Dokument & lagar (33 träffar)

Finansutskottets protokoll 2006/07:33

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:33 DATUM 2007-06-05 TID 11.0012.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes med den ändringen att utskottet beslutade att innan saksamrådet behandla några av de efterföljande punkterna på föredragningslistan och som första

2007-06-05

Finansutskottets protokoll 2006/07:32

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:32 DATUM 2007-05-31 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Anmälningar Ändrad tid för besök av Världsbankens vicepresident Kanslichefen meddelade att tiden för mötet med Världsbankens vicepresident Michael

2007-05-31

Finansutskottets protokoll 2006/07:31

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:31 DATUM 2007-05-29 TID 11.0012.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om trängselskatten Statssekreterare Hans Lindblad och kansliråd Thomas Nielsen, Finans-departementet, informerade och svarade på frågor om Den budgetmässiga hanteringen av trängselskatten.2 Godkännande

2007-05-29

Finansutskottets protokoll 2006/07:30

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:30 DATUM 2007-05-24 TID 10.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning av Riksbanksdirektionen Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Irma Rosenberg utfrågades om utskottets rapport RFR1 En utvärdering av den svenska penningpolitiken 1995-2005. Deltog

2007-05-24

Finansutskottets protokoll 2006/07:29

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:29 DATUM 2007-05-22 TID 10.4512.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Saksamråd om förordning om folk- och bostadsräkningar samt förslag till EU-budget Överläggningar hölls med statsrådet Anders Borg och statssekreterare Hans Lindblad, båda från Finansdepartementet, angående 1.

2007-05-22

Finansutskottets protokoll 2006/07:28

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:28 DATUM 2007-05-16 TID 08.0008.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år FiU3y Föredrogs och behandlades förslag till yttrande 2006/07:FiU3y Nedsättning

2007-05-16

Finansutskottets protokoll 2006/07:27

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:27 DATUM 2007-05-08 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Anmälningar Motioner som hänvisats till finansutskottet Anmäldes motionerna 2006/07:Fi6 av Mona Sahlin m.fl. s2006/07:Fi7 av Lars Ohly m.fl.

2007-05-08

Finansutskottets protokoll 2006/07:26

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:26 DATUM 2007-04-24 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Anmälningar Offentlig utfrågning om försäljning av vissa statligt ägda företag Kanslichefen informerade om program och rutiner vid näringsutskottets

2007-04-24

Finansutskottets protokoll 2006/07:25

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:25 DATUM 2007-04-17 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Reserapporter OECD i Paris Ulf Sjösten mdelegationsledare vid finansutskottets och skatteutskottets besök på OECD i Paris, gav sina synpunkter

2007-04-17

Finansutskottets protokoll 2006/07:24

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:24 DATUM 2007-04-12 TID 10.3011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Ändrade debattdagar i kammaren Kanslichefen meddelade att riksdagsdebatterna för betänkandena FiU9 Bank- och försäkringsfrågor och FiU26 Finansförvaltning

2007-04-12

Finansutskottets protokoll 2006/07:23

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:23 DATUM 2007-04-10 TID 11.0012.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Saksamråd om förslagen till ändringar i rättmedelsdirektiven Överläggningar hölls om förslagen till ändringar i rättmedelsdirektiven 89/665/EEG resp. 92/13:EEG med statsrådet Mats Odell, åtföljd av rättschefen

2007-04-10

Finansutskottets protokoll 2006/07:22

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:22 DATUM 2007-03-20 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Anmälningar Skrivelser Anmäldes skrivelser från Lindebergs Grant Thornton Revisionsberättelse för Riksrevisionen för räkenskapsåret 2006,

2007-03-20

Finansutskottets protokoll 2006/07:21

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:21 DATUM 2007-03-13 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om vissa EU-frågor Förslag till ett nytt direktiv om upphandling på försvarsområdet Deltagare: Dan Ericsson, statssekreterare, Finansdepartementet, Margareta Palmstierna, rättssakkunnig, Finansdepartementet

2007-03-13

Finansutskottets protokoll 2006/07:20

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:20 DATUM 2007-02-27 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning Medlingsinstitutets generaldirektör Claes Stråht och Anne-Marie Egerö, informationsansvarig på institutet, informerade om Medlingsinstitutets årsrapport och årets avtalsrörelse samt svarade på

2007-02-27

Finansutskottets protokoll 2006/07:19

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:19 DATUM 2007-02-22 TID 9.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning om den aktuella penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves utfrågades om den aktuella penningpolitiken med anledning av den penningpolitiska redogörelse som Riksbanken den 15 februari överlämnat

2007-02-22

Finansutskottets protokoll 2006/07:18

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:18 DATUM 2007-02-13 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Kanslichefen anmälde under rubriken Övriga frågor dels en punkt om datum för nästa sammanträde, dels en punkt om Ulla Anderssons fråga från sammanträdet den 5 december 2006 rörande

2007-02-03

Finansutskottets protokoll 2006/07:17

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:17 DATUM 2007-01-30 TID 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Besök på Finansinspektionen Kanslichefen meddelade att Finansinspektionen efter överläggningar med kansliet föreslagit den 15 eller 22 mars

2007-01-30

Finansutskottets protokoll 2006/07:16

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:16 DATUM 2007-01-23 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Nya suppleanter till finansutskottet Anmäldes att kammaren valt Karin Åström s och Fredrik Olovsson s till suppleanter i finansutskottet fr.o.m.

2007-01-23

Finansutskottets protokoll 2006/07:15

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:15 DATUM 2006-12-21 TID 12.3512.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Ärende som hänvisats till finansutskottet Anmäldes Riksrevisionens styrelses framställning 2006/07:RRS14 angående finansförvaltningen i statliga

2006-12-21

Finansutskottets protokoll 2006/07:14

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:14 DATUM 2006-12-20 TID 08.4508.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Förslaget till föredragningslista godkändes. 2 Inkomna skrivelser Anmäldes skrivelser inkomna under tiden 119 december bilaga 23 Preliminär planering för våren 2007 Kanslichefen

2006-12-20

Paginering