Dokument & lagar (3 286 träffar)

Riksdagsskrivelse 2020/21:17

Riksdagsskrivelse 2020/21:17 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU4 Några sekretessfrågor på finansmarknadsområdet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 oktober 2020 Andreas Norlén Claes

2020-10-21

Riksdagsskrivelse 2020/21:17 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:17 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:16

Riksdagsskrivelse 2020/21:16 Regeringen Kulturdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU3 En moderniserad radio- och tv-lag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 oktober 2020 Andreas Norlén Claes

2020-10-21

Riksdagsskrivelse 2020/21:16 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:16 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:21

Riksdagsskrivelse 2020/21:21 Sveriges riksbank Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU31 Medgivande för Riksbanken att ge kredit till IMF får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 oktober 2020 Andreas Norlén Claes

2020-10-21

Riksdagsskrivelse 2020/21:21 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:21 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:20

Riksdagsskrivelse 2020/21:20 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU29 Några frågor om clearing av OTC-derivat och om transaktioner för värdepappersfinansiering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 oktober 2020 Andreas Norlén Claes

2020-10-21

Riksdagsskrivelse 2020/21:20 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:20 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:19

Riksdagsskrivelse 2020/21:19 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU12 Tillfällig ändring i FörstaFjärde AP-fondens placeringsregler med anledning av covid-19 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 oktober 2020 Andreas Norlén Claes

2020-10-21

Riksdagsskrivelse 2020/21:19 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:19 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:18

Riksdagsskrivelse 2020/21:18 Riksrevisionen Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU9 Riksrevisorns årliga rapport 2020 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 oktober 2020 Andreas Norlén Claes

2020-10-21

Riksdagsskrivelse 2020/21:18 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:18 (pdf, 48 kB)

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2020/21:8

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:8 DATUM 2020-10-20 TID 11.0011.19 12.0013.28 13.4114.18 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning med näringsminister Ibrahim Baylan Utskottet höll en offentlig utfrågning med näringsminister Ibrahim Baylan, rörande granskningsärende

2020-10-20

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2020/21:8 (docx, 49 kB)

Finansutskottets protokoll 2020/21:9

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2020/21:9 Datum 2020-10-20 Tid kl.10.00-11.40 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Henry Ohlsson gav sin syn på den aktuella penningpolitiken och svarade på ledamöternas frågor.

2020-10-20

Finansutskottets protokoll 2020/21:9 (docx, 42 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2020/21:7

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:7 DATUM 2020-10-15 TID 09.3009.57 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans utom under punkterna 3 och 4 i den särskilda kallelsen för följande ordinarie ledamot och suppleant: Laila Naraghi

2020-10-15

Konstitutionsutskottets protokoll 2020/21:7 (docx, 43 kB)

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2020/21:7

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:7 DATUM 2020-10-15 TID 9.5810.04 10.3010.58 11.0711.48 13.0013.33 13.4014.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Se protokoll 2020/21:7 2 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll

2020-10-15

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2020/21:7 (docx, 49 kB)

Finansutskottets protokoll 2020/21:8

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2020/21:8 Datum 2020-10-15 Tid kl. 11.00-12.28 Närvarande Se bilaga 1 1 Fråga om medgivande till deltagande på distans Utskottet medgav deltagande på distans under punkterna 2 15 på föredragningslistan för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Ulla Andersson

2020-10-15

Finansutskottets protokoll 2020/21:8 (docx, 47 kB)

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2020/21:6

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:6 DATUM 2020-10-13 TID 12.1912.37 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Se protokoll 2020/21:6 2 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2020/21:5 3 Regeringens sammansättning och regeringsarbetets

2020-10-13

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2020/21:6 (docx, 48 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2020/21:6

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:6 DATUM 2020-10-13 TID 11.0011.47 11.5312.18 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Marta Obminska MLinda Modig CFredrik Lindahl SDLaila

2020-10-13

Konstitutionsutskottets protokoll 2020/21:6 (docx, 46 kB)

Finansutskottets protokoll 2020/21:7

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2020/21:7 Datum 2020-10-13 Tid kl. 11.00-11.12 Närvarande Se bilaga 1 Upprop 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans under punkterna 2 7 på föredragningslistan för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Gunilla Carlsson SEva

2020-10-13

Finansutskottets protokoll 2020/21:7 (docx, 44 kB)

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2020/21:5

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:5 DATUM 2020-10-07 TID 9.009.46 10.0011.32 11.5012.46 12.5613.02 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning med finansminister Magdalena Andersson Utskottet höll en offentlig utfrågning med finansminister Magdalena Andersson,

2020-10-07

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2020/21:5 (docx, 50 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2020/21:5

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:5 DATUM 2020-10-07 TID 9.009.00 11.4511.49 13.0313.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Granskning av regeringen Se särskilt protokoll 2020/21:5. 2 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamot:

2020-10-07

Konstitutionsutskottets protokoll 2020/21:5 (docx, 42 kB)

Finansutskottets protokoll 2020/21:6

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2020/21:6 Datum 2020-10-01 Tid kl. 11.00- 11.56 Närvarande Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans under punkterna 2 9 på föredragningslistan för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Ingela Nylund Watz SJan Ericson

2020-10-01

Finansutskottets protokoll 2020/21:6 (docx, 45 kB)

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2020/21:4

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:4 DATUM 2020-09-29 TID 11.4912.53 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Se protokoll 2020/21:4 2 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2020/21:3 3 Regeringens agerande i samband med

2020-09-29

Konstitutionsutskottets särskilda protokoll 2020/21:4 (docx, 50 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2020/21:4

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:4 DATUM 2020-09-29 TID 11.0011.48 12.5412.58 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Ida Karkiainen SMarta Obminska MLinda Modig CLaila

2020-09-29

Konstitutionsutskottets protokoll 2020/21:4 (docx, 47 kB)

Finansutskottets protokoll 2020/21:5

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2020/21:5 Datum 2020-09-29 Tid kl.11.00-11.05 Närvarande Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Rickard Nordin CMats Persson LMattias Karlsson MJan Ericson MKarolina Skog

2020-09-29

Finansutskottets protokoll 2020/21:5 (docx, 44 kB)