Dokument & lagar (264 träffar)

Omröstning 2008/09:UbU11p2 Kvalitetskrav för barnomsorgen

Votering: betänkande 2008/09:UbU11 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar, förslagspunkt 2 Kvalitetskrav för barnomsorgen Riksdagen avslår motion 2008/09:Ub22 yrkandena 2 och 3. Datum: 2009-04-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2009-04-22

Omröstning 2008/09:UbU11p1 Kommunalt bidrag till enskild förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg - en barnomsorgspeng

Votering: betänkande 2008/09:UbU11 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar, förslagspunkt 1 Kommunalt bidrag till enskild förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg en barnomsorgspeng Riksdagen antar regeringens förslag till a lag om ändring i skollagen 1985:1100 med den ändringen att 2 a kap. 17 a får den

2009-04-22

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:22

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:22 DATUM 2009-04-16 TID 09.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Caroline Liberg, Björn Åstrand och Carl Anders Säfström, Lärarutbildningskonventet, informerar om konventets syn på lärarutbildningen. 2 Information Moa Neuman och Flemming Kristensen,

2009-04-16

Omröstning 2008/09:UbU15p26 Grundläggande behörighet på grund av ålder och arbetslivserfarenhet

Votering: betänkande 2008/09:UbU15 Högskolan, förslagspunkt 26 Grundläggande behörighet på grund av ålder och arbetslivserfarenhet Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub222 yrkande 4, 2008/09:Ub372 yrkande 3 och 2008/09:Ub594 yrkande 9. Datum: 2009-04-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 25 s

2009-04-15

Omröstning 2008/09:UbU15p2 Högskolepolitikens inriktning

Votering: betänkande 2008/09:UbU15 Högskolan, förslagspunkt 2 Högskolepolitikens inriktning Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub246, 2008/09:Ub285 yrkande 5, 2008/09:Ub591 yrkande 5 och 2008/09:Ub594 yrkandena 1, 2 och 12. Datum: 2009-04-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s Parti Ja Nej

2009-04-15

Omröstning 2008/09:UbU15p21 Kunskaper om homosexuella, bisexuella och transpersoner i vissa högskoleutbildningar

Votering: betänkande 2008/09:UbU15 Högskolan, förslagspunkt 21 Kunskaper om homosexuella, bisexuella och transpersoner i vissa högskoleutbildningar Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub413 yrkandena 3 och 4, 2008/09:Ub464 yrkande 7 och 2008/09:A355 yrkande 23. Datum: 2009-04-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2009-04-15

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:21

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:21 DATUM 2009-04-02 TID 09.0010.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Ordförande Roger Tiefensee och huvudsekreterare Leif Davidsson presenterar studiesociala kommitténs betänkande. 2 Protokollsjustering Protokoll nr 2008/09:20 justeras. 3 Anmälningar

2009-04-02

Omröstning 2008/09:UbU10p3 Resurser till vuxenutbildningen m.m.

Votering: betänkande 2008/09:UbU10 Vuxenutbildning, förslagspunkt 3 Resurser till vuxenutbildningen m.m. Riksdagen avslår motionerna 2008/09:C448 yrkande 8, 2008/09:Ub217, 2008/09:Ub256, 2008/09:Ub257, 2008/09:Ub277, 2008/09:Ub333, 2008/09:Ub408 och 2008/09:Ub596 yrkandena 2 och 3. Datum: 2009-04-01 Omröstning i sakfrågan

2009-04-01

Omröstning 2008/09:UbU8p4 Studenter och de sociala trygghetssystemen

Votering: betänkande 2008/09:UbU8 Studiestöd, förslagspunkt 4 Studenter och de sociala trygghetssystemen Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub473 och 2008/09:Ub490. Datum: 2009-04-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 111 0 0 19 m 82 0 0

2009-04-01

Omröstning 2008/09:UbU8p1 Studiestödssystemet

Votering: betänkande 2008/09:UbU8 Studiestöd, förslagspunkt 1 Studiestödssystemet Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub294 yrkandena 1-3, 2008/09:Ub296, 2008/09:Ub346 yrkande 1, 2008/09:Ub351, 2008/09:Ub373, 2008/09:Ub414 och 2008/09:Ub592 yrkandena 1 och 2. Datum: 2009-04-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2009-04-01

Omröstning 2008/09:UbU7p8 Barnomsorg på obekväm arbetstid

Votering: betänkande 2008/09:UbU7 Förskolan, förslagspunkt 8 Barnomsorg på obekväm arbetstid Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub238, 2008/09:Ub252, 2008/09:Ub307, 2008/09:Ub348, 2008/09:Ub386, 2008/09:Ub452 yrkande 4, 2008/09:Ub460, 2008/09:Ub470, 2008/09:Ub493, 2008/09:Ub510, 2008/09:Ub570, 2008/09:Ub590 yrkande 8,

2009-04-01

Omröstning 2008/09:UbU7p10 Rätt till modersmålsstöd

Votering: betänkande 2008/09:UbU7 Förskolan, förslagspunkt 10 Rätt till modersmålsstöd Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub590 yrkande 12 och 2008/09:A402 yrkande 16. Datum: 2009-04-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 111 0 19 m

2009-04-01

Omröstning 2008/09:UbU7p1 Livslångt lärande

Votering: betänkande 2008/09:UbU7 Förskolan, förslagspunkt 1 Livslångt lärande Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub545 och 2008/09:Ub590 yrkande 3. Datum: 2009-04-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 1 110 0 19 m 81 0 0 16 c 26 0 0

2009-04-01

Omröstning 2008/09:UbU7p5 Fri etableringsrätt

Votering: betänkande 2008/09:UbU7 Förskolan, förslagspunkt 5 Fri etableringsrätt Riksdagen avslår motion 2008/09:Ub590 yrkande 14. Datum: 2009-04-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 111 0 19 m 82 0 0 15 c 26 0 0 3 fp 23 0 0

2009-04-01

Omröstning 2008/09:UbU7p12 Kvalitetsprogram i förskolan

Votering: betänkande 2008/09:UbU7 Förskolan, förslagspunkt 12 Kvalitetsprogram i förskolan Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub590 yrkande 1 och 2008/09:Ub591 yrkande 1. Datum: 2009-04-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 111 0 19 m

2009-04-01

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:20

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:20 DATUM 2009-03-19 TID 09.0009.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll nr 2008/09:19 justeras. 2 Anmälningar Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser bilaga 23 Inhämtande av yttrande över proposition 2008/09:154 Frihet

2009-03-19

Omröstning 2008/09:UbU9p2 Utredning om skolans styrning och finansiering

Votering: betänkande 2008/09:UbU9 Tydligare mål och kunskapskrav Nya läroplaner för skolan, förslagspunkt 2 Utredning om skolans styrning och finansiering Riksdagen avslår motion 2008/09:Ub16 yrkande 10. Datum: 2009-03-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2009-03-12

Omröstning 2008/09:UbU9p3 Läroplanen - ett samlat måldokument

Votering: betänkande 2008/09:UbU9 Tydligare mål och kunskapskrav Nya läroplaner för skolan, förslagspunkt 3 Läroplanen ett samlat måldokument Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om läroplaner för grundskolan, den obligatoriska särskolan, specialskolan och sameskolan. Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:87

2009-03-12

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:19

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:19 DATUM 2009-03-12 TID 09.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Josefine Bladh och Valter Jakobsson, Sveriges Elevråd SVEA, informerar om organisationens syn på aktuella skolfrågor. 2 Information Mikael Grenefalk och Niklas Delander, Sveriges

2009-03-12

Omröstning 2008/09:UbU6p2 Yrkesutbildningarnas inriktning m.m.

Votering: betänkande 2008/09:UbU6 Yrkeshögskolan, förslagspunkt 2 Yrkesutbildningarnas inriktning m.m. Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Kr362 yrkande 12, 2008/09:Ub15 yrkande 1, 2008/09:Ub201, 2008/09:Ub205, 2008/09:Ub241, 2008/09:Ub293, 2008/09:Ub358, 2008/09:Ub368, 2008/09:Ub393, 2008/09:Ub417, 2008/09:Ub536 yrkande

2009-02-26