Dokument & lagar (110 träffar)

Näringsutskottets protokoll 2014/15:11

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:11 DATUM 20141202 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2014/15:9 och 2014/15:10. 2 Information från Energimyndigheten Generaldirektör Erik Brandsma, Energimyndigheten, lämnade information

2014-12-02

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:11

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:11 DATUM 2014-12-02 TID 11.00 12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att Anders Grönvall, S-kansliet, och Tomas Brandberg, SD-kansliet, fick närvara under punkten 2. 2 Information från Naturvårdsverket

2014-12-02

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:10

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:10 DATUM 2014-11-27 TID 10.00 11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2014/15:8 och 2014/15:9. 2 Förslag till uppföljning av stöd till lokala åtgärder mot övergödning Utskottet behandlade

2014-11-27

Näringsutskottets protokoll 2014/15:10

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:10 DATUM 20141125 TID 10.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Vattenfall AB Verkställande direktör Magnus Hall, vice verkställande direktör och finanschef Ingrid Bonde och chef Public Regulatory Affairs Oskar Ahnfelt, Vattenfall AB,

2014-11-25

Näringsutskottets protokoll 2014/15:9

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:9 DATUM 20141125 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:8. 2 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Oscar Stenström, Näringsdepartementet, lämnade information inför

2014-11-25

Justitieutskottets protokoll 2014/15:8

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:8 DATUM 2014-11-25 TID 11.00-12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information inför RIF-rådsmöte Inrikesminister Anders Ygeman, statssekreteraren Catharina Espmark, internationella chefsförhandlaren Anna-Carin Svensson, kanslirådet Marie Söderlund,

2014-11-25

Näringsutskottets protokoll 2014/15:8

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:8 DATUM 20141120 TID 10.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:7. 2 Information från Tillväxtverket Generaldirektör Gunilla Nordlöf och planeringschef Aslög Odmark, Tillväxtverket, lämnade

2014-11-20

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:9

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:9 DATUM 2014-11-20 TID 09.00 10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:7. 2 Budgetramarna för utgiftsområde 20 och 23 MJU2y Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till

2014-11-20

Justitieutskottets protokoll 2014/15:7

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:7 DATUM 2014-11-20 TID 10.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Thomas Rolén och Erik Lagerholm från Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten informerade om den nya Polismyndigheten 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:6.

2014-11-20

Näringsutskottets protokoll 2014/15:7

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:7 DATUM 20141118 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:6. 2 Information från Riksrevisionen Riksrevisor Claes Norgren, projektledare Jimmy Hollén och projektmedarbetare Oskar Johansson,

2014-11-18

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:8

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:8 DATUM 2014-11-18 TID 11.00 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ny suppleant Ordföranden hälsade Eskil Erlandsson C välkommen som ny suppleant i utskottet. 2 EU-förslag om upprättande av en flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming

2014-11-18

Justitieutskottets protokoll 2014/15:6

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:6 DATUM 2014-11-18 TID 11.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:5. 2 Budgeten anslagsfördelning JuU1 Utskottet behandlade regeringens proposition 2014/15:1 och motioner. Ärendet bordlades.

2014-11-18

Näringsutskottets protokoll 2014/15:6

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:6 DATUM 20141113 TID 10.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Närings- och innovationsminister Mikael Damberg, Näringsdepartementet och departementsråd Joakim Reiter, Utrikesdepartementet, lämnade information inför

2014-11-13

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:7

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:7 DATUM 2014-11-13 TID 10.35 12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:6 2 Budgetramarna för utgiftsområde 20 och 23 Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över

2014-11-13

Justitieutskottets protokoll 2014/15:5

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:5 DATUM 2014-11-13 TID 10.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att Margareta Hjorth från EU-nämndens kansli fick närvara vid sammanträdet. 2 EU-information från regeringen Statssekreteraren Catharina Espmark

2014-11-13

Näringsutskottets protokoll 2014/15:5

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:5 DATUM 20141106 TID 10.1510.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:4. 2 Inkomna EU-dokument Anmäldes sammanställning över inkomna EU-dokument. 3 Anmälan av förteckning över statsråd, statssekreterare

2014-11-06

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:6

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:6 DATUM 2014-11-06 TID 09.15 10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ny suppleant Ordföranden hälsade Said Abdu FP välkommen som ny suppleant i utskottet. 2 Jordbruksråd 10-11 november 2014 Utskottet beslutade enligt RO 7:12 att överlägga

2014-11-06

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:5

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:5 DATUM 2014-10-23 TID 08.00 08.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-kommissionens avfallspaket Utskottet överlade med klimat och miljöminister Åsa Romson, Miljödepartementet, om: KOM2014 397 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv

2014-10-23

Justitieutskottets protokoll 2014/15:4

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:4 DATUM 2014-10-23 TID 10.00-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Besök av Riksrevisionen Avdelningschefen Magdalena Brasch, projektledaren Christina Sundelöf Kellner, projektmedarbetaren Ann-Mari Skorpen, programansvarige Camilla Gjerde och Horst Fischer

2014-10-23

Näringsutskottets protokoll 2014/15:4

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:4 DATUM 20141021 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:3. 2 Överläggning med regeringen Utskottet överlade med statsrådet Ibrahim Baylan om regeringens ståndpunkt till kommissionens

2014-10-21