Dokument & lagar (71 träffar)

Omröstning 2006/07:CU27p1 Ändring i lagen om allmännyttiga bostadsföretag

Votering: betänkande 2006/07:CU27 Vissa bostadspolitiska åtgärder, förslagspunkt 1 Ändring i lagen om allmännyttiga bostadsföretag Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 2002:102 om allmännyttiga bostadsföretag. Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:61 i denna del och avslår motionerna

2007-06-01

Civilutskottets protokoll 2006/07:33

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:33 DATUM 2007-06-01 TID kl. 08.30-09.00 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Fråga om yttrande till SkU Behandlades fråga om yttrande till skatteutskottet över proposition 2006/07:96 om skatt på trafikförsäkringspremie m.m. samt de med anledning av propositionen väckta motionerna 2006/07:

2007-06-01

Civilutskottets protokoll 2006/07:32

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:32 DATUM 2007-05-22 TID kl. 11.00-11.50 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 15 maj 2007. 2 EU-information om civilrättsliga frågor Statssekreteraren Magnus G Graner, departementsrådet Dag Mattsson, ämnesrådet Kristina Holmgren,

2007-05-22

Civilutskottets protokoll 2006/07:31

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:31 DATUM 2007-05-15 TID kl. 11.00-12.20 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Medgivande Beslutades att politiska sekreterare får närvara vid utfrågningen av professorn Maarit Janterä Jareborg. Beslutades vidare att politiska sekreterare i framtiden får närvara vid liknande utfrågningar.

2007-05-15

Omröstning 2006/07:CU20p9 Slutligt avskaffande av fideikommissinstitutet

Votering: betänkande 2006/07:CU20 Fastighetsrättsliga frågor, förslagspunkt 9 Slutligt avskaffande av fideikommissinstitutet Riksdagen avslår motion 2006/07:C214 yrkande 2. Datum: 2007-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 97 1 0 32 m 79

2007-05-10

Civilutskottets protokoll 2006/07:30

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:30 DATUM 2007-05-08 TID kl. 11.00-12.00 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 EU-information om konsumentfrågor Ämnessakkunnige Henrik Holmberg från Justitiedepartementet, kanslirådet Sophie Nordström och departementssekreteraren Jenny Jensen från Integrations- och jämställdhetsdepartementets

2007-05-08

Civilutskottets protokoll 2006/07:29

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:29 DATUM 2007-04-26 TID kl. 09.30-09.40, 09.45-09.50 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 24 april 2007. 2 Vissa frågor om trafikförsäkring och rättsskyddsförsäkring Fortsattes behandlingen av proposition 2006/07:50 om vissa

2007-04-26

Civilutskottets protokoll 2006/07:28

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:28 DATUM 2007-04-24 TID kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 17 och 19 april 2007. 2 Vissa bostadspolitiska åtgärder Föredrogs proposition 2006/07:61 om vissa bostadspolitiska åtgärder samt de med anledning

2007-04-24

Civilutskottets protokoll 2006/07:27

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:27 DATUM 2007-04-19 TID kl. 08.30-12.00 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Civilutskottet höll en offentlig utfrågning i förstakammarsalen på temat Valfrihet mellan bostadsrätt och hyresrätt Anföranden hölls av Boverket: Experten Rolf-Erik Román Ekonomen Hans-Åke

2007-04-19

Omröstning 2006/07:CU18p5 Solvärme i byggnader

Votering: betänkande 2006/07:CU18 Byggfrågor, förslagspunkt 5 Solvärme i byggnader Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C360 yrkandena 4 och 5 samt 2006/07:N220 yrkandena 7 och 8. Datum: 2007-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 105 0 0 25

2007-04-18

Omröstning 2006/07:CU18p1 Byggregler om energihushållning

Votering: betänkande 2006/07:CU18 Byggfrågor, förslagspunkt 1 Byggregler om energihushållning Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ266 yrkande 37. Datum: 2007-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 104 0 0 26 m 83 0 0 14 c 20 0 0 9 fp

2007-04-18

Omröstning 2006/07:CU18p14 Bostadsanpassningsbidrag för elöverkänsliga

Votering: betänkande 2006/07:CU18 Byggfrågor, förslagspunkt 14 Bostadsanpassningsbidrag för elöverkänsliga Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C360 yrkande 20 och 2006/07:Fö219 yrkande 4. Datum: 2007-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 104

2007-04-18

Omröstning 2006/07:CU17p9 Handläggning av trafikskadeärenden m.m.

Votering: betänkande 2006/07:CU17 Försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor, förslagspunkt 9 Handläggning av trafikskadeärenden m.m. Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C221 yrkandena 1-4 och 2006/07:C247. Datum: 2007-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2007-04-18

Omröstning 2006/07:CU17p10 Skadeståndsansvar för atomskador

Votering: betänkande 2006/07:CU17 Försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor, förslagspunkt 10 Skadeståndsansvar för atomskador Riksdagen avslår motion 2006/07:N345 yrkande 5. Datum: 2007-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 104 0 1 25

2007-04-18

Omröstning 2006/07:CU17p2 Överfallsskyddet i hemförsäkringar

Votering: betänkande 2006/07:CU17 Försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor, förslagspunkt 2 Överfallsskyddet i hemförsäkringar Riksdagen avslår motion 2006/07:C228. Datum: 2007-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 10 3 91 26 m 83 0

2007-04-18

Omröstning 2006/07:CU17p6 Trafikförsäkringen i framtiden

Votering: betänkande 2006/07:CU17 Försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor, förslagspunkt 6 Trafikförsäkringen i framtiden Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C302 och 2006/07:Sf296 yrkande 8. Datum: 2007-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2007-04-18

Omröstning 2006/07:CU16p1 Ändringar i namnlagen m.m.

Votering: betänkande 2006/07:CU16 Namnlagen förslagspunkt 1 Ändringar i namnlagen m.m. Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C215 yrkandena 1 och 2, 2006/07:C231, 2006/07:C246, 2006/07:C261, 2006/07:C307 yrkande 4, 2006/07:C358 och 2006/07:So463 yrkande 28. Datum: 2007-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2007-04-18

Civilutskottets protokoll 2006/07:26

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:26 DATUM 2007-04-17 TID kl. 11.00-12.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 12 april 2007. 2 Planfrågor Fortsattes behandlingen av motioner om planfrågor. Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av betänkandet

2007-04-17

Civilutskottets protokoll 2006/07:25

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:25 DATUM 2007-04-12 TID kl. 09.30-09.45 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 29 mars 2007. 2 Översynen av konsumentregelverket Fortsattes behandlingen av grönboken om översynen av konsumentregelverket. Utskottet beslutade

2007-04-12

Omröstning 2006/07:CU23p1 Ändring i produktsäkerhetslagen

Votering: betänkande 2006/07:CU23 Ändring i produktsäkerhetslagen, förslagspunkt 1 Ändring i produktsäkerhetslagen Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i produktsäkerhetslagen 2004:451Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:48 och avslår motion 2006/07:C1. Datum: 2007-04-11 Omröstning i sakfrågan

2007-04-11

Paginering