Dokument & lagar (153 träffar)

Riksdagsskrivelse 2012/13:88

Riksdagsskrivelse 2012/13:88 Riksdagens ombudsmän1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2012/13:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 december 2012 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse

2012-12-05

Riksdagsskrivelse 2012/13:88 (pdf, 85 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:87

Riksdagsskrivelse 2012/13:87 Riksdagsstyrelsen1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2012/13:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 december 2012 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse

2012-12-05

Riksdagsskrivelse 2012/13:87 (pdf, 85 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:86

Riksdagsskrivelse 2012/13:86 Regeringen Kulturdepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2012/13:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 december 2012 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse

2012-12-05

Riksdagsskrivelse 2012/13:86 (pdf, 86 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:85

Riksdagsskrivelse 2012/13:85 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2012/13:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 december 2012 Per Westerberg Claes Mårtensson

2012-12-05

Riksdagsskrivelse 2012/13:85 (pdf, 85 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:84

Riksdagsskrivelse 2012/13:84 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2012/13:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 december 2012 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse

2012-12-05

Riksdagsskrivelse 2012/13:84 (pdf, 85 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:83

Riksdagsskrivelse 2012/13:83 Regeringen Socialdepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2012/13:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 december 2012 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse

2012-12-05

Riksdagsskrivelse 2012/13:83 (pdf, 85 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:82

Riksdagsskrivelse 2012/13:82 Regeringen Statsrådsberedningen1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2012/13:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 december 2012 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse

2012-12-05

Riksdagsskrivelse 2012/13:82 (pdf, 85 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:81

Riksdagsskrivelse 2012/13:81 Regeringen Landsbygdsdepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2012/13:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 december 2012 Per Westerberg Claes Mårtensson 1

2012-12-05

Riksdagsskrivelse 2012/13:81 (pdf, 86 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:80

Riksdagsskrivelse 2012/13:80 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2012/13:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 december 2012 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse

2012-12-05

Riksdagsskrivelse 2012/13:80 (pdf, 85 kB)

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2012/13:3

RIKSDAGEN SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:3 DATUM 2012-12-04 TID 11:0011:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF UFöU1 Utskottet behandlade proposition 2012/13:41 och motioner. Utskottet

2012-12-04

utskottsdokument 2012/13:2B1771

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:15 DATUM 2012-12-04 TID 11.31-11.36 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:14. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen anmälde att två granskningsanmälningar inkommit: Granskning

2012-12-04

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:15

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:15 DATUM 2012-12-04 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleven A.B. till Karl Sigfrid M får närvara vid dagens sammanträde utom vid behandlingen av särskild kallelse punkt 5. 2 Justering av

2012-12-04

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2012/13:2

RIKSDAGEN SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:2 DATUM 2012-11-29 TID 09:0009:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 ISAF, transitionen, bortom 2014, internationella samfundets roll etc Förste forskare John Rydqvist och forskare Helene Lackenbauer, båda FOI, lämnade information

2012-11-29

utskottsdokument 2012/13:2B15EC

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:14 DATUM 2012-11-29 TID 10.28-10.54 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:13. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen anmälde förslag till preliminär plan för vårens granskning.

2012-11-29

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:14

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:14 DATUM 2012-11-29 TID 09.0010.07 10.1710.27 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse Justitieombudsmännen överlämnade sin redogörelse 2011/12:JO1 vid utskottets offentliga sammanträde och svarade på frågor. 2

2012-11-29

Riksdagsskrivelse 2012/13:66

Riksdagsskrivelse 2012/13:66 Regeringen Kulturdepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2012/13:KU9 Reglering av riksdagens nämnder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 28 november 2012 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse

2012-11-28

Riksdagsskrivelse 2012/13:66 (pdf, 85 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:65

Riksdagsskrivelse 2012/13:65 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2012/13:KU9 Reglering av riksdagens nämnder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 28 november 2012 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse

2012-11-28

Riksdagsskrivelse 2012/13:65 (pdf, 85 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:64

Riksdagsskrivelse 2012/13:64 Regeringen Socialdepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2012/13:KU9 Reglering av riksdagens nämnder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 28 november 2012 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse

2012-11-28

Riksdagsskrivelse 2012/13:64 (pdf, 85 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:63

Riksdagsskrivelse 2012/13:63 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2012/13:KU9 Reglering av riksdagens nämnder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 28 november 2012 Per Westerberg Claes Mårtensson 1

2012-11-28

Riksdagsskrivelse 2012/13:63 (pdf, 85 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:62

Riksdagsskrivelse 2012/13:62 Riksdagsstyrelsen1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2012/13:KU9 Reglering av riksdagens nämnder får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 28 november 2012 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse

2012-11-28

Riksdagsskrivelse 2012/13:62 (pdf, 85 kB)