Dokument & lagar (166 träffar)

Motion 2002/03:U14 av Cecilia Wigström m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2002/03:U14 av Cecilia Wigström m.fl. fp med anledning av prop. 2002/03:143 Svenskt deltagande i en EU- ledd styrka i Demokratiska republiken Kongo Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen med FN bör förhandla fram ett långsiktigt bidrag till


Utskottsberedning: 2002/03:UFöU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:U13 av Lotta N Hedström och Lars Ångström (mp)

Motion till riksdagen 2002/03:U13 av Lotta N Hedström och Lars Ångström mp med anledning av skr. 2002/03:114 Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 2002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Inspektionen för strategiska produkter


Utskottsberedning: 2002/03:UU9
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2002/03:U12 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2002/03:U12 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av skr. 2002/03:114 Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 2002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen genomför en allmän översyn av det svenska regelverket för den svenska krigsmaterielexporten


Utskottsberedning: 2002/03:UU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:U11 av Carl B Hamilton m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2002/03:U11 av Carl B Hamilton m.fl. fp med anledning av prop. 2002/03:115 Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Algeriet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2002/03:115 om godkännande av EuropaMedelhavsavtalet om upprättande


Utskottsberedning: 2002/03:UU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:U10 av Maud Olofsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2002/03:U10 av Maud Olofsson m.fl. c EU:s utrikes- och säkerhetspolitik väckt enligt 3 kap. 15 RO med anledning av händelse av större vikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en förstärkning av EU:s utrikes- och säkerhetspolitiska


Utskottsberedning: 2002/03:KUU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:U9 av Mona Jönsson (mp)

Motion till riksdagen 2002/03:U9 av Mona Jönsson mp med anledning av skr. 2002/03:90 Nordiskt samarbete 2002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att svenska ordförandeskapet under 2003 bör arbeta för en så snar lösning som möjligt på identifierade problemområden inom socialförsäkringssystemet.


Utskottsberedning: 2003/04:UU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2002/03:U8 av Carl B Hamilton m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2002/03:U8 av Carl B Hamilton m.fl. fp med anledning av skr. 2002/03:83 Sverige i Förenta nationerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förnyelse av folkrätten. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: 2002/03:UU8
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2002/03:U7 av Rosita Runegrund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2002/03:U7 av Rosita Runegrund m.fl. kd med anledning av skr. 2002/03:83 Sverige i Förenta nationerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en omfattande översyn av FN-systemet i stort, men i första hand biståndsverksamheten


Utskottsberedning: 2002/03:UU8
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2002/03:U6 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2002/03:U6 av Marietta de Pourbaix-Lundin m med anledning av skr. 2002/03:83 Sverige i Förenta nationerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige i Förenta nationerna kraftfullt skall verka för ett avskaffande av vetorätten


Utskottsberedning: 2002/03:UU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:U5 av Carl B Hamilton m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2002/03:U5 av Carl B Hamilton m.fl. fp med anledning av skr. 2002/03:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att vissa EU-institutioner inte undandrar sig den


Utskottsberedning: 2002/03:UU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2002/03:U4 av Carl B Hamilton m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2002/03:U4 av Carl B Hamilton m.fl. fp med anledning av skr. 2002/03:81 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. andra halvåret 2001 och under år 2002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen


Utskottsberedning: 2002/03:UU11
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2002/03:U3 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2002/03:U3 av Ulla Hoffmann m.fl. v Omedelbart förestående brott mot FN-stadgans våldsförbud väckt enligt 3 kap. 15 RO med anledning av händelse av större vikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen i FN bör verka för att ett militärt angrepp mot Irak utan stöd av en ny och klar


Utskottsberedning: 2002/03:UU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:U1 av Lotta N Hedström och Mikael Johansson (mp)

Motion till riksdagen 2002/03:U1 av Lotta N Hedström och Mikael Johansson mp med anledning av prop. 2002/03:43 Svenskt deltagande i en EU-ledd styrka i Makedonien Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2002/03:43. Motivering Situationen i Makedonien kan förvisso i dag vara betjänad av en internationell

2003-02-17

Motion 2002/03:U328 av Rosita Runegrund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2002/03:U328 av Rosita Runegrund m.fl. kd Kvinnan i världen Sammanfattning Det finns fortfarande mycket att göra innan jämställdheten mellan kvinnor och män i Sverige är reell på alla nivåer. Trots det är svenska kvinnor i jämförelse med kvinnor från många andra länder privilegierade. I Sverige


Utskottsberedning: 2002/03:JuU5 2002/03:SfU8 2002/03:SoU1 2002/03:UU8 2003/04:UU3 2003/04:UU9 2004/05:UFöU2
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 23 avslag

Motion 2002/03:U327 av Rosita Runegrund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2002/03:U327 av Rosita Runegrund m.fl. kd Hiv/aids i ett globalt perspektiv Sammanfattning Spridningen av hiv/aids har nått närmast ofattbara dimensioner. Värst drabbat är Afrika. Tiotals miljoner människor är smittade och det vi ser idag är bara början. Man har tidigare känt till att enklaven


Utskottsberedning: 2003/04:LU18 2003/04:UU3 2004/05:UFöU2
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2002/03:U326 av Maud Olofsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2002/03:U326 av Maud Olofsson m.fl. c Ett EU för framtiden 1 Sammanfattning Centerpartiets vision om ett enat Europa handlar om ett smalare men effektivare EU som värnar mänskliga rättigheter, främjar rörlighet och utbyte men som också slår vakt om mångfalden och olikheterna i vår världsdel. Det


Utskottsberedning: 2002/03:FiU8 2002/03:KUU1 2002/03:SfU8 2002/03:SkU11 2002/03:UMJU1 2002/03:UU10 2003/04:UU10
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 25 avslag

Motion 2002/03:U325 av Lars Ångström (mp)

Motion till riksdagen 2002/03:U325 av Lars Ångström mp Uppförandekoder för utlandsarbetande personal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att företag, organisationer och myndigheter skall ta fram uppförandekoder för utlandsarbetande personal. 1


Utskottsberedning: 2002/03:AU6 2003/04:UU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2002/03:U324 av Ulf Holm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2002/03:U324 av Ulf Holm m.fl. mp EU:s framtidsfrågor 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 43 2 Förslag till riksdagsbeslut 44 3 Inledning 46 4 Fördragsförändringar och folkomröstningar 46 5 Fördragsfäst utträdesmöjlighet 46 6 EU-kommissionen, initiativrätten och uppföljningen 47


Utskottsberedning: -2002/03:FiU1 2002/03:KUU1 2002/03:NU3 2002/03:SkU11 2002/03:UMJU1 2002/03:UU10 2003/04:MJU10 2003/04:MJU14 2003/04:MJU8 2003/04:UU10
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 20 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2002/03:U323 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2002/03:U323 av Bo Lundgren m.fl. m Sverige i Europa 1 Sammanfattning EU förenar i dag 380 miljoner européer och står inför en historisk möjlighet att knyta samman hela Europa. I denna brytpunkt måste Sverige delta fullt ut i ett EU som förenar sammanhållning med mångfald. Det gäller i synnerhet


Utskottsberedning: 2002/03:FiU5 2002/03:FiU8 2002/03:KUU3 2002/03:NU2 2002/03:NU5 2002/03:SfU8 2002/03:SoU3 2002/03:UU10 2003/04:MJU8 2003/04:UU10 2003/04:UU17 2003/04:UU3 2003/04:UU6 2003/04:UU9 2004/05:UFöU2
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 27 avslag, 1 bifall,

Motion 2002/03:U322 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2002/03:U322 av Bo Lundgren m.fl. m Sverige i världen 1 Sammanfattning Globaliseringen står på två ben: demokrati och marknadsekonomi. Globaliseringen skapar nya förutsättningar för en uthållig tillväxt. Alltfler länder väljer därför att delta i globaliseringen och därmed kommer dess fördelar alltfler


Utskottsberedning: 2002/03:NU5 2002/03:UMJU1 2002/03:UU2 2002/03:UU8 2002/03:UU9 2003/04:FiU16 2003/04:UU10 2003/04:UU11 2003/04:UU3 2004/05:UFöU2 2004/05:UU2
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 24 avslag