Dokument & lagar (594 träffar)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:18

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:18 DATUM 2016-01-26 TID 11.00 12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ny extraföredragande Utskottet hälsade Roger Berggren välkommen till utskottet som extraföredragande med ansvar för MJU10 Skogspolitik under februari mars och beslutade att

2016-01-26

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:17

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:17 DATUM 2016-01-21 TID 10.00 10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att Anders Grönvall, S-kansliet, fick närvara under punkten två. 2 Uppvaktning Naturskyddsföreningen Naturskyddsföreningen uppvaktade

2016-01-21

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:16

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:16 DATUM 2016-01-19 TID 11.00 11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ny ledamot Ordförande hälsade Jonas Jacobsson Gjörtler M välkommen som ny ledamot i miljö- och jordbruksutskottet. 2 Ny utskottsassistent Ordförande hälsade Jeanette Krusell

2016-01-19

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:15

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:15 DATUM 2015-12-10 TID 08.00 09.20 ajournering 08.35 08.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-kommissionens förslag om fastställande för 2016 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för

2015-12-10

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:14

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:14 DATUM 2015-12-08 TID 11.00 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:12 2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel MJU2 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition

2015-12-08

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:13

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:13 DATUM 2015-12-03 TID 10.00 10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård MJU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:1 utgiftsområde 20 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2015/16:MJU1

2015-12-03

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:12

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:12 DATUM 2015-12-01 TID 11.00 12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fråga om utskottsinitiativ Statssekreterare Gunvor G Ericson, Miljö- och energidepartementet, med medarbetare och representanter från Naturvårdsverket lämnade information

2015-12-01

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:11

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:11 DATUM 2015-11-26 TID 10.00 10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:9. 2 Anläggningsbesked för biodrivmedel MJU5 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:38 och

2015-11-26

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:10

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:10 DATUM 2015-11-24 TID 11.00 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:8. 2 Fråga om utskottsinitiativ Utskottet fortsatte att bereda frågan om ett utskottsinitiativ till ett tillkännagivande

2015-11-24

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:9

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:9 DATUM 2015-11-19 TID 10.00 10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ny ledamot Ordförande hälsade Lars-Axel Nordell KD välkommen som ny ordinarie ledamot i utskottet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:7. 3 Anläggningsbesked

2015-11-19

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:8

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:8 DATUM 2015-11-17 TID 11.00 12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning av Svenska Samernas Riksförbund, SSR Svenska Samernas Riksförbund uppvaktade utskottet om renskötsel och rovdjur. 2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd

2015-11-17

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:7

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:7 DATUM 2015-11-12 TID 08.00 08.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Jordbruksråd 16 november 2015 Utskottet beslutade enligt RO 7:12 att överlägga med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, Näringsdepartementet, om följande punkt på rådsdagordningen:

2015-11-12

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:6

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:6 DATUM 2015-11-05 TID 10.00 10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ändringar i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel MJU4 Utskottet behandlade proposition 2015/16:32. Ärendet bordlades. 2 Nästa sammanträde

2015-11-05

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:5

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:5 DATUM 2015-11-03 TID 11.00 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens förslag till Rådets förordning om fördelningen av fiskemöjligheter enligt genomförandeprotokollet till partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska

2015-11-03

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:4

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:4 DATUM 2015-10-22 TID 08.00 09.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag om ändring av direktiv 2003/87/EG för att främja kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar Utskottet överlade med klimat- och energiminister

2015-10-22

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:3

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:3 DATUM 2015-10-15 TID 08.00 09.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens förslag till rådets förordning om fastställande för 2016 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön Utskottet överlade

2015-10-15

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:2

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:2 DATUM 2015-10-13 TID 11.00 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Nya medarbetare Cecilia Renmyr, Linnea Rosenlöf och Johan Sehlström hälsades välkomna till utskottet som vikarierande resp. extra föredragande. 2 Justering av protokoll

2015-10-13

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2015/16:1

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:1 DATUM 2015-09-17 TID 10.00 10.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:42. 2 Begränsning av mangan i dieselbränslen MJU3 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:113.

2015-09-17

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:42

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:42 DATUM 2015-09-08 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att Frida Änghede, M-kansliet, och Linn Norrbäck, C-kansliet, får närvara under punkten 2 och 3. 2 Extra miljöråd 18 september 2015

2015-09-08

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:41

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:41 DATUM 2015-08-24 TID 13.0014.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att Anders Grönvall, S-kansliet, och Emelie Nilsson, MP-kansliet, får närvara under punkten 2. 2 Information om avslutat lettiskt och

2015-08-24