Dokument & lagar (110 träffar)

Näringsutskottets protokoll 2014/15:3

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:3 DATUM 20141016 TID 10.0010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:2. 2 Granskning av vitbok om effektivare kontroll av företagskoncentrationer i EU NU5 Utskottet fortsatte granskningen av vitbok

2014-10-16

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:4

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:4 DATUM 2014-10-16 TID 08.00 09.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU:s klimat-och energipolitiska ram för 2020-2030 Utskottet överlade med klimat och miljöminister Åsa Romson, Miljödepartementet, om följande: Allmänna rådets dagordningspunkt

2014-10-16

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:3

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:3 DATUM 2014-10-14 TID 11.00 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:1. 2 Kommissionens förslag om tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av foder som innehåller läkemedel

2014-10-14

Justitieutskottets protokoll 2014/15:3

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:3 DATUM 2014-10-14 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:2. 2 Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott JuU2 Utskottet behandlade proposition 2013/14:237 och motioner. Utskottet beslutade

2014-10-14

Näringsutskottets protokoll 2014/15:2

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:2 DATUM 20141009 TID 09.0009.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:1. 2 Granskning av vitbok om effektivare kontroll av företagskoncentrationer i EU NU5 Utskottet inledde granskningen av vitbok

2014-10-09

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:2

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:2 DATUM 2014-10-09 TID 08.00 09.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet beslutade att tjänstemän från EU-nämndens kansli får närvara fortsättningsvis vid sammanträdespunkter som rör överläggningar och information

2014-10-09

Justitieutskottets protokoll 2014/15:2

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:2 DATUM 2014-10-09 TID 09.00-09.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdena den 28 augusti 2014 och den 7 oktober 2014 justerades. 2 Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott Utskottet

2014-10-09

Näringsutskottets protokoll 2014/15:1

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:1 DATUM 20141007 TID 11.3011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Talmannen har kallat utskottet till sammanträde denna dag kl. 11.30. Enligt uppgift från kammaren har vid val denna dag utsetts till Ledamöter i näringsutskottet Jennie Nilsson S Catharina

2014-10-07

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2014/15:1

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:1 DATUM 2014-10-07 TID 11.30 12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Talmannen har kallat utskottet till sammanträde denna dag kl. 11.30. Enligt uppgift från kammaren har vid val denna dag utsetts till Ledamöter i miljö- och jordbruksutskottet

2014-10-07

Justitieutskottets protokoll 2014/15:1

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:1 DATUM 2014-10-07 TID 11.30-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Talmannen har kallat utskottet till sammanträde denna dag kl. 11.30. Enligt uppgift från kammaren hade vid val denna dag utsetts till Ledamöter i justitieutskottet Helene Petersson i Stockaryd

2014-10-07