Dokument & lagar (145 träffar)

Civilutskottets protokoll 2012/13:36

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:36 DATUM 2013-06-13 TID 08.30-08.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:35 efter viss ändring i 5. 2 Handläggningen av vissa associationsrättsliga ärenden CU22 Utskottet behandlade proposition

2013-06-13

Omröstning 2012/13:CU18p1 Riksrevisionens rapport om statens tillsyn av information på tjänstepensionsmarknaden

Votering: betänkande 2012/13:CU18 Riksrevisionens rapport om statens tillsyn av information på tjänstepensionsmarknaden, förslagspunkt 1 Riksrevisionens rapport om statens tillsyn av information på tjänstepensionsmarknaden Riksdagen avslår motion 2012/13:C3 av Markus Wiechel SD yrkandena 1 och 2 samt lägger skrivelse

2013-06-12

Civilutskottets protokoll 2012/13:35

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:35 DATUM 2013-06-11 TID 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:34. 2 EU-förslag om förenkling av godtagandet av vissa officiella handlingar i Europeiska unionen Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen

2013-06-11

Civilutskottets protokoll 2012/13:34

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:34 DATUM 2013-05-30 TID 09.30-09.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:33. 2 Riksrevisionens rapport om statens tillsyn av information på tjänstepensionsmarknaden CU18 Utskottet fortsatte behandlingen

2013-05-30

Civilutskottets protokoll 2012/13:33

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:33 DATUM 2013-05-23 TID 09.30-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:32. 2 Information från Konsumentverket Generaldirektören Gunnar Larsson m.fl. informerade utskottet om Konsumentverkets

2013-05-23

Omröstning 2012/13:CU20p1 Anpassning av svensk rätt till EU-förordning om byggprodukter

Votering: betänkande 2012/13:CU20 Anpassning av svensk rätt till EU-förordning om byggprodukter, förslagspunkt 1 Anpassning av svensk rätt till EU-förordning om byggprodukter Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen 2010:900Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:93 och avslår

2013-05-22

Omröstning 2012/13:CU13p1 Sms-lån

Votering: betänkande 2012/13:CU13 Konsumenträtt, förslagspunkt 1 Sms-lån Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Fi263, 2012/13:C206 yrkandena 6-8, 2012/13:C219, 2012/13:C223, 2012/13:C251, 2012/13:C282, 2012/13:C287, 2012/13:C369, 2012/13:C377, 2012/13:C390 yrkande 2, 2012/13:C401, 2012/13:C410, 2012/13:C414 och 2012/13:C417.

2013-05-15

Omröstning 2012/13:CU13p3 Allmänna reklamationsnämnden

Votering: betänkande 2012/13:CU13 Konsumenträtt, förslagspunkt 3 Allmänna reklamationsnämnden Riksdagen avslår motion 2012/13:C444 yrkande 5. Datum: 2013-05-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 15 M 100 0 0 7 MP 0 23 0 2

2013-05-15

Civilutskottets protokoll 2012/13:32

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:32 DATUM 2013-05-02 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:31. 2 Skadeståndsansvar för oljeskador till sjöss CU17 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:81. Utskottet

2013-05-02

Civilutskottets protokoll 2012/13:31

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:31 DATUM 2013-04-25 TID 09.30-09.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:30. 2 Konsumenträtt CU13 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2012/13:CU13. MP-SD-

2013-04-25

Civilutskottets protokoll 2012/13:30

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:30 DATUM 2013-04-23 TID 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:29. 2 Aktuell EU-fråga Tjänstemän från Justitiedepartementet, Konsumentenheten informerade utskottet om förslag till förordning

2013-04-23

Omröstning 2012/13:CU10p1 Skadeståndsansvar vid radiologiska olyckor

Votering: betänkande 2012/13:CU10 Ersättningsrätt, förslagspunkt 1 Skadeståndsansvar vid radiologiska olyckor Riksdagen avslår motion 2012/13:N366 yrkande 5. Datum: 2013-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 1 95 0 16 M 95 0 0 12

2013-04-18

Civilutskottets protokoll 2012/13:29

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:29 DATUM 2013-04-18 TID 09.30-09.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:28. 2 Ett mer tillförlitligt fastighetsregister CU19 Utskottet behandlade proposition 2012/13:76. Ärendet bordlades. 3

2013-04-18

Civilutskottets protokoll 2012/13:28

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:28 DATUM 2013-04-16 TID 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:27. 2 Överläggning med regeringen Utskottet beslutade med stöd av 10 kap. 4 andra stycket riksdagsordningen att begära överläggningar

2013-04-16

Omröstning 2012/13:CU11p4 Ombildning till bostadsrätt - detaljplanereglering

Votering: betänkande 2012/13:CU11 Hyresrätt m.m.förslagspunkt 4 Ombildning till bostadsrätt detaljplanereglering Riksdagen avslår motionerna 2012/13:C388 yrkande 10 och 2012/13:C400 yrkande 7. Datum: 2013-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-04-11

Omröstning 2012/13:CU11p2 Skyddsregeln

Votering: betänkande 2012/13:CU11 Hyresrätt m.m.förslagspunkt 2 Skyddsregeln Riksdagen avslår motionerna 2012/13:C388 yrkande 7 och 2012/13:C400 yrkande 24. Datum: 2013-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 92 0 20 M 96 0 0 11 MP

2013-04-11

Omröstning 2012/13:CU11p1 Reformerade hyressättningsregler m.m.

Votering: betänkande 2012/13:CU11 Hyresrätt m.m.förslagspunkt 1 Reformerade hyressättningsregler m.m. Riksdagen avslår motion 2012/13:C400 yrkandena 21 och 22. Datum: 2013-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 0 0 19 M 96 0 0 11 MP

2013-04-11

Omröstning 2012/13:CU12p2 Förbättrat skydd för nationalstadsparker

Votering: betänkande 2012/13:CU12 Hushållningen med mark- och vattenområden, förslagspunkt 2 Förbättrat skydd för nationalstadsparker Riksdagen avslår motion 2012/13:C436 yrkandena 1-4. Datum: 2013-04-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0

2013-04-10

Civilutskottets protokoll 2012/13:27

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:27 DATUM 2013-04-09 TID 11.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:26. 2 Ersättningsrätt CU10 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2012/13:CU10. S-MP-

2013-04-09

Civilutskottets protokoll 2012/13:26

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:26 DATUM 2013-03-27 TID 08.30-08.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:25. 2 Hyresrätt m.m. CU11 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Därefter justerade utskottet förslag till betänkande

2013-03-27