Dokument & lagar (45 träffar)

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets protokoll 2006/07:10

SAMMANSATTA KONSTITUTIONS- OCH UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:10 DATUM Torsdagen den 14 juni 2007 TID 14.1514.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av KUU1 EU:s fördrag Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2006/07:85 Årsboken om EU avsnitt 4 i berörd del om EU:s fördrag. Utskottet

2007-06-14

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets protokoll 2006/07:9

SAMMANSATTA KONSTITUTIONS- OCH UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:9 DATUM Tisdagen den 12 juni 2007 TID 18.0019.43 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 7 juni 2007 justerades. 2 Övriga ärenden Kanslichefen Thomas Hörberg tog upp frågor om kansliet

2007-06-12

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets protokoll 2006/07:8

SAMMANSATTA KONSTITUTIONS- OCH UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:8 DATUM Torsdagen den 7 juni 2007 TID 09.00-09.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Statsministerns möte med Angela Merkel den 31 maj 2007 Statssekreteraren Nicola Clase, departementsråden Torbjörn Haak och Katarina Areskoug från

2007-06-07

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets protokoll 2006/07:7

SAMMANSATTA KONSTITUTIONS- OCH UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:7 DATUM Tisdagen den 29 maj 2007 TID 12.3013.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att riksdagens representant vid EU:s institutioner Bengt Ohlsson får närvara vid dagens sammanträde 2 Samråd inför

2007-05-29

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets protokoll 2006/07:6

SAMMANSATTA KONSTITUTIONS- OCH UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:6 DATUM Torsdagen den 24 maj 2007 TID 10.3011.58 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Regeringens åtgärder för att främja en allmän debatt om EU:s framtid Statssekreteraren Håkan Jonsson, ämnesrådet Helena Onn och politiskt sakunnige

2007-05-24

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets protokoll 2006/07:5

SAMMANSATTA KONSTITUTIONS- OCH UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:5 DATUM Torsdagen den 10 maj 2007 TID 08.0008.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ordförandeskapets bilaterala konsultationer med Sverige Statssekreteraren Nicola Clase lämnade information och svarade på frågor om ordförandeskapets

2007-05-10

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets protokoll 2006/07:4

SAMMANSATTA KONSTITUTIONS- OCH UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:4 DATUM Fredagen den 27 april 2007 TID 08.30-09.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning enligt 10 kap. 3 andra stycket riksdagsordningen Statssekreteraren Nicola Clase lämnade information och svarade på frågor inför ordförandeskapets

2007-04-27

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets protokoll 2006/07:3

SAMMANSATTA KONSTITUTIONS- OCH UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:3 DATUM Tisdagen den 17 april 2007 TID 08.3009.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 10 april 2007 justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen Bertil Wennberg anmälde utdelad utskrift

2007-04-17

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets protokoll 2006/07:2

SAMMANSATTA KONSTITUTIONS- OCH UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:2 DATUM Tisdagen den 10 april 2007 TID 08.30-09.26 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att kanslichefen Ingrid Larén Marklund vid EU-nämnden får närvara vid utskottets sammanträden. 2 Information

2007-04-10

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets protokoll 2006/07:1

SAMMANSATTA KONSTITUTIONS- OCH UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:1 DATUM Tisdagen den 27 mars 2007 TID 12.3012.59 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Sammanträdets öppnande Ålderspresidenten Göran Lennmarker m förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de deputerade välkomna. 2 Upprop Upprop förrättades

2007-03-27

Lagutskottets protokoll 2004/05:34

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:34 DATUM 2005-05-26 TID kl. 09.30-09.35 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 24 maj 2005. 2 Ny aktiebolagslag Fortsatt behandling av proposition 2004/05:85 om ny aktiebolagslag jämte motioner. Utskottet beslutar i enlighet med

2005-05-26

Lagutskottets protokoll 2004/05:33

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:33 DATUM 2005-05-24 TID kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 19 maj 2005. 2 EU-information om konsumentfrågor Statssekreteraren Ingrid Petersson samt kansliråden Yvonne Stein och Sophie Nordström från Jordbruksdepartementets

2005-05-24

Lagutskottets protokoll 2004/05:32

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:32 DATUM 2005-05-19 TID kl. 09.30-10.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 12 maj 2005. 2 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Fortsatt behandling av proposition 2004/05:128 om lönegaranti vid gränsöverskridande

2005-05-19

Lagutskottets protokoll 2004/05:31

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:31 DATUM 2005-05-12 TID kl. 09.30-10.30, 10.45-11.10, 11.20-11.30, 11.35-12.00 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 10 maj 2005. 2 Inkomna skrivelser Anmäls och föredras en inkommen skrivelse från överförmyndarna i Örebro län

2005-05-12

Lagutskottets protokoll 2004/05:30

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:30 DATUM 2005-05-10 TID kl. 11.00-11.45 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 28 april 2005. 2 Assisterad befruktning och föräldraskap Behandlas proposition 2004/05:137 om assisterad befruktning och föräldraskap jämte motioner.

2005-05-10

Lagutskottets protokoll 2004/05:29

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:29 DATUM 2005-04-28 TID kl. 09.30-10.45 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 26 april 2005. 2 Upphovsrätten i informationssamhället genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. Behandlas proposition 2004/05:110 om upphovsrätten

2005-04-28

Lagutskottets protokoll 2004/05:28

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:28 DATUM 2005-04-26 TID kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 21 april 2005. 2 Lönegaranti vid företagsrekonstruktion Fortsatt behandling av proposition 2004/05:57 om lönegaranti vid företagsrekonstruktion jämte

2005-04-26

Lagutskottets protokoll 2004/05:27

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:27 DATUM 2005-04-21 TID kl. 09.30-10.00 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 19 april 2005. 2 Yttrande till KU Fortsatt behandling av fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens skrivelse 2004/05:75 om redogörelse

2005-04-21

Lagutskottets protokoll 2004/05:26

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:26 DATUM 2005-04-19 TID kl. 11.00-12.45 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 14 april 2005. 2 Upphovsrätten i informationssamhället genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. Föredras proposition 2004/05:110 om upphovsrätten

2005-04-19

Lagutskottets protokoll 2004/05:25

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:25 DATUM 2005-04-14 TID kl. 09.30-09.45 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras utskottets protokoll från den 5 april 2005. 2 Lönegaranti vid företagsrekonstruktion Behandlas proposition 2004/05:57 om lönegaranti vid företagsrekonstruktion jämte motioner. Anmäls

2005-04-14

Paginering