Dokument & lagar (487 träffar)

Motion 2015/16:2512 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2512 av Andreas Carlson m.fl. KD Gemenskap och framtidstro 1. Inledning Kristdemokraterna vill ha en ekonomisk politik som skapar förutsättningar för människor att bygga goda relationer, känna trygghet och som underlättar för människor att gå från utanförskap till arbete. Vi vill skapa


Utskottsberedning: 2015/16:FiU1
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2015/16:2512 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 263 kB) Motion 2015/16:2512 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 544 kB)

Motion 2015/16:2465 av Kristina Yngwe (C)

Motion till riksdagen 2015/16:2465 av Kristina Yngwe C Offentlig upphandling av livsmedel i statlig verksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppdra åt statliga verksamheter att ta fram en policy för offentlig upphandling av livsmedel i enlighet med svenska regelverk


Utskottsberedning: 2015/16:FiU39
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2465 av Kristina Yngwe (C) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2465 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 60 kB)

Motion 2015/16:2446 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2446 av Lars Hjälmered m.fl. M En politik för offentlig upphandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en statlig strategi och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tidig dialog i innovations-


Utskottsberedning: 2015/16:FiU39
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2015/16:2446 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:2446 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 84 kB)

Motion 2015/16:2445 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2445 av Lars Hjälmered m.fl. M Nya och växande företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reformera den svenska bostadsmarknaden på kort och på lång sikt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2015/16:AU7 2015/16:FiU1 2015/16:FiU22 2015/16:NU23 2015/16:SfU15 2015/16:SkU16 2015/16:SkU29 2015/16:UbU12 2016/17:CU14
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 9 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:2445 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:2445 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 87 kB)

Motion 2015/16:2442 av Kristina Yngwe (C)

Motion till riksdagen 2015/16:2442 av Kristina Yngwe C Partnering inom livsmedelsupphandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om funktionsbaserad upphandling vid offentlig upphandling av livsmedel och tillkännager detta för regeringen. Motivering Intresset för närproducerade


Utskottsberedning: 2015/16:FiU39
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2442 av Kristina Yngwe (C) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2442 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 62 kB)

Motion 2015/16:2439 av Kristina Yngwe (C)

Motion till riksdagen 2015/16:2439 av Kristina Yngwe C Rural budgeting för hela landets utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utarbeta en modell för rural budgeting för att kunna åskådliggöra hur pengar fördelas till olika delar av en kommun eller region


Utskottsberedning: 2015/16:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2439 av Kristina Yngwe (C) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2439 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 61 kB)

Motion 2015/16:2407 av Göran Lindell och Rickard Nordin (båda C)

Motion till riksdagen 2015/16:2407 av Göran Lindell och Rickard Nordin båda C Grön omställning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att i tillväxtberäkningar även få in effekter på miljö och utnyttjandet av naturresurser och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2407 av Göran Lindell och Rickard Nordin (båda C) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2407 av Göran Lindell och Rickard Nordin (båda C) (pdf, 64 kB)

Motion 2015/16:2356 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2356 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev båda SD Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna


Utskottsberedning: 2015/16:FiU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2356 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:2356 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD) (pdf, 77 kB)

Motion 2015/16:2342 av Hanna Westerén och Jennie Nilsson (båda S)

Motion till riksdagen 2015/16:2342 av Hanna Westerén och Jennie Nilsson båda S Sysselsättningspolitiskt ramverk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av ett sysselsättningspolitiskt ramverk och tillkännager detta för regeringen. Motivering Regeringen har som mål


Utskottsberedning: 2015/16:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2342 av Hanna Westerén och Jennie Nilsson (båda S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2342 av Hanna Westerén och Jennie Nilsson (båda S) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:2318 av Pia Hallström (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2318 av Pia Hallström M RUT-avdraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bevara RUT-avdraget och tillkännager detta för regeringen. Motivering RUT-avdraget infördes år 2007. Tack vare det har trösklarna sänkts till arbetsmarknaden. Det


Utskottsberedning: 2015/16:FiU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2318 av Pia Hallström (M) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2318 av Pia Hallström (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:2268 av Valter Mutt och Annika Lillemets (båda MP)

Motion till riksdagen 2015/16:2268 av Valter Mutt och Annika Lillemets båda MP Statlig egenfinansiering av gröna investeringar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om statlig egenfinansiering av gröna investeringar och tillkännager detta för regeringen. Bakgrund Efter finanskrisen


Utskottsberedning: 2015/16:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2268 av Valter Mutt och Annika Lillemets (båda MP) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2268 av Valter Mutt och Annika Lillemets (båda MP) (pdf, 64 kB)

Motion 2015/16:2225 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2225 av Ulrika Karlsson i Uppsala M Fler företagare inom nya verksamheter med utmaningsrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om obligatorisk utmaningsrätt för kommuner och landsting och tillkännager detta för regeringen. Motivering Möjligheten


Utskottsberedning: 2015/16:FiU39
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2225 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2225 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:2219 av Valter Mutt m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2015/16:2219 av Valter Mutt m.fl. MP Bankdelning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om den svenska banksektorn i syfte att separera affärsbanker från investmentbanker samt begränsa den statliga bankgarantin till de förra och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2015/16:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2219 av Valter Mutt m.fl. (MP) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2219 av Valter Mutt m.fl. (MP) (pdf, 67 kB)

Motion 2015/16:2218 av Valter Mutt och Annika Lillemets (båda MP)

Motion till riksdagen 2015/16:2218 av Valter Mutt och Annika Lillemets båda MP Statlig investeringsbudget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en statlig investeringsbudget och tillkännager detta för regeringen. Motivering Omställningen till ett klimatsmart


Utskottsberedning: 2015/16:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2218 av Valter Mutt och Annika Lillemets (båda MP) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2218 av Valter Mutt och Annika Lillemets (båda MP) (pdf, 74 kB)

Motion 2015/16:2142 av Åsa Westlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2142 av Åsa Westlund m.fl. S Försäljning av mark Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att justera Fortifikationsverkets uppdrag så att även andra hänsyn än rent marknadsekonomiska ska beaktas i samband med att försvaret aviserar att behovet


Utskottsberedning: 2015/16:FiU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2142 av Åsa Westlund m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2142 av Åsa Westlund m.fl. (S) (pdf, 66 kB)

Motion 2015/16:2125 av Carl Schlyter (MP)

Motion till riksdagen 2015/16:2125 av Carl Schlyter MP Hållbart finansiellt system Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett hållbart finansiellt system och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda blankning


Utskottsberedning: 2015/16:FiU22
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2015/16:2125 av Carl Schlyter (MP) (docx, 63 kB) Motion 2015/16:2125 av Carl Schlyter (MP) (pdf, 120 kB)

Motion 2015/16:2120 av Erik Bengtzboe (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2120 av Erik Bengtzboe M Backaundantaget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över det s.k. Backaundantaget så att tillgången till vägnätet även finns för Backaborna och tillkännager detta för regeringen. Motivering Trängselavgifter


Utskottsberedning: 2015/16:FiU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2120 av Erik Bengtzboe (M) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2120 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 57 kB)

Motion 2015/16:2114 av Erik Bengtzboe och Ida Drougge (båda M)

Motion till riksdagen 2015/16:2114 av Erik Bengtzboe och Ida Drougge båda M Försäljning av SBAB Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sälja SBAB och tillkännager detta för regeringen. Motivering SBAB agerar som en privataktör på bolånemarknaden, men med staten som


Utskottsberedning: 2015/16:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2114 av Erik Bengtzboe och Ida Drougge (båda M) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2114 av Erik Bengtzboe och Ida Drougge (båda M) (pdf, 62 kB)

Motion 2015/16:2064 av Mikael Eskilandersson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2064 av Mikael Eskilandersson och Jonas Millard båda SD Möjlighet att göra bankkontonummer flyttbara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra bankkontonummer flyttbara och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ett idag högst


Utskottsberedning: 2015/16:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2064 av Mikael Eskilandersson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2064 av Mikael Eskilandersson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 61 kB)

Motion 2015/16:2056 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2056 av Mattias Bäckström Johansson SD Öppen källkod Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en övergång till öppen källkod och öppna standarder inom den offentliga sektorn och tillkännager detta för regeringen. Motivering Användandet av öppen


Utskottsberedning: 2015/16:FiU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2056 av Mattias Bäckström Johansson (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2056 av Mattias Bäckström Johansson (SD) (pdf, 63 kB)