Dokument & lagar (102 träffar)

Finansutskottets protokoll 2008/09:13

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:13 DATUM 2008-11-18 TID 12.30-13.35, 13.50-14.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om konvergensprogrammet Statssekreterare Per Jansson informerade och svarade på frågor. Deltog gjorde också Susanne Ackum, finansråd Thomas Pettersson, kansliråd Åsa Eriksson, departementssekreterare

2008-11-18

Proposition 2008/09:72

2008/09:72 och 2008. uppslutning. 2008. norra Kosovo. överskådlig engagemang. varje omgivning. fortsatt Kosovo ekonomisk säkerhetsstrukturerna. m.m. våldsanvändning. territorium. KFOR 1244 nationella säkerhetsråd. åren. FN:s förbandsinsatser.


Utskottsberedning: 2008/09:UFöU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:72 (pdf, 199 kB)

Proposition 2008/09:69

2008/09:69 evakueringsbehov. styrka. och oavsiktliga opiumodlingar. 2001/02. Afghanistan rättsväsendet. polissektorn. Afghanistan Unicef koordinering. återuppbyggnad. armén civil stabila. säkerhetsstyrkan säkerhetsråd. långsiktigt andra 500 förbandsinsatser. truppinsatser Nordatlantiska 20


Utskottsberedning: 2008/09:UFöU1
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2008/09:69 (pdf, 249 kB)

Finansutskottets protokoll 2008/09:12

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:12 DATUM 2008-11-13 TID 17.00-17.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan. Föredragningslistan godkändes. 2 Anmälningar. Kanslichefen anmälde att statsrådet Mats Odell kommer till sammanträdet den 20 november, protokollsutdrag från skatteutskottet

2008-11-13

Finansutskottets protokoll 2008/09:10

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:10 DATUM 2008-11-11 TID 11.00-13.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan. Punkten justering av protokoll ströks i övrigt godkändes föredragningslistan. 2 Anmälningar. Kanslichefen föreslog att utskottet tar emot besök ifrån det Iranska finansutskottet

2008-11-11

Proposition 2008/09:73

2008/09:73 avsnitt banker. finansieringsmöjligheter. respektive årsskiftet Svensk utlåning. AB verksamhet. kronor. tillåtna Björling.


Utskottsberedning: 2008/09:FiU17
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2008/09:73 (pdf, 116 kB)

Finansutskottets protokoll 2008/09:9

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:9 DATUM 2008-10-30 TID 09.00-10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Konjunkturinstitutet Generaldirektör Mats Dillén och prognoschef Urban Hansson Brusewitz från Konjunkturinstitutet informerade utskottet och svarade på frågor. 2 Godkännande av föredragningslistan.

2008-10-30

Framställning / redogörelse 2008/09:RRS8

1999/2000:T1 Redogörelse till riksdagen 2008/09:RRS8 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående tillämpning av det finanspolitiska ramverket Sammanfattning Riksrevisionen har granskat hur regeringen har tillämpat det finanspolitiska ramverket i 2008 års ekonomiska vårproposition. Resultatet av granskningen har

2008-10-29

Framställning / redogörelse 2008/09:RRS8 (doc, 106 kB)

Finansutskottets protokoll 2008/09:8

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:8 DATUM 2008-10-28 TID 15:00-15:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan. Föredragningslistan godkändes. 2 Anmälningar. Kanslichefen anmälde protokollsutdrag 2008/09:5 från socialutskottet med beslut att under förutsättning av utskottets medgivande

2008-10-28

Finansutskottets protokoll 2008/09:7

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:7 DATUM 2008-10-28 TID 11:00-11:05 11.08-12.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan. Föredragningslistan godkändes. Ärendena föredrogs i ordningen 1, 2, 6, 7, 8, 9, 3, 4 och 5. 2 Anmälningar. Kanslichefen föreslog att Willy Bergström och Kerstin Hessius

2008-10-28

Finansutskottets protokoll 2008/09:6

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:6 DATUM 2008-10-23 TID 09.00-10.00 10.10-12.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Bankföreningen Ordförande Jan Lidén och VD Ulla Lundqvist informerade utskottet och svarade på frågor. 2 Godkännande av föredragningslistan. Föredragningslistan godkändes. 3 Anmälningar.

2008-10-23

Proposition 2008/09:61

2008/09:61 2008. 1980:1001999:12296.15.5 sund motpart. aktiebolagsform. något eller beaktas. delar. nämnden. nämnden. ningsbalkens ärendet uppgiften upp räkenskaperna, minskningsavdrag. ningsavdrag. Banklagskommitténs Fi2008/6057 Sverige. finansiella volatilitet. bägge avvägt. finansmarknaderna. likviditetsproblem.


Utskottsberedning: 2008/09:FiU16
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2008/09:61 (pdf, 668 kB)

Finansutskottets protokoll 2008/09:5

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:5 DATUM 2008-10-21 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan. Föredragningslistan godkändes. 2 Anmälningar. Kanslichefen föreslog att utskottet står värd för ett seminarium om offentlig upphandling den 3 december som arrangeras i samarbete

2008-10-21

Finansutskottets protokoll 2008/09:4

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:4 DATUM 2008-10-16 TID 09.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Inkomna skrivelser bilaga 2 1 Information från Riksgäldskontoret. Generaldirektör Bo Lundgren, styrelseordförande Ove Nilsson, chefsjurist Charlotte Rydin och upplåningschef Thomas Olofsson informerade finansutskottet

2008-10-16

Finansutskottets protokoll 2008/09:3

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:3 DATUM 2008-10-14 TID 11.45-14.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Finansdepartementet. Finansminister Anders Borg och kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell informerade finansutskottet och svarade på frågor. Information från SEB. Chefekonom Håkan Frisén

2008-10-14

Proposition 2008/09:49

2008/09:49 kronor. insättningsgaranti, 1999:12296kort insättningsgarantin. detta 1999:1229 fastighet. insättningen Skatteverket. propositionen. återupptogs bankmarknaden. direktivet. ningsgarantidirektivet. inlåning insättningsdefinitionen. inte kvarstå efter insättningsgaranti. garanterade hemland. insättningsgaranti. insättningsgaranti 1999:1229 om Tolgfors,


Utskottsberedning: 2008/09:FiU14
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,

Proposition 2008/09:49 (pdf, 246 kB)

Finansutskottets protokoll 2008/09:2

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:2 DATUM 2008-09-30 TID 10.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information inför IMF:s och Världsbankens årsmöten samt om utvecklingen på finansmarknaderna. Anders Borg och Stefan Ingves informerade utrikesutskottet och finansutskottet och svarade på frågor. Vid protokollet

2008-09-30

Proposition 2008/09:30

2008/09:30 ingående sådan ringsvara, mervärdesskattelagen. investeringsvara vara och inom enda fastställt elektroniskt elektroniska ningen formulär. årsuppgift 2 uppgiften elektroniska löpte 1997:483 1997:483 beslutsdagen. nämnda korrigeringstiden. uppgifter: eller fastigheten. utifrån tillfälle. m.m.


Utskottsberedning: 2008/09:FiU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:30 (pdf, 473 kB)

Proposition 2008/09:2

2008/09:2 2008/09:2 riksdagsbeslut avsnitt avsnitt utgiftsområde följande. sparande svarande kronor. kronor. kronor. kronor. finansförvaltning kronor. kronor. exekution kronor. kronor. kronor. motsvarande kronor. kronor. kronor. kronor. kronor. kronor. kronor. bistånd utvecklingssamarbete kronor. motsvarande


Utskottsberedning: 2008/09:FiU11
Riksdagsbeslut (11 förslag): , 11 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:2 (pdf, 432 kB)

Proposition 2008/09:1 Förslag till statsbudget för 2009, finansplan och skattefrågor m.m

Budgetpropositionen för 2009 2008/09:1 2008/09:1 utgiftsområden. budgetpolitiken höga arbetslöshet. länder. perioden. 2011. följd. områden: framtiden, förstärker samma detta havet. utbetalas tas regeringen. rättvist. välfärden mål arbetsutbudet. inför. länders arbetsmarknaden. utvecklingen. sin sfären. fossil


Utskottsberedning: 2008/09:AU1 2008/09:AU2 2008/09:CU1 2008/09:FiU1 2008/09:FiU15 2008/09:FiU2 2008/09:FiU3 2008/09:FiU4 2008/09:FiU5 2008/09:FöU1 2008/09:JuU1 2008/09:KrU1 2008/09:KU1 2008/09:MJU1 2008/09:MJU2 2008/09:NU1 2008/09:NU2 2008/09:NU3 2008/09:SfU1 2008/09:SfU2 2008/09:SkU1 2008/09:SoU1 2008/09:TU1 2008/09:UbU1 2008/09:UbU2 2008/09:UU1 2008/09:UU2
Riksdagsbeslut (261 förslag): 2 avslag, 259 bifall,

Proposition 2008/09:1 Förslag till statsbudget för 2009, finansplan och skattefrågor m.m (pdf, 2758 kB)