Dokument & lagar (672 träffar)

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets protokoll 2006/07:4

SAMMANSATTA KONSTITUTIONS- OCH UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:4 DATUM Fredagen den 27 april 2007 TID 08.30-09.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning enligt 10 kap. 3 andra stycket riksdagsordningen Statssekreteraren Nicola Clase lämnade information och svarade på frågor inför ordförandeskapets

2007-04-27

Utbildningsutskottets protokoll 2006/07:18

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:18 DATUM 2007-04-26 TID 09.00-10.40 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Utfrågning Utskottet ordnar en öppen utfrågning om svenska för invandrare i Skandiasalen. Programmet för utfrågningen bifogas som bilaga 2. Beträffande externa deltagare i utfrågningen

2007-04-26

Utrikesutskottets protokoll 2006/07:26

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:26 DATUM 2007-04-26 TID 09:30-10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av UU10 Utskottet justerar utkast till betänkande 2006/07:UU10 Berättelsen om verksamheten i Europeiska unionen under 2006. 2 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2006/07:25. 3

2007-04-26

Socialutskottets protokoll 2006/07:23

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:23 DATUM 2007-04-26 TID 09.30-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Generaldirektör Ewa Persson Göransson informerar om verksamheten och aktuella frågor inom Statens Institutionsstyrelse. 2 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan.

2007-04-26

Skatteutskottets protokoll 2006/07:19

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:19 DATUM 2007-04-26 TID 10.00 11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Skatteverket Rättschef Vilhelm Andersson och rättslige experten Pia Blank Thörnroos, Skatteverket, besvarade frågor angående proposition 2006/07:94 Skattelättnader för hushållstjänster, m.m. 2

2007-04-26

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:25

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:25 DATUM 2007-04-26 TID 09.30-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning om en bidragsbrottslag. Program och deltagarförteckning se bilaga 2 och 3. Vid protokollet Justeras den 8 maj 2007

2007-04-26

Näringsutskottets protokoll 2006/07:27

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:27 DATUM 2007-04-26 TID 08.30 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll offentlig utfrågning med anledning av regeringens förslag om försäljning av vissa statligt ägda företag. Program för utfrågningen framgår av bilaga 2. Vid

2007-04-26

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2006/07:29

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:29 DATUM 2007-04-26 TID 08.00-08.30 08.45-09.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Samråd Med hänvisning till tidigare översänd promemoria från Miljödepartementet dnr. 170-2630-06/07 lämnade miljöminister Andreas Carlgren och medarbetare information

2007-04-26

utskottsdokument 2006/07:94B

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:28 DATUM Torsdagen den 26 april 2007 TID 09.02 10.40, 10.55 11.30, 15.08 16:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollet från sammanträdet tisdagen den 24 april 2007. 2 Dispositionen för betänkande

2007-04-26

Justitieutskottets protokoll 2006/07:31

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:31  DATUM Torsdagen den 26 april 2007 TID kl. 08.45-09.00 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 12 och den 19 april 2007. 2  Sveriges tillträde till FN:s korruptionskonvention Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition

2007-04-26

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:31

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2006/07:31 Datum 2007-04-26 Tid 10.00-12.00 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Försvarsmakten redogör för utskottet om materielplaneringen med följande representanter: Försvarsmaktens materielproduktionschef

2007-04-26

Civilutskottets protokoll 2006/07:29

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:29 DATUM 2007-04-26 TID kl. 09.30-09.40, 09.45-09.50 NÄRVARANDE se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades utskottets protokoll från den 24 april 2007. 2 Vissa frågor om trafikförsäkring och rättsskyddsförsäkring Fortsattes behandlingen av proposition 2006/07:50 om vissa

2007-04-26

Utrikesutskottets protokoll 2006/07:25

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:25 DATUM 2007-04-24 TID 11.0012.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2006/07:24. 2 Meddelanden och administrativa frågor Meddelas att Maria Wetterstrand mp entledigats som suppleant i utrikesutskottet och att Karla López

2007-04-24

Trafikutskottets protokoll 2006/07:32

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:32 DATUM 2007-04-24 TID Kl. 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Vägverket Generaldirektör Ingemar Skogö och projektledare Jan Moberg, Vägverket, informerar med anledning av proposition 2006/07:73 Nya hastighetsgränser. 2 Protokollsjustering

2007-04-24

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:24

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:24 DATUM 2007-04-24 TID 11.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2006/07:23. 2 Migration och asylpolitik Fortsattes behandlingen av skrivelse 2006/07:58 Migration och asylpolitik, jämte motioner.

2007-04-24

Näringsutskottets protokoll 2006/07:26

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:26 DATUM 2007-04-24 TID 11.00 12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 25. 2 Följerätt Utskottet behandlade proposition 2006/07:79 om upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk

2007-04-24

Kulturutskottets protokoll 2006/07:22

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:22 DATUM Tisdagen den 24 april 2007 TID Kl. 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Uppvaktning Företrädare för Föreningen Sveriges TV-producenter, ordförande Peter Lundin och kanslichef Per-Erik Wallin, informerar bl.a. om marknadens funktionssätt inför kommande

2007-04-24

utskottsdokument 2006/07:956

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:27 DATUM Tisdagen den 24 april 2007 TID 11.30-12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena den 17 och 19 april 2007 justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde inkomna granskningsärenden: Regeringens

2007-04-24

Konstitutionsutskottets protokoll 2006/07:26

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:26 DATUM Tisdagen den 24 april 2007 TID 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleven Sophie Persson får närvara vid dagens sammanträde. 2 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 19 april 2007

2007-04-24

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:30

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2006/07:30 Datum 2007-04-24 Tid 11.00-11.20 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justeras protokoll 2006/07:29. 3 Justering av FöU7 Fortsätts behandlingen av betänkande FöU 7 Justering av Studsviksavgiften

2007-04-24