Dokument & lagar (110 träffar)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:27

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:27 DATUM 2015-03-19 TID 10.00 11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2014/15:24, 25 och 26 2 Jakt och viltvård MJU9 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om jakt och viltvård.

2015-03-19

Justitieutskottets protokoll 2014/15:19

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:19 DATUM 2015-03-19 TID 10.00-10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att praktikanterna Cornelia Johansson, Ellinor Persson, Filippa Oldenburg och Melise Lundberg fick närvara vid sammanträdet. 2 Justering av protokoll

2015-03-19

Näringsutskottets protokoll 2014/15:24

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:24 DATUM 20150317 TID 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:23 och med där påförda ändringar. 2 Information från Jernkontoret och Svemin Verkställande direktör Bo-Erik Pers samt forskningschef

2015-03-17

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:26

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:26 DATUM 2015-03-17 TID 11.00 11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Naturvård och biologisk mångfald MJU12 Utskottet behandlade motioner om naturvård och biologisk mångfald. Ärendet bordlades. 2 Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum

2015-03-17

Näringsutskottets protokoll 2014/15:23

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:23 DATUM 20150312 TID 10.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:22. 2 Information om utskottets planering våren 2015 Utskottet informerades om planering under våren 2015. 3 Inkomna EU-dokument

2015-03-12

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:25

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:25 DATUM 2015-03-12 TID 08.00 09:30 ajournering 09.0009.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Jordbruksråd 16 mars 2015 Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht med medarbetare lämnade information inför Jordbruksrådet den 16 mars 2015. 2 Justering

2015-03-12

Justitieutskottets protokoll 2014/15:18

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:18 DATUM 2015-03-12 TID 10.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att praktikanterna Mirjam Amouri och Alice Josephson fick närvara vid sammanträdet. 2 Besök av Mona Sahlin, nationell samordnare för att värna

2015-03-12

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:24

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:24 DATUM 2015-03-10 TID 11.00 12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning Sveaskog Sveaskog uppvaktade utskottet om skogens roll i det klimatpolitiska ramverket, energikommissionen, miljömålsarbetet samt i det nationella skogsprogrammet.

2015-03-10

Näringsutskottets protokoll 2014/15:22

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:22 DATUM 20150305 TID 10.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:21. 2 Riksrevisionens rapport om förvaltningen av regionala projektmedel NU8 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2014/15:12

2015-03-05

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:23

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:23 DATUM 2015-03-05 TID 10.00 10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2014/15:21 och 22. 2 Jakt och viltvård MJU9 Utskottet behandlade motioner om jakt och viltvård. Utskottet beslutade

2015-03-05

Justitieutskottets protokoll 2014/15:17

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:17 DATUM 2015-03-05 TID 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information från regeringen inför RIF-rådets möte den 12-13 mars 2015 Inrikesminister Anders Ygeman, statssekreteraren Catharina Espmark, internationella chefsförhandlaren Anna-Carin

2015-03-05

Näringsutskottets protokoll 2014/15:21

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:21 DATUM 20150219 TID 10.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:20 och med där påförda ändringar. 2 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Oscar Stenström, Näringsdepartementet,

2015-02-19

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:22

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:22 DATUM 2015-02-19 TID 08.00 09.00 09.10 09 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om krisen inom mjölksektorn Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht lämnade information om krisen inom mjölksektorn. 2 Avfall och kretslopp MJU8 Utskottet

2015-02-19

Näringsutskottets protokoll 2014/15:20

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:20 DATUM 20150217 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:19. 2 Information från Konkurrensverket Generaldirektör Dan Sjöblom och kommunikationschef Ola Billger, Konkurrensverket, informerade

2015-02-17

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:21

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:21 DATUM 2015-02-17 TID 11.00 11:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens meddelande om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten

2015-02-17

Justitieutskottets protokoll 2014/15:16

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:16 DATUM 2015-02-17 TID 11.00-12.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att praktikanten Susanna Nordström fick närvara vid sammanträdet. 2 Besök av rikspolischefen Dan Eliasson Rikspolischefen Dan Eliasson, chefen

2015-02-17

Näringsutskottets protokoll 2014/15:19

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:19 DATUM 20150212 TID 10.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:18. 2 Regional tillväxtpolitik NU7 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om regional tillväxtpolitik. Utskottet fattade

2015-02-12

Justitieutskottets protokoll 2014/15:15

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:15 DATUM 2015-02-12 TID 11.15-11.20, 11:30-11:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:14. 2 Erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen JuU7 Utskottet fortsatte

2015-02-12

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:20

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:20 DATUM 2015-02-10 TID 11.00 12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag till rådets beslut om godtagande av ändringarna av 1998 års protokoll om långlivade organiska föroreningar till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande

2015-02-10

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:19

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:19 DATUM 2015-02-03 TID 11.00 12.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:17 2 Livsmedelspolitik MJU3 Utskottet behandlade motioner om livsmedelspolitik. Ärendet bordlades. 3 Landsbygdspolitik

2015-02-03