Dokument & lagar (250 träffar)

Riksdagsskrivelse 2012/13:182

Riksdagsskrivelse 2012/13:182 Riksbanksfullmäktige1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2012/13:FiU23 Riksbankens förvaltning 2012 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 april 2013 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2012/13:181 till Finansdepartementet Riksdagsskrivelse 2012/13:183 till

2013-04-10

Riksdagsskrivelse 2012/13:182 (pdf, 84 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:181

Riksdagsskrivelse 2012/13:181 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2012/13:FiU23 Riksbankens förvaltning 2012 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 april 2013 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2012/13:182 till Riksbanksfullmäktige Riksdagsskrivelse 2012/13:183 till

2013-04-10

Riksdagsskrivelse 2012/13:181 (pdf, 84 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:180

Riksdagsskrivelse 2012/13:180 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2012/13:FiU27 Kungörelsetider vid likvidation får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 april 2013 Per Westerberg Claes

2013-04-10

Riksdagsskrivelse 2012/13:180 (pdf, 83 kB)

utskottsdokument 2012/13:2B87BC

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:37 DATUM 2013-04-09 TID 12.24-13.43 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:36. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälningar inkommit. Förfarandet

2013-04-09

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:36

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:36 DATUM 2013-04-09 TID 11.0012.23 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:35. 2 Inkomna skrivelser Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. 3 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde

2013-04-09

Finansutskottets protokoll 2012/13:32

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 32 DATUM 2013-04-09 TID 10:15-12:35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Biträdande kanslichefen anmälde följande: Den 28 maj besöker den palestinske riksrevisorn Riksdagen. Besöket ordnas i samarbete med bl.a. konstitutionsutskottet. En ledamot

2013-04-09

utskottsdokument 2012/13:2B87B9

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:36 DATUM 2013-03-26 TID 10.00-10.50 11.00-12.37 13.00-14.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Biträdande kanslichefen anmälde uppteckningar från utfrågningarna med Madelene Sandström och Jan-Olof Lind. 2 Sluten utfrågning

2013-03-26

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:35

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:35 DATUM 2013-03-26 TID 10.5411.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleven, T.P.till ledamoten Cecilia Brinck M får närvara vid dagens sammanträde utom vid punkterna 2, 6 och 7 på särskilda föredragningslistan.

2013-03-26

Finansutskottets protokoll 2012/13:31

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 31 DATUM 2013-03-26 TID 11:00-11:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Biträdande kanslichefen anmälde följande: Måndagen den 22 april är det nordiskt revisionsmöte i Oslo i StortingetTemat för mötet är nordiska erfarenheter av nyttan med

2013-03-26

utskottsdokument 2012/13:2B87B7

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:35 DATUM 2013-03-21 TID 08.51-10.50 11.00-11.49 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:33. 2 Överblick och beslut om utredningar Utskottet diskuterade statusen för granskningsärendena

2013-03-21

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:34

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:34 DATUM 2013-03-21 TID 08.3008.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:33. 2 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats redogörelse 2012/13:RS2 Riksdagsförvaltningens

2013-03-21

Finansutskottets protokoll 2012/13:30

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 30 DATUM 2013-03-21 TID 10:30-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Margareta Hjorth och Anders Dölling från EU-nämndens kansli fick närvara vid sammanträdet under punkt 1 på föredragningslistan. 2 Information

2013-03-21

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:33

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:33 DATUM 2013-03-19 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Översyn av riksdagsordningen Sekreterarna David Harrby och Hans Hegeland presenterade en lägesrapport av arbetet i kommittén för översyn av riksdagsordningen. 2 Justering av

2013-03-19

utskottsdokument 2012/13:2B743F

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:33 DATUM 2013-03-14 TID 9.29-9.35 09.46-12.02 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade två protokoll: 2012/13:29 och 2012/13:30. 2 AB Svensk bilprovnings försäljning av 70 besiktningsstationer Utskottet

2013-03-14

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:32

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:32 DATUM 2013-03-14 TID 09.0009.28 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om lagstiftningsarbetet gällande offentlig redovisning av bidrag till politiska partier Statssekreterare Magnus G Graner m.fl.Justitiedepartementet, informerade utskottet

2013-03-14

Finansutskottets protokoll 2012/13:29

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 29 DATUM 2013-03-14 TID 10:30-10:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att inte yttra sig till utrikesutskottet över meddelande från Kommissionen: KOM201392 Att avskaffa fattigdom och ge världen en hållbar framtid. 2

2013-03-14

utskottsdokument 2012/13:2B6BED

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:32 DATUM 2013-03-12 TID 14.00-14.53 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Förra regeringens beredning av militärt samarbetsavtal med Saudiarabien G6 Utskottet behandlade granskningsärendet förra regeringens beredning av militärt samarbetsavtal

2013-03-12

utskottsdokument 2012/13:2B6BEC

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:31 DATUM 2013-03-12 TID 11.32-11.40 12.17-12.52 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete

2013-03-12

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:31

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:31 DATUM 2013-03-12 TID 11.0011.31 11.4112.16 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att kanslichefen Ingvar Mattson vid finansutskottet får närvara vid dagens sammanträde under 2. 2 Ändring av förordning om europeisk

2013-03-12

Finansutskottets protokoll 2012/13:28

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 28 DATUM 2013-03-12 TID 11:00-12:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Generaldirektör Martin Andersson informerade om Finansinspektionens bolånerapport. 2 Anmälningar Utskottet beslutade att bjuda in finansmarknadsminister Peter Norman och

2013-03-12