Dokument & lagar (79 träffar)

EU-nämndens uppteckningar 2002/03:33

1 Ekofin Finansminister Bosse Ringholm Rapport från ministerrådsmöte den 15 juli 2003 Information och samråd inför informellt ministermöte den 1213 september 2003 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag hälsar finansminister Bosse Ringholm med medarbetare välkomna till EU-nämnden. Det blir först en rapport från ministerrådsmötet den

2003-09-04

EU-nämndens dokument 2002/03:36

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2002/03: 36 EU-NÄMND Sammanträdesdag: 2003-09-04 Sammanträdestid: 10.00-12.05 Närvarande: se bilaga 1 36.1 Nämnden fortsätter diskussionen om framtida Öppna sammanträden öppna sammanträden med EU- nämnden. med EU-nämnden Nämnden uppdrar åt kansliet att se över det utsända arbetspapperet

2003-09-04

EU-nämndens dokument 2002/03:36 (pdf, 362 kB)

EU-nämndens dokument 2002/03:35

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2002/03: 35 EU-NÄMND Sammanträdesdag: 2003-08-21 Sammanträdestid: 10.00-12.00 13.00-15.00 Närvarande: se bilaga 1 35.1 Med anledning av EU:s nyligen avslutade framtids- Offentlig utfrågning konvent anordnar EU-nämnden en offentlig utfrågning. De medverkande är som följer: a Erfarenheter av

2003-08-21

EU-nämndens dokument 2002/03:35 (pdf, 351 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2002/03:32

1 Allmänna frågor och yttre förbindelser Kabinettssekreterare Hans Dahlgren Rapport från ministerrådsmöte den 16 och 17 juni 2003 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 21 och 22 juli 2003 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar EU-nämndens sammanträde av den 18 juli 2003 öppnat. Vi kastar om dagordningen och

2003-07-18

EU-nämndens dokument 2002/03:34

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2002/03:34 EU-NÄMND Sammanträdesdag: 2003-07-18 Sammanträdestid: 10.00-12.35 Närvarande: se bilaga 1 34.1 Kabinettssekreteraren Hans Dahlgren, åtföljd av Allmänna frågor och departementsrådet Magnus Robach, kanslirådet yttre förbindelser Martina Smedberg och departementssekreterarna Jörgen

2003-07-18

EU-nämndens dokument 2002/03:34 (pdf, 370 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2002/03:31

1 Ekofin Statsrådet Gunnar Lund Rapport från ministerrådsmöte den 3 juni 2003 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 15 juli 2003 Anf. 1  VICE ORDFÖRANDEN: Jag hälsar statsrådet välkommen. Vi går direkt in på föredragningslistan, Ekofin. Jag lämnar ordet till Gunnar Lund. Anf. 2  Statsrådet GUNNAR LUND sTack

2003-07-11

EU-nämndens dokument 2002/03:33

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2002/03: 33 EU-NÄMND Sammanträdesdag: 2003-07-11 Sammanträdestid: 10.00-11.40 Närvarande: se bilaga 1 33.1 Nämnden godkänner att politiska sekreteraren Närvaro Anna Ström, s-kansliet, närvarar vid sammanträdet Justering av dels protokoll från sammanträdet Protokollsjustering den 18 juni

2003-07-11

EU-nämndens dokument 2002/03:33 (pdf, 362 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2002/03:30

1 Europeiska rådet Statsminister Göran Persson Information och samråd inför Europeiska rådets möte den 19 och 20 juni 2003 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Härmed förklarar jag EU-nämndens sammanträde av den 18 juni 2003 öppnat. Jag vill hälsa statsministern med medarbetare välkomna till EU-nämnden. Jag vill också hälsa alla andra

2003-06-18

EU-nämndens dokument 2002/03:32

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2002/03: 32 EU-NÄMND Sammanträdesdag: 2003-06-18 Sammanträdestid: 14.00-16.15 Närvarande: se bilaga 1 32.1 Det antecknas att sammanträdet, som äger rum Öppet sammanträde i Skandiasalen, är offentligt 32.2 Statsministern Göran Persson, åtföljd av stats- Europeiska rådet sekreteraren Lars

2003-06-18

EU-nämndens dokument 2002/03:32 (pdf, 352 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2002/03:29

1 Allmänna frågor och yttre förbindelser Statsrådet Jan O Karlsson Rapport från ministerrådsmöte den 19 och 20 maj 2003 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 16 och 17 juni 2003 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Härmed förklaras sammanträdet med EU-nämnden den 12 juni 2003 öppnat. Jag vill hälsa statsrådet Jan O Karlsson

2003-06-12

EU-nämndens dokument 2002/03:31

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2002/03: 31 EU-NÄMND Sammanträdesdag: 2003-06-12 Sammanträdestid: 13.00-14.50 Närvarande: se bilaga 1 31.1 Statsrådet Jan O Karlsson, åtföljd av utrikesrådet Allmänna frågor och Anders Lidén, departementsråden Magnus Robach yttre förbindelser och Anders Kruse, departementssekreterarna Jörgen

2003-06-12

EU-nämndens dokument 2002/03:31 (pdf, 358 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2002/03:28

1 Jordbruk och fiske Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist Rapport från ministerrådsmöte den 26 och 27 maj 2003 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 11 och 12 juni 2003 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar EU-nämndens sammanträde den 6 juni öppnat. Jag hälsar jordbruksminister Ann-Christin Nykvist med medarbetare

2003-06-06

EU-nämndens dokument 2002/03:30

R0IKSDAGENS EU-NÄMND 30.1 Jordbruksministern Ann-Christin Nykvist, åtföljd av departementsrådet Christer Wretborn, departementssekreterarna Fredrik Odelram och Johan Anderson samt pressekreteraren Anders Teljebäck, samtliga Jordbruksdepartementet, samt praktikanten Malin Nilsson, UD/EU, informerar och samråder inför

2003-06-06

EU-nämndens dokument 2002/03:30 (pdf, 408 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2002/03:27

1 Rättsliga och inrikes frågor rättsliga frågor Justitieminister Thomas Bodström Rapport från ministerrådsmöte den 8 maj 2003 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 5 och 6 juni 2003 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Vi hälsar justitieministern med medarbetare välkommen till EU-nämnden. Vi börjar som vanligt med rapporten

2003-06-03

EU-nämndens dokument 2002/03:29

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2002/03: 29 EU-NÄMND Sammanträdesdag: 2003-06-03 Sammanträdestid: 10.00-10.50 11.30-13.40 Närvarande: se bilaga 1 29.1 Justitieministern Thomas Bodström, åtföljd av Rättsliga och inrikes departementsrådet Lars Werkström, rättssak- frågor rättsliga frågor kunnige Mattias Wahlstedt, hovrättsassessorn

2003-06-03

EU-nämndens dokument 2002/03:29 (pdf, 427 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2002/03:26

1 Ekofin Statssekreterare Karin Rudebeck Rapport från ministerrådsmöte den 13 maj 2003 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 3 juni 2003 Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag öppnar sammanträdet med EU-nämnden den 23 maj. Vi går in på föredragningslistan och börjar på den första punkten, som handlar om Ekofin. Jag hälsar

2003-05-23

EU-nämndens dokument 2002/03:28

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2002/03: 28 EU-NÄMND Sammanträdesdag: 2003-05-23 Sammanträdestid: 10.00-13.50 Närvarande: se bilaga 1 28.1 Statssekreteraren Karin Rudebeck, åtföljd av Ekofin ämnesrådet Peter Holmgren, hovrättsassessorerna Charlotta Erikson och Anna Nystedt, kansliråden Barbro Carlqvist och Fredrik Wiklund,

2003-05-23

EU-nämndens dokument 2002/03:28 (pdf, 417 kB)

EU-nämndens dokument 2002/03:27

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2002/03: 27 EU-NÄMND Sammanträdesdag: 2003-05-22 Sammanträdestid: 09.35-12.00 Närvarande: se bilaga 1 27.1 I samarbete med justitieutskottet och det sammansatta Offentlig utfrågning konstitutions- och utrikesutskottet håller EU-nämnden en offentlig utfrågning om den framtida brottsbekämpningen

2003-05-22

EU-nämndens dokument 2002/03:27 (pdf, 386 kB)

EU-nämndens uppteckningar 2002/03:25

1 Allmänna frågor och yttre förbindelser Statsrådet Jan O Karlsson Rapport från informellt ministermöte den 2 och 3 maj 2003 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 19 och 20 maj Anf. 1  ORDFÖRANDEN: Jag förklarar sammanträdet öppnat. Innan vi släpper in statsrådet Jan O Karlsson har jag fått uppgift om att

2003-05-16

EU-nämndens dokument 2002/03:26

RIKSDAGENS PROTOKOLL 2002/03: 26 EU-NÄMND Sammanträdesdag:2003-05-16 Sammanträdestid: 10.00-12.40 13.00-13.50 Närvarande: se bilaga 1 26.1 Nämnden godkänner att praktikanten Sara Malmgren, Närvaro kd:s kansli, närvarar vid sammanträdet Statsrådet Jan O. Karlsson, åtföljd av utrikesrådet Allmänna frågor Anders

2003-05-16

EU-nämndens dokument 2002/03:26 (pdf, 407 kB)
Paginering