Dokument & lagar (4 097 träffar)

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd inför rådsbeslut om EU:s samordnade rättsstatsuppdrag i Irak EUJUST LEX-IRAK Samrådet avslutades den 27 juni. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-06-27

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd rörande rådsbeslut om Mali Samrådet avslutades den 26 juni. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-06-26

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism Samrådet avslutades den 26 juni. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkter. AM V

2013-06-26

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om EU:s gränsövervakningsuppdrag i Rafah Samrådet avslutades den 26 juni. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-06-26

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om EU:s polisuppdrag för de Palestinska områdena Samrådet avslutades den 26 juni. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-06-26

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om komplettering till troliga A-punkter vecka 26 Samrådet avslutades den 26 juni. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-06-26

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om troliga A-punkter vecka 26 reviderad version Samrådet avslutades den 26 juni. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM SD

2013-06-26

EU-nämndens dokument 2012/13:2BC0C4

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2012/13:46 DATUM 2013-06-26 TID 10.00-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för

2013-06-26

EU-nämndens dokument 2012/13:2BC0C5

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2012/13:43 DATUM 2013-06-26 TID 14.00-15.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för

2013-06-26

Trafikutskottets protokoll 2012/13:37

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:37 DATUM 2013-06-25 TID Kl.09.00-09.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justering av protokoll 2012/13:36. 2 EU-förslag om inrättande av en ram för tillträde till marknaden för hamntjänster och för finansiell insyn i hamnar Utskottet

2013-06-25

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om komplettering 2 troliga A-punkter vecka 25 Samrådet avslutades den 25 juni. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-06-25

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om komplettering 3 troliga A-punkter vecka 25 Samrådet avslutades den 25 juni. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har

2013-06-25

EU-nämndens dokument 2012/13:2BC0C3

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2012/13:44 DATUM 2013-06-24 Telefonmöte TID 13.00-13.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller

2013-06-24

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om tobaksdirektivet Samrådet avslutades den 21 juni. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM SD, V

2013-06-21

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om dels kommissionens och EIB:s rapport till Europeiska rådet, dels uppförandekod om företagsbeskattning Samrådet avslutades den 21 juni. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2013-06-21

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:50

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:50 DATUM 2013-06-20 TID 08.0009.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att kanslichefen Margareta Hjorth, föredragande Anders Dölling Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämnden och föredragande Anna Rune från socialutskottet.

2013-06-20

EU-nämndens skriftliga samråd 2012/13

Skriftligt samråd om komplettering 1 till troliga A-punkter vecka 25 Samrådet avslutades den 20 juni. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM V

2013-06-20

EU-nämndens dokument 2012/13:2BC0C0

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2012/13:42 DATUM 2013-06-20 TID 09.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för

2013-06-20

Omröstning 2012/13:KU21p1 Regeringens redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser

Votering: betänkande 2012/13:KU21 Redogörelser för behandlingen av riksdagens skrivelser, förslagspunkt 1 Regeringens redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser Riksdagen lägger skrivelse 2012/13:75 till handlingarna. Datum: 2013-06-19 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V

2013-06-19

Omröstning 2012/13:FiU41p1 Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens (IMF:s) finansieringslösning till förmån för låginkomstländer

Votering: betänkande 2012/13:FiU41 Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens IMF finansieringslösning till förmån för låginkomstländer, förslagspunkt 1 Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens IMF:s finansieringslösning till förmån för låginkomstländer Riksdagen medger

2013-06-19