Dokument & lagar (874 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2555 Till p. 1 (Allmänna frågor och yttre förbindelser)Från Utrikesdepartementet

Promemoria 2007-06-11 Delges: EU-nämndens kansli Statsrådsberedningen EU-kansliet Johanna Jansson Telefon 08-405 52 52 Underlag för information till EU-nämnden den 15 juni samt inför GAERC juni Antagna resolutioner i Europaparlamentet under perioden 9-10 maj 2007 och 21-24 maj 2007 Under maj månad antog Europaparlamentet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2555 Till p. 1 (Allmänna frågor och yttre förbindelser)Från Utrikesdepartementet (doc, 81 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2554 Till p. 1 (Allmänna frågor och yttre förbindelser)Från Utrikesdepartementet

REGERINGSKANSLIET Kommenterad dagordning Utrikesdepartementet Ministerrådet 2007-06-11 Enheten för Europeiska unionen Kommenterad dagordning för rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser den 18 juni 2007 ALLMÄNNA RÅDET 18 juni 2007 1. Godkännande av den preliminära dagordningen 2. Godkännande av A-punkterna


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2554 Till p. 1 (Allmänna frågor och yttre förbindelser)Från Utrikesdepartementet (doc, 111 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2006/07:31

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:31 DATUM 2007-06-14 TID 8.3010.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvaro vid föredragning Utskottet beslutar att Margareta Hjorth, EU-nämnden, och Charlotte Rydell, kammarkansliet, får närvara vid dagens föredragning. 2 Föredragning Kabinettssekreterare Frank

2007-06-14

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets protokoll 2006/07:10

SAMMANSATTA KONSTITUTIONS- OCH UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:10 DATUM Torsdagen den 14 juni 2007 TID 14.1514.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av KUU1 EU:s fördrag Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2006/07:85 Årsboken om EU avsnitt 4 i berörd del om EU:s fördrag. Utskottet

2007-06-14

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2006/07:32

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:32 DATUM Torsdagen den 14 juni 2007 TID 09.0009.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information lämnades av generaldirektören Claes Stråth och informationsansvariga Anne-Marie Egerö, Medlingsinstitutet. 1 Kanslimeddelanden Informerades om den preliminära arbetsplanen för oktober.

2007-06-14

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets protokoll 2006/07:9

SAMMANSATTA KONSTITUTIONS- OCH UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:9 DATUM Tisdagen den 12 juni 2007 TID 18.0019.43 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 7 juni 2007 justerades. 2 Övriga ärenden Kanslichefen Thomas Hörberg tog upp frågor om kansliet

2007-06-12

EU-nämndens dokument 2006/07:AC1

EUNÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE  2006/07:30 DATUM 2007-06-08 TID 09.30 13.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I majoritet för regeringens ståndpunkt eller II stöd

2007-06-08

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2548 Till p. 3 (Jordbruk och fiske)

Slutlig Kommenterad dagordning 2007-06-04 Jordbruksdepartementet EU-nämnden Miljö- och jordbruksutskottet Kopia: SB EU-kansliet Riksdagens Kammarkansli Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 11-12 juni 2007 1. Godkännande av dagordningen 2. Godkännande av A-punktslistan 3. Förslag till rådets


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2548 Till p. 3 (Jordbruk och fiske) (doc, 149 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2547 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor)

Rådspromemoria 2007-06-04 Justitiedepartementet Granskningsenheten Rådets möte rättsliga och inrikes frågor den 12-13 juni 2007 Dagordningspunkt 21 E-juridik e-justice Dokument: Report by the Council Working Party on Legal Data Processing e-justice Draft, 9553/1/07 REV 1 LIMITE JURINFO 15 JAI 240 JUSTCIV 135 COPEN


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2547 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor) (doc, 65 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2546 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor)

Rådspromemoria 2007-06-04 Justitiedepartementet EU-enheten Rådets möte rättsliga och inrikes frågor den 12 och 13 juni 2007 Dagordningspunkt 20 Proceduren för den framtida hanteringen av lagstiftningsförslag inom ramen för den första pelaren som är av relevans för utvecklingen av den framtida utvecklingen på straffrättsområdet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2546 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor) (doc, 56 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2545 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor)

Rådspromemoria 2007-06-04 Justitiedepartementet Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete BIRS Rådets möte rättsliga och inrikes frågor den 12-13 juni 2007 Dagordningspunkt 17 Initiativ presenterat av Tyskland och Frankrike om förslag till rambeslut om erkännande och övervakning av villkorliga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2545 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor) (doc, 59 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2544 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor)

Promemoria 2007-06-04 Kulturdepartementet Rådets rättsliga och inrikes frågor den 12-13 juni 2007 Dagordningspunkt 16 Våldsamma dator- och TV-spel Rapport med sammanställning av svaren på frågeformulär utsänt till medlemsstaterna inklusive rådsslutsatser Dokument: 9651/07 DROIPEN 41 bifogas Questionnaire concerning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2544 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor) (doc, 53 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2543 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor)

Rådspromemoria 2007-06-04 Justitiedepartementet Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete BIRS Rådets möte rättsliga och inrikes frågor den 12-13 juni 2007 Dagordningspunkt 15 Förslag till rådets rambeslut om organisationen av medlemsstaternas utbyte uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2543 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor) (doc, 58 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2542 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor)

Rådspromemoria 2007-06-04 Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor Rådets möte rättsliga och inrikes frågor den 12-13 juni 2007 Dagordningspunkt 14 Förslag till Rådets rambeslut om vissa processuella rättigheter i brottmål inom Europeiska unionen Dokument: Har ännu inte presenterats något


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2542 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor) (doc, 54 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2541 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor)

Rådspromemoria 2007-05-30 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Enheten för integration och mångfald Rådets möte rättsliga och inrikes frågor den 12-13 juni Dagordningspunkt 9 Utkast till rådsslutsatser om förstärkning av integrationspolitiken i Europeiska unionen Dokument: 9894/07 MIGR 44 bifogas Bakgrund


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2541 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor) (doc, 51 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2540 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor)

Rådspromemoria 2007-05-30 Justitiedepartementet Enheten för migration och asylpolitik Rådets möte rättsliga och inrikes frågor den 12-13 juni Dagordningspunkt 7b Kommissionens meddelande om cirkulär migration och partnerskap för rörlighet mellan Europeiska unionen och tredjeländer. Dokument: KOM 2007 248 slutlig.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2540 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor) (doc, 53 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2539 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor)

Rådspromemoria 2007-05-28 Justitiedepartementet Enheten för migration och asylpolitik Rådets möte rättsliga och inrikes frågor den 12-13 juni 2007 Dagordningspunkt 7a Kommissionens meddelande om den övergripande strategin för migration genomförande i regioner öster och sydost om EU Dokument: KOM 2007 247 slutlig.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2539 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor) (doc, 54 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2538 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor)

Rådspromemoria 2007-06-04 Justitiedepartementet Enheten för polisfrågor samt allmän ordning och säkerhet Rådets möte rättsliga och inrikes frågor den 12-13 juni 2007 Dagordningspunkt 6 b Gemensamma kommittén 2 b Förslag till rådets beslut om möjlighet till sökningar i informationssystemet för viseringar VIS för medlemsstaternas


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2538 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor) (doc, 64 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2537 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor)

Rådspromemoria 2007-06-04 Justitiedepartementet Enheten för polisfrågor samt allmän ordning och säkerhet Rådets möte rättsliga och inrikes frågor den 12-13 juni 2007 Dagordningspunkt 4 Integreringen av Prümfördraget i EU:s rättsordning: Förslag till rådsbeslut om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2537 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor) (doc, 84 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2536 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor)

Rådspromemoria 2007-06-04 Justitiedepartementet Enheten för polisfrågor samt allmän ordning och säkerhet Rådets möte rättsliga och inrikes frågor den 12-13 juni 2007 Dagordningspunkt 3 Förslag till rådsbeslut om inrättande av en europeisk polisbyrå Europol Slutförande politisk överenskommelse om kapitel 1 i förslaget


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2006/07:2536 Till p. 1 och p. 2 (Rättsliga och inrikes frågor) (doc, 96 kB)