Dokument & lagar (164 träffar)

Utskottsmöte 2012/13:8 Torsdag 2012-11-08 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:8 Datum och tid: 2012-11-08 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Information om lagstiftningsarbetet gällande offentlig redovisning av bidrag till politiska partier inom ramen för beredningen av KU1 Kl. 09.00 09.30 Statssekreterare Magnus

2012-11-08 09:00:00

utskottsdokument 2012/13:2B00FD

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:8 DATUM 2012-11-08 TID 10.24-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:7. 2 Regeringsprotokollen Utskottet behandlade granskningsärendet Regeringsprotokollen. Ärendet bordlades.

2012-11-08

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:8

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:8 DATUM 2012-11-08 TID 09.0310.23 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om lagstiftningsarbetet gällande offentlig redovisning av bidrag till politiska partier Statssekreterare Magnus G Graner m.fl. vid Justitiedepartementet  lämnade information

2012-11-08

Utskottsmöte 2012/13:7 Tisdag 2012-11-06 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:7 Datum och tid: 2012-11-06 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Riksdagsdirektören Kathrin Flossing med medarbetare Kommer kl. 11.00 Informerar om årsredovisningen 2011, riksdagens anslag 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. EU-bevakning

2012-11-06 11:00:00

utskottsdokument 2012/13:2AFF1C

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:7 DATUM 2012-11-06 TID 12.36-12.44 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:6. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen meddelade att följande granskningsanmälan inkommit. Regeringens

2012-11-06

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:7

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:7 DATUM 2012-11-06 TID 11.0012.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2011 Riksdagsdirektören Kathrin Flossing, biträdande riksdagsdirektören Claes Mårtensson och ekonomichefen

2012-11-06

Utskottsmöte 2012/13:6 Torsdag 2012-10-25 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:6 Datum och tid: 2012-10-25 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse KU1 Fortsatt beredning Prop. 2012/13:1 och motioner Föredragande: TL 4. Sekretess vid samarbete

2012-10-25 09:00:00

utskottsdokument 2012/13:2AFBBD

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:6 DATUM 2012-10-25 TID 09.18-10.30 10.42-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:5 2 Regeringens avlämnande av propositioner till riksdagen Utskottet behandlade granskningsärendet

2012-10-25

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:6

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:6 DATUM 2012-10-25 TID 09.0009.17 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleven H-L.Ö till Cecilia Brink M får närvara vid dagens sammanträde utom vid punkt 7 på särskilda föredragningslistan. 2 Justering av

2012-10-25

Utskottsmöte 2012/13:5 Tisdag 2012-10-23 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:5 Datum och tid: 2012-10-23 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse KU1y Justering Prop. 2012/13:1 och motioner Föredragande: TL 5. Hanteringsordning

2012-10-23 11:00:00

utskottsdokument 2012/13:2AFF1E

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:5 DATUM 2012-10-23 TID 11.19-11.34 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll  Utskottet justerade protokoll 2012/13:4. 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen meddelade att följande granskningsanmälan inkommit. Begäran om

2012-10-23

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:5

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:5 DATUM 2012-10-23 TID 11.0011.18 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:4. 2 Inkommande besök Bitr. kanslichefen anmälde inkommande besök från Mocambique tisdagen den 6 november 2012. Utskottet

2012-10-23

Utskottsmöte 2012/13:4 Torsdag 2012-10-18 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:4 Datum och tid: 2012-10-18 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse KU1y Fortsatt beredning Prop. 2012/13:1 och motioner Föredragande: TL 4. EU-förslag om stadgar

2012-10-18 09:00:00

utskottsdokument 2012/13:2AFF1D

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:4 DATUM 2012-10-18 TID 09.40-09.41 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:3 2 Vissa förvaltningsärenden Utskottet beslutade att inleda en granskning om vissa förvaltningsärenden.

2012-10-18

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:4

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:4 DATUM 2012-10-18 TID 09.0009.39 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:3. 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats framställning 2012/13:RS1 Reglering

2012-10-18

Utskottsmöte 2012/13:3 Tisdag 2012-10-16 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:3 Datum och tid: 2012-10-16 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. EU-förslag om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska stiftelser Information Statsekreterare Johan Sandberg m.fl.Statsrådsberedningen

2012-10-16 11:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:3

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:3 DATUM 2012-10-16 TID 11.0012.07 12.1212.13 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleven EM till vice ordföranden Per Bill M får närvara vid utskottets sammanträden t.o.m. den 25 oktober 2012. 2 Välkommen

2012-10-16

utskottsdokument 2012/13:2AEF46

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:3 DATUM 2012-10-16 TID 12.07-12.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:2 2 Anmälningar Biträdande kanslichefen meddelade att följande granskningsanmälan inkommit. Begäran hos

2012-10-16

Utskottsmöte 2012/13:2 Tisdag 2012-10-02 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:2 Datum och tid: 2012-10-02 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Sekretess för uppgifter i utländska databaser KU2 Fortsatt beredning Prop. 2011/12:157 Föredragande: JJ 5. Bättre

2012-10-02 11:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:2

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:2 DATUM 2012-10-02 TID 11.0011.54 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:1. 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats proposition 2012/13:1 Budgetpropositionen

2012-10-02