Dokument & lagar (407 träffar)

Civilutskottets protokoll 2014/15:12

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:12 DATUM 2015-01-15 TID 9.30-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:11. 2 Familjerätt CU6 Utskottet behandlade motioner. Ärendet bordlades. 3 Bostadspolitik CU7 Utskottet behandlade motioner.

2015-01-15

Civilutskottets protokoll 2014/15:11

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:12 DATUM 2015-01-15 TID 9.30-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:11. 2 Familjerätt CU6 Utskottet behandlade motioner. Ärendet bordlades. 3 Bostadspolitik CU7 Utskottet behandlade motioner.

2015-01-15

Civilutskottets protokoll 2014/15:10

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:10 DATUM 2014-12-04 TID 9.30-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:9. 2 Information från Finansinspektionen Generaldirektören Martin Andersson m.fl.informerade utskottet bl.a. om amorteringskrav

2014-12-04

Civilutskottets protokoll 2014/15:9

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:10 DATUM 2014-12-04 TID 9.30-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:9. 2 Information från Finansinspektionen Generaldirektören Martin Andersson m.fl.informerade utskottet bl.a. om amorteringskrav

2014-12-04

Civilutskottets protokoll 2014/15:8

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:8 DATUM 2014-11-25 TID 11.00-12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:7. 2 Medgivande att närvara Utskottet beslutade att Pia Törsleff Hertzberg och Christina Ohlén från EU-nämndens kansli fick

2014-11-25

Civilutskottets protokoll 2014/15:7

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:7 DATUM 2014-11-20 TID 9.30-9.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:6. 2 Budgetpropositionen för 2015 Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet över förslag till

2014-11-20

Civilutskottets protokoll 2014/15:6

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:6 DATUM 2014-11-18 TID 11.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:5. 2 Information från Boverket Generaldirektören Janna Valik m.fl. informerade utskottet om Boverkets verksamhet. 3 Budgetpropositionen

2014-11-18

Civilutskottets protokoll 2014/15:5

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:5 DATUM 2014-11-13 TID 9.30-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:4. 2 Information från Lantmäteriet Generaldirektören Bengt Kjellson informerade utskottet om Lantmäteriets verksamhet. 3 Ett

2014-11-13

Civilutskottets protokoll 2014/15:4

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:4 DATUM 2014-11-06 TID 9.30-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:3. 2 Medgivande att närvara Utskottet medgav att politiskt sakkunniga Gisela Chand, från Centerpartiets gruppkansli får närvara

2014-11-06

Civilutskottets protokoll 2014/15:3

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:3 DATUM 2014-10-23 TID 9.30-9.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:2. 2 Elektronisk ansökan om lantmäteriförrättning CU2 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:236. Utskottet justerade

2014-10-23

Civilutskottets protokoll 2014/15:2

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:2 DATUM 2014-10-09 TID 9.30-9.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:1. 2 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Suzanne Primér från enheten it-verksamhetsstöd får närvara under dagens sammanträde.

2014-10-09

Civilutskottets protokoll 2014/15:1

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:1 DATUM 2014-10-07 TID 11.30-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Talmannen har kallat utskottet till sammanträde denna dag kl. 11.30. Enligt uppgift från kammaren har vid val denna dag utsetts till Ledamöter i civilutskottet Johan Löfstrand S Ewa Thalén

2014-10-07

Civilutskottets protokoll 2013/14:31

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:31 DATUM 2014-06-12 TID 8.00-8.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:30. 2 En enklare planprocess CU31 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:126 och motioner. Utskottet justerade

2014-06-12

Civilutskottets protokoll 2013/14:30

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:30 DATUM 2014-06-10 TID 8.00-8.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:29. 2 Information från Riksrevisionen om en granskningsrapport Riksrevisorn Jan Landahl m.fl. informerade utskottet om Riksrevisionens

2014-06-10

Civilutskottets protokoll 2013/14:29

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:29 DATUM 2014-05-27 TID 9.00-9.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:28. 2 Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov CU32 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:127 och

2014-05-27

Civilutskottets protokoll 2013/14:28

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:28 DATUM 2014-05-13 TID 11.00-12.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:27. 2 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Unn Jonstoij, Mia Engvén och Johanna Hedenberg från enheten riksdagstryck

2014-05-13

Civilutskottets protokoll 2013/14:27

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:27 DATUM 2014-05-08 TID 9.30-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:26. 2 Överläggning med regeringen Utskottet beslutade med stöd av 10 kap. 4 andra stycket riksdagsordningen att begära överläggningar

2014-05-08

Civilutskottets protokoll 2013/14:26

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:26 DATUM 2014-04-29 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:25. 2 Informationsinhämtning om prop. 2013/14:127 Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov I ärendet lämnades

2014-04-29

Civilutskottets protokoll 2013/14:25

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:25 DATUM 2014-04-15 TID 11.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:24. 2 Fordonsrelaterade skulder CU36 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:176 och motioner. Ärendet bordlades.

2014-04-15

Civilutskottets protokoll 2013/14:24

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:24 DATUM 2014-04-10 TID 9.30-9.50, 9.55-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:24. 2 Årsboken om EU CU3y Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till utrikesutskottet över regeringens

2014-04-10