Dokument & lagar (153 träffar)

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2012/13:1

RIKSDAGEN SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:1 DATUM 2012-11-27 TID 11:0011:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Sammanträdets öppnande Carina Hägg Ssom var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, förklarade sammanträdet öppnat. 2 Upprop

2012-11-27

utskottsdokument 2012/13:2B13FB

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:13 DATUM 2012-11-27 TID 11.37-12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:12. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen anmälde att en ny begäran om att få tillgång till allmänna handlingar

2012-11-27

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:13

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:13 DATUM 2012-11-27 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:12. 2 Överlämnande av motioner Utskottet överlämnade, under förutsättning av nedan angivna utskotts medgivande, till

2012-11-27

utskottsdokument 2012/13:2B13FA

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:12 DATUM 2012-11-22 TID 09.13-09.53 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:11. 2 Regeringens avlämnande av propositioner till riksdagen Utskottet behandlade ärendet Regeringens

2012-11-22

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:12

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:12 DATUM 2012-11-22 TID 09.0309.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:11. 2 Ändring av nyinsatt sammanträde Utskottet beslutade att sammanträdet torsdagen den 13 december 2012 flyttas

2012-11-22

utskottsdokument 2012/13:2B076E

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:11 DATUM 2012-11-20 TID 12.34-12.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:10. 2 Internationella överenskommelser inklusive beslut rörande GUSP Utskottet behandlade granskningsärendet

2012-11-20

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:11

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:11 DATUM 2012-11-20 TID 11.0312.33 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag om allmän uppgiftsskyddsförordning dataskyddsförordningen Utskottet överlade med statssekreterare Magnus G Graner m.fl. från Justitiedepartementet om kommissionens förslag

2012-11-20

utskottsdokument 2012/13:2B0A26

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:10 DATUM 2012-11-15 TID 09.50-09.51 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:9 2 Fråga om utlämnande av allmän handling Ärendet bordlades. Vid protokollet Anna Öhman Justeras Peter

2012-11-15

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:10

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:10 DATUM 2012-11-15 TID 09.0009.49 09.5209.54 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:8 och 2012/13:9. 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats rapporter

2012-11-15

utskottsdokument 2012/13:2B02A1

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:9 DATUM 2012-11-13 TID 11.21-11.26 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:8. 2 Vissa förvaltningsärenden Utskottet behandlade granskningsärendet Vissa förvaltningsärenden. Ärendet

2012-11-15

Riksdagsskrivelse 2012/13:34

Riksdagsskrivelse 2012/13:34 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2012/13:KU7 Sekretess vid samarbete mellan europeiska energitillsynsmyndigheter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 november 2012 Susanne Eberstein Claes

2012-11-14

Riksdagsskrivelse 2012/13:34 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:33

Riksdagsskrivelse 2012/13:33 Regeringen Kulturdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2012/13:KU6 Ändringar i radio- och tv-lagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 november 2012 Susanne Eberstein Claes

2012-11-14

Riksdagsskrivelse 2012/13:33 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:32

Riksdagsskrivelse 2012/13:32 Riksdagsstyrelsen1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2012/13:KU5 Hanteringsordning av Riksrevisionens rapporter m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 november 2012 Susanne Eberstein Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2012/13:31 till

2012-11-14

Riksdagsskrivelse 2012/13:32 (pdf, 84 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:31

Riksdagsskrivelse 2012/13:31 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2012/13:KU5 Hanteringsordning av Riksrevisionens rapporter m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 november 2012 Susanne Eberstein Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2012/13:32 till

2012-11-14

Riksdagsskrivelse 2012/13:31 (pdf, 84 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:9

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:9 DATUM 2012-11-13 TID 11.0011.21 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justering av protokoll 2012/13:8 bordlades. 2 Överlämnande av motionsyrkande Utskottet överlämnade till socialutskottet, under förutsättning av detta utskotts

2012-11-13

utskottsdokument 2012/13:2B00FD

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:8 DATUM 2012-11-08 TID 10.24-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:7. 2 Regeringsprotokollen Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringsprotokollen. Ärendet bordlades.

2012-11-08

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:8

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:8 DATUM 2012-11-08 TID 09.0310.23 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om lagstiftningsarbetet gällande offentlig redovisning av bidrag till politiska partier Statssekreterare Magnus G Graner m.fl. vid Justitiedepartementet  lämnade information

2012-11-08

utskottsdokument 2012/13:2AFF1C

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:7 DATUM 2012-11-06 TID 12.36-12.44 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:6. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen meddelade att följande granskningsanmälan inkommit. Regeringens

2012-11-06

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:7

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:7 DATUM 2012-11-06 TID 11.0012.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2011 Riksdagsdirektören Kathrin Flossing, biträdande riksdagsdirektören Claes Mårtensson och ekonomichefen

2012-11-06

utskottsdokument 2012/13:2AFBBD

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:6 DATUM 2012-10-25 TID 09.18-10.30 10.42-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:5 2 Regeringens avlämnande av propositioner till riksdagen Utskottet behandlade granskningsärendet

2012-10-25