Dokument & lagar (110 träffar)

Justitieutskottets protokoll 2014/15:14

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:14 DATUM 2015-02-03 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Besök av utskottsavdelningens utvärderings- och forskningssekretariat Forskningssekreteraren Lars Eriksson och utvärderaren Liv Hammargren informerade. 2 Justering av protokoll Utskottet

2015-02-03

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:18

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:18 DATUM 2015-01-29 TID 10.00 11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Riksdagsstipendiat Ordförande hälsade riksdagsstipendiat Nina Liljeqvist välkommen som praktikant i miljö- och jordbruksutskottet under våren 2015. 2 Nya suppleanter Ordföranden

2015-01-29

Näringsutskottets protokoll 2014/15:18

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:18 DATUM 20150127 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:17. 2 Kommissionens arbetsprogram för 2015 NU2y Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till utrikesutskottet över kommissionens

2015-01-27

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:17

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:17 DATUM 2015-01-27 TID 11.00 11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens arbetsprogram 2015 En ny start Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet,

2015-01-27

Justitieutskottets protokoll 2014/15:13

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:13 DATUM 2015-01-27 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning och information från regeringen i EU-frågor m.m. Utskottet besöktes av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Anders Ygeman åtföljda av politisk

2015-01-27

Näringsutskottets protokoll 2014/15:17

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:17 DATUM 20150122 TID 10.0010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:16. 2 Information från Almi Företagspartner AB Verkställande direktör Göran Lundwall, vice verkställande direktör Anna Hallberg

2015-01-22

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:16

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:16 DATUM 2015-01-22 TID 08.00 10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Jordbruks- och fiskeråd 26 januari 2015 Utskottet beslutade enligt RO 7:12 att överlägga med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, Näringsdepartementet, om följande punkt på

2015-01-22

Justitieutskottets protokoll 2014/15:12

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:12 DATUM 2015-01-22 TID 10.00-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Besök av Riksdagens ombudsmän JO ChefsJO Elisabet Fura, JO Lars Lindström och JO Cecilia Renfors informerade. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:11. 3 Justitieombudsmännens

2015-01-22

Näringsutskottets protokoll 2014/15:16

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:16 DATUM 20150120 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fråga om yttrande till utrikesutskottet över kommissionens arbetsprogram för 2015 Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över kommissionens arbetsprogram för 2015 KOM2014

2015-01-20

Justitieutskottets protokoll 2014/15:11

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:11 DATUM 2015-01-15 TID 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att praktikanten Marcus Lindeberg Goni fick närvara på sammanträdet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:10. 3 Kommissionens

2015-01-15

Justitieutskottets protokoll 2014/15:10

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:11 DATUM 2015-01-15 TID 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att praktikanten Marcus Lindeberg Goni fick närvara på sammanträdet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:10. 3 Kommissionens

2015-01-15

Näringsutskottets protokoll 2014/15:15

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:15 DATUM 20141219 TID 08.5008.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av vice ordförande Lars Hjälmered M valdes till vice ordförande. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 2 Bemyndigande att justera protokollet Ordföranden bemyndigades att

2014-12-19

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:15

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:15 DATUM 2014-12-15 TID 11.00 12.40 ajournering 11.2011.25, 11.3511.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2014/15:13 och 2014/15:14. 2 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård MJU1 Utskottet

2014-12-15

Näringsutskottets protokoll 2014/15:14

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:14 DATUM 20141211 TID 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:13. 2 Utgiftsområde 24 Näringsliv NU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:1 budgetpropositionen när det

2014-12-11

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:14

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:14 DATUM 2014-12-11 TID 08.00 11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ny suppleant Ordföranden hälsade Wiwi-Anne Johansson V välkommen som ny suppleant i utskottet. 2 EU-förslag om fastställande för år 2015 av fiskemöjligheterna för vissa

2014-12-11

Justitieutskottets protokoll 2014/15:9

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:10 DATUM 2014-12-11 TID 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:9. 2 Budgetbetänkandet JuU1 Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens proposition 2014/15:1 och motioner. Utskottet

2014-12-11

Näringsutskottets protokoll 2014/15:13

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:13 DATUM 20141209 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:12. 2 Information från Näringsdepartementet Expeditionschef Fredrik Ahlén, kansliråd Martin Palm och departementssekreterare

2014-12-09

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:13

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:13 DATUM 2014-12-09 TID 11.00 11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar Utskottet överlade

2014-12-09

Näringsutskottets protokoll 2014/15:12

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:12 DATUM 20141204 TID 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:11. 2 Information från Miljödepartementet Statssekreterare Nils Vikmång, Miljödepartementet, lämnade information inför möte

2014-12-04

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:12

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:12 DATUM 2014-12-04 TID 10.00 10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:10. 2 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård MJU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:1,

2014-12-04