Dokument & lagar (31 träffar)

Näringsutskottets protokoll 2006/07:30

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:30 DATUM 2007-05-15 TID 11.00 13.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 29. 2 Harmoniserad patenträtt Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2006/07:56 om harmoniserad patenträtt. Utskottet fattade beslut

2007-05-15

Näringsutskottets protokoll 2006/07:29

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:29 DATUM 2007-05-10 TID 09.30 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 28. 2 Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund, åtföljd av ämnesråden Anki Bystedt och Olof Sandberg, kansliråden Thomas Bengtsson,

2007-05-10

Näringsutskottets protokoll 2006/07:29

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:29 DATUM 2007-05-10 TID 09.30 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 28. 2 Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund, åtföljd av ämnesråden Anki Bystedt och Olof Sandberg, kansliråden Thomas Bengtsson,

2007-05-10

Näringsutskottets protokoll 2006/07:28

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:28 DATUM 2007-05-08 TID 11.00 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 26 och 27. 2 Vissa energipolitiska frågor Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om vissa energipolitiska frågor. Utskottet fattade

2007-05-08

Näringsutskottets protokoll 2006/07:27

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:27 DATUM 2007-04-26 TID 08.30 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll offentlig utfrågning med anledning av regeringens förslag om försäljning av vissa statligt ägda företag. Program för utfrågningen framgår av bilaga 2. Vid

2007-04-26

Näringsutskottets protokoll 2006/07:26

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:26 DATUM 2007-04-24 TID 11.00 12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 25. 2 Följerätt Utskottet behandlade proposition 2006/07:79 om upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk

2007-04-24

Näringsutskottets protokoll 2006/07:25

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:25 DATUM 2007-04-19 TID 10:30 11:15 11:30 12:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 24. 2 OMX Chefsjurist Mats Beckman, OMX AB, informerade om insiderlagstiftningen. 3 Kanslimeddelanden Kanslichefen anmälde

2007-04-19

Näringsutskottets protokoll 2006/07:24

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:24 DATUM 2007-04-17 TID 11.00 11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 23. 2 Svenska solenergiföreningen Ordförande Lars Andrén och vice ordförande Jan-Olof Dalenbäck, Svenska solenergiföreningen SEASinformerade

2007-04-17

Näringsutskottets protokoll 2006/07:23

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:23 DATUM 2007-04-12 TID 09.30 11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 22. 2 Föreningen Sveriges regionala energikontor Ordföranden Fred Nordström och styrelseledamoten Peter Åslund, Föreningen Sveriges regionala

2007-04-12

Näringsutskottets protokoll 2006/07:22

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:22 DATUM 2007-03-29 TID 09.30 10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 21. 2 Vissa elmarknadsfrågor Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om vissa elmarknadsfrågor samt Riksrevisionens styrelses framställning

2007-03-29

Näringsutskottets protokoll 2006/07:21

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:21 DATUM 2007-03-27 TID 11.00 11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 20. 2 Försäljning av vissa statligt ägda företag Utskottet diskuterade den förestående behandlingen av proposition 2006/07:57 om försäljning

2007-03-27

Näringsutskottets protokoll 2006/07:20

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:20 DATUM 2007-03-20 TID 11.00 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 19. 2 Riksrevisionen Riksrevisor Lennart Grufberg och biträdande granskningsenhetschef Rutger Banefelt lämnade information dels om Riksrevisionens

2007-03-20

Näringsutskottets protokoll 2006/07:19

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:19 DATUM 2007-03-13 TID 11.00 12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 18. 2 Vissa mineralpolitiska frågor Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om vissa mineralpolitiska frågor. Utskottet fattade beslut

2007-03-13

Näringsutskottets protokoll 2006/07:18

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:18 DATUM 2007-02-27 TID 11.00 12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 17. 2 EU:s handelspolitiska skyddsinstrument Utskottet fortsatte behandlingen av utlåtande över grönbok om EU:s handelspolitiska skyddsinstrument

2007-02-27

Näringsutskottets protokoll 2006/07:17

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:17 DATUM 2007-02-22 TID 09.30 11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 16. 2 NTG Socialt företagande Ordförande Eva Arvidsson, vice ordförande Margareta Andersson och projektledaren Eva Johansson, NTG Socialt

2007-02-22

Näringsutskottets protokoll 2006/07:16

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:16 DATUM 2007-02-20 TID 11.00 12.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 15. 2 Vissa mineralpolitiska frågor Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om vissa mineralpolitiska frågor. Ärendet bordlades för

2007-02-20

Näringsutskottets protokoll 2006/07:15

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:15 DATUM 2007-02-15 TID 09.30 11.00 11.15 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvaro Utskottet beslutade att aspiranterna från UD:s diplomatprogram Hans Grundberg och Katja Salsbäck får närvara vid sammanträdet. 2 Protokollsjustering Utskottet justerade

2007-02-15

Näringsutskottets protokoll 2006/07:14

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:14 DATUM 2007-02-13 TID 09.30 12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll offentlig utfrågning om basindustrins elförsörjning. Program för utfrågningen framgår av bilaga 2. Vid protokollet Justeras NÄRINGSUTSKOTTET NÄRVAROFÖRTECKNING

2007-02-13

Näringsutskottets protokoll 2006/07:13

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:13 DATUM 2007-02-01 TID 09.30 10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 12. 2 Riksrevisionens granskning av de statliga bolagen Riksrevisor Lennart Grufberg samt medarbetarna Göran Hyltander, Dan Ljungberg och

2007-02-01

Näringsutskottets protokoll 2006/07:12

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:12 DATUM 2007-01-30 TID 11.00 12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 11. 2 Närvaro Utskottet beslutade att tjänstemän vid EU-nämndens kansli framgent får närvara när utskottet behandlar EU-frågor. 3 Samråd

2007-01-30

Paginering