Dokument & lagar (69 träffar)

Trafikutskottets protokoll 2008/09:22

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:22 DATUM 2009-04-16 TID Kl. 10.00-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Vissa väg-fordons- och trafikfrågor Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2008/09:TU13 Vissa väg-fordons- och trafikfrågor. Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande

2009-04-16

Trafikutskottets protokoll 2008/09:21

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:21 DATUM 2009-04-14 TID Kl. 11.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justering av protokoll 2008/09:20 från den 2 april 2009. 2 Översyn av politiken för transeuropeiska transportnät TEN-T Utskottet upptar till fortsatt behandling utlåtande

2009-04-14

Trafikutskottets protokoll 2008/09:26

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:26 DATUM 2009-05-12 TID Kl. 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om utbyggd utskottsinformation via LotusNotes Suzanne Primér från utbildningsenheten informerar utskottet om möjligheterna till en utbyggd utskottsinformation via LotusNotes. 2

2009-05-12

Trafikutskottets protokoll 2008/09:2

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:2 DATUM 2008-10-14 TID Kl. 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Välkomsthälsning Ordföranden hälsar Oskar Öholm m välkommen som ny ledamot till trafikutskottet. 2 Protokolljustering Justeras protokoll 2008/09:1 från den 30 september 2008. 3 Fråga om yttrande

2008-10-14

Trafikutskottets protokoll 2008/09:1

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:1 DATUM 2008-09-30 TID Kl. 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträden Utskottet beslutar medge att kanslichefen Jan R Olsson och föredraganden Pia Törsleff Hertzberg, båda från EU-nämnden, får närvara sammanträdespunkten

2008-09-30

Trafikutskottets protokoll 2008/09:7

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:7 DATUM 2008-11-18 TID Kl. 11.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information från Näringsdepartementet Statssekreterare Leif Zetterberg från Näringsdepartementet informerar utskottet inför rådsmöte för EU:s telekommunikationsministrar den 27 november

2008-11-18

Trafikutskottets protokoll 2008/09:6

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:6 DATUM 2008-11-13 TID Kl. 10.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om inventering av pågående forskning inom transportområdet 2008 Forskningssekreterare Lars Eriksson och praktikant André Roos från Riksdagens utredningstjänst redovisar inventering

2008-11-13

Trafikutskottets protokoll 2008/09:5

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:5 DATUM 2008-10-30 TID Kl. 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokolljustering Justering av protokoll 2008/09:4 från den 28 oktober 2008. 2 Förlängd giltighetstid för försöksverksamhet med alkolås Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande

2008-10-30

Trafikutskottets protokoll 2008/09:4

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:4 DATUM 2008-10-28 TID Kl. 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokolljustering Justeras protokoll 2008/09:3 från den 23 oktober 2008. 2 Ändrad verksamhetsform för delar av Vägverket och Banverket Utskottet behandlar betänkande 2008/09:TU4 Ändrad verksamhetsform

2008-10-28

Trafikutskottets protokoll 2008/09:3

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:3 DATUM 2008-10-23 TID Kl. 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokolljustering Justeras protokoll 2008/09:2 från den 14 oktober 2008. 2 Yttrande till finansutskottet över förslag till utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna Utskottet behandlar

2008-10-23

Trafikutskottets protokoll 2008/09:14

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:14 DATUM 2009-02-12 TID Kl. 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutar medge att kontaktansvarig Mikael Drangnell på IT-enhetens stab får närvara under sammanträdet. 2 Protokollsjustering Justering

2009-02-13

Trafikutskottets protokoll 2008/09:13

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:13 DATUM 2009-02-10 TID Kl. 11.00-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning mellan norska och svenska trafikutskotten Utskottet sammanträffar med en delegation från Transport- og kommunikasjonskomiteen i Stortinget i Norge. Under överläggningen behandlas

2009-02-10

Trafikutskottets protokoll 2008/09:12

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:12 DATUM 2009-01-27 TID Kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Välkomsthälsning Ordförande hälsar Lars-Axel Nordell kd välkommen som ny suppleant till trafikutskottet. 2 Vissa anpassningar av bestämmelserna om rederiers och fartygs säkerhetsorganisation

2009-01-27

Trafikutskottets protokoll 2008/09:11

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:11 DATUM 2008-12-16 TID Kl. 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokolljustering Justering av protokoll 2008/09:10 från den 9 december 2008. 2 Vissa anpassningar av bestämmelserna om rederiers och fartygs säkerhetsorganisation Utskottet behandlar betänkande

2008-12-16

Trafikutskottets protokoll 2008/09:10

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:10 DATUM 2008-12-09 TID Kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokolljustering Justering av protokoll 2008/09:9 från den 2 december 2008. 2 Mottagande av motionsyrkanden Utskottet beslutar att från kulturutskottet motta motionsyrkandet 2008/09:Kr263

2008-12-09

Trafikutskottets protokoll 2008/09:9

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:9 DATUM 2008-12-02 TID Kl. 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information från Näringsdepartementet Infrastrukturminister Åsa Torstensson från Näringsdepartementet informerar inför transportrådsmöte den 9 december 2008. Härvid närvarar även ämnesrådet

2008-12-02

Trafikutskottets protokoll 2008/09:8

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:8 DATUM 2008-11-27 TID Kl. 10.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning om tågtrafiken Utskottet inhämtar information om tågtrafikens tidtabellhållning genom intern utfrågning av generaldirektör Minoo Akhtarzand Banverket, direktör Peder Wadman

2008-11-27

Trafikutskottets protokoll 2008/09:15

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:15 DATUM 2009-02-19 TID Kl. 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Välkomsthälsning Ordförande hälsar Gunilla Wallin c välkommen som ny suppleant till trafikutskottet. 2 Protokollsjustering Justering av protokoll 2008/09:13 från den 10 februari 2009 och

2009-02-19

Trafikutskottets protokoll 2008/09:16

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:16 DATUM 2009-02-26 TID Kl. 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justering av protokoll 2008/09:15 från den 19 februari 2009. 2 Godkännande av motorfordon m.m. Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2008/09:TU 9 Godkännande

2009-02-26

Trafikutskottets protokoll 2008/09:20

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:20 DATUM 2009-04-02 TID Kl. 10.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av ordförande Lena Hallengren s väljs med acklamation till ordförande i trafikutskottet fr.o.m. den 2 april 2009. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 2 Protokollsjustering Justering

2009-04-02

Paginering