Dokument & lagar (153 träffar)

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:6

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:6 DATUM 2012-10-25 TID 09.0009.17 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleven H-L.Ö till Cecilia Brink M får närvara vid dagens sammanträde utom vid punkt 7 på särskilda föredragningslistan. 2 Justering av

2012-10-25

Riksdagsskrivelse 2012/13:11

Riksdagsskrivelse 2012/13:11 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2012/13:KU3 Bättre tillgång till kommunala föreskrifter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 oktober 2012 Per Westerberg Claes

2012-10-24

Riksdagsskrivelse 2012/13:11 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:10

Riksdagsskrivelse 2012/13:10 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2012/13:KU2 Sekretess för uppgifter i utländska databaser får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 oktober 2012 Per Westerberg Claes

2012-10-24

Riksdagsskrivelse 2012/13:10 (pdf, 83 kB)

utskottsdokument 2012/13:2AFF1E

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:5 DATUM 2012-10-23 TID 11.19-11.34 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll  Utskottet justerade protokoll 2012/13:4. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen meddelade att följande granskningsanmälan inkommit. Begäran om

2012-10-23

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:5

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:5 DATUM 2012-10-23 TID 11.0011.18 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:4. 2 Inkommande besök Bitr. kanslichefen anmälde inkommande besök från Mocambique tisdagen den 6 november 2012. Utskottet

2012-10-23

utskottsdokument 2012/13:2AFF1D

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:4 DATUM 2012-10-18 TID 09.40-09.41 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:3 2 Vissa förvaltningsärenden Utskottet beslutade att inleda en granskning om vissa förvaltningsärenden.

2012-10-18

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:4

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:4 DATUM 2012-10-18 TID 09.0009.39 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:3. 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats framställning 2012/13:RS1 Reglering

2012-10-18

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:3

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:3 DATUM 2012-10-16 TID 11.0012.07 12.1212.13 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleven EM till vice ordföranden Per Bill M får närvara vid utskottets sammanträden t.o.m. den 25 oktober 2012. 2 Välkommen

2012-10-16

utskottsdokument 2012/13:2AEF46

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:3 DATUM 2012-10-16 TID 12.07-12.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:2 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen meddelade att följande granskningsanmälan inkommit. Begäran hos

2012-10-16

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:2

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:2 DATUM 2012-10-02 TID 11.0011.54 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:1. 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats proposition 2012/13:1 Budgetpropositionen

2012-10-02

utskottsdokument 2012/13:2AEF45

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:2 DATUM 2012-10-02 TID 11.55-12.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll  Utskottet justerade protokoll 2012/13:1. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen meddelade att följande granskningsanmälan inkommit. Begäran hos

2012-10-02

utskottsdokument 2012/13:2AEF44

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:1 DATUM 2012-09-20 TID 10.09-10.33 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Biträdande kanslichefen meddelade att följande gransknings-anmälningar inkommit. Regeringens hantering av uppföljningsansvaret av AP-fondernas verksamhet

2012-09-20

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:1

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:1 DATUM 2012-09-20 TID 09.0010.09 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:51. 2 Avtackning Ordföranden tackade på utskottets vägnar Sven-Erik Österberg för hans insatser i utskottets arbete

2012-09-20