3 Överlämnande av motion Utskottet överlämnade till kulturutskottet,

2013-03-12

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:21

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:21 DATUM 2013-03-07 TID 09.3010:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering IFAU Olof Åslund, generaldirektör och Björn Öckert, forskare infomerade om verksamheten vid IFAU. 2 Justering

2013-03-07

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:20

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:20 DATUM 2013-02-21 TID 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2012/13:18 och 2012/13:19. 2 Grundskolan UbU5 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande

2013-02-21

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:19

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:19 DATUM 2013-02-19 TID 11.0011.50 12.1013.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Öppen utfrågning Utskottet ordnade en öppen utfrågning om gymnasiereformen. Programmet för utfrågningen bifogas som bilaga 2. Externa deltagare i utfrågningen framgår av bilaga 3.

2013-02-19

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:18

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:18 DATUM 2013-02-12 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-överläggning om den årliga tillväxtrapporten Utskottet överlade med statssekreterare Peter Honeth, åtföljd av kansliråd Per-Erik Yngwe och departementssekreterare Mattias Jennerholm, Utbildningsdepartementet,

2013-02-12

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:17

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:17 DATUM 2013-01-31 TID 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 andra stycket riksdagsordningen att medge att föredragande Anders Dölling vid EU-nämnden fick vara närvarande vid

2013-01-31