Dokument & lagar (81 träffar)

Finansutskottets protokoll 2015/16:2

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:2 Datum 2015-09-22 Tid Kl. 11.00-11.03 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Inbjudningar: Det luxemburgska ordförandeskapet bjuder in till Artikel 13-konferens om ekonomisk styrning i Luxemburg den 9-10 november, intresseanmälan till kansliet Studiebesök på SACO den 18 november

2015-09-22

Finansutskottets protokoll 2015/16:1

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:01 Datum 2015-09-17 Tid 10:30-10:50 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Kanslichefen anmälde följande Inbjudan till OECD den 1 oktober i Paris, Jörgen Andersson och Hans Unander utsågs till representanter. Upphandling av extern revisor för Riksrevisionen avslutad och avtal

2015-09-17

Näringsutskottets protokoll 2015/16:1

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:1 DATUM 20150924 TID 10.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:40. 2 Nordisk balansavräkning NU5 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:112 om nordisk balansavräkning och

2015-09-24

Finansutskottets protokoll 2015/16:5

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:5 Datum 2015-10-15 Tid Kl. 10.30- 10.40 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Inbjudan till OECD konferens 19 oktober. Kanslichefen anmälde följande: Inbjudan till seminarium om myndigheters samarbete för stöd till personal på internationella uppdrag. Inbjudan från EU-parlamentets

2015-10-15

Finansutskottets protokoll 2015/16:4

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:4 Datum 2015-10-01 Tid Kl. 13.00- 14.45 Närvarande Se bilaga 1 1 Information inför IMF och Världsbankens årsmöte Finansminister Magdalena Andersson, vice riksbankschef Per Jansson och biståndsminister Isabella Lövin informerade utrikes- och finansutskotten och svarade på

2015-10-01

Finansutskottets protokoll 2015/16:3

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:03 Datum 2015-09-24 Tid 09:00-12:00 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Cecilia Skingsley redovisade sin syn på penningpolitiken. Därefter besvarades ledamöternas frågor. 2 Riksrevisionen

2015-09-24

Näringsutskottets protokoll 2015/16:30

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:30 DATUM 20160702 TID 09.3010.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet medgav att ledamöter från miljö- och jordbruksutskottet samt tjänstemän från miljö- och jordbruksutskottets kansli fick närvara vid sammanträdespunkten

2016-07-02

Finansutskottets protokoll 2015/16:13

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:13 DATUM 2016-11-17 TID 13.1515.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning om Finsams fortsatta utveckling nästa steg. Program framgår av bilaga 2. Vid protokollet Justeras den 24 november 2016

2016-11-17

Näringsutskottets protokoll 2015/16:27

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:27 DATUM 20160526 TID 10.0010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:26. 2 Information från Miljö- och energidepartementet Statssekreterare Nils Vikmång, Miljö- och energidepartementet, lämnade

2016-05-26

Näringsutskottets protokoll 2015/16:26

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:26 DATUM 20160519 TID 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:25. 2 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Eva Lindström, Näringsdepartementet, lämnade information inför

2016-05-19

Näringsutskottets protokoll 2015/16:29

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:29 DATUM 20160616 TID 09.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Näringsutskottet och skatteutskottet höll en offentlig utfrågning om konkurrenskraften hos svenska multinationella företag i ljuset av nya regler inom internationell

2016-06-16

Näringsutskottets protokoll 2015/16:28

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:28 DATUM 20160609 TID 10.0010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:27. 2 Staten och kapitalet struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt NU23 Utskottet fortsatte behandlingen

2016-06-09

Finansutskottets protokoll 2015/16:51

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:51 Datum 2016-06-21 Tid 08.00-08.20 Närvarande Se bilaga 1 1 Överläggning rörande förhandlingen om EU:s årsbudget 2017 Statssekreterare Max Elger informerade utskottet om regeringens utgångspunkter inför EU:s årsbudgetprocess för 2017. Underlag för överläggningen utgjordes

2016-06-21

Finansutskottets protokoll 2015/16:50

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:50 Datum 2016-06-16 Tid Kl. 10.30-10.40 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Kanslimeddelanden 25 augusti kl. 10.00: Möte med IMF om finansiell stabilitet. 21 september kl. 11.30: Lunch med IMF i samband med Artikel IV-konsultation. Intresse av deltagande anmäls till kansliet.

2016-06-16

Näringsutskottets protokoll 2015/16:23

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:23 DATUM 20160428 TID 09.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Näringsutskottet höll en offentlig utfrågning om piratkopiering och andra rättighetsintrång på den digitala marknaden. Program och deltagarförteckning för utfrågningen

2016-04-28

Näringsutskottets protokoll 2015/16:22

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:22 DATUM 20160426 TID 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:21. 2 Effektreserv 20202025 NU19 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:117 om effektreserv 20202025 och motioner.

2016-04-26

Finansutskottets protokoll 2015/16:49

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:49 Datum 2016-06-09 Tid Kl. 10.30-10.45 Närvarande Se bilaga 1 1 Överläggning om den gemensamma insättningsgarantiförsäkringen EDIS Statssekreterare Ulf Holm överlade med utskottet om förslaget till gemensam insättningsgarantiförsäkring EDISUnderlag för överläggningen utgjordes

2016-06-09

Finansutskottets protokoll 2015/16:48

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:48 Datum 2016-05-26 Tid Kl. 10.30-10.45 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att kalla statssekreterare Ulf Holm för överläggning om den gemensamma insättningsgarantiförsäkringen EDIS till sammanträdet 9 juni. Fråga från Talmannen om nominering av ledamöter

2016-05-26

Finansutskottets protokoll 2015/16:9

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:9 Datum 2015-11-10 Tid 11.00-12.10 Närvarande Se bilaga 1 1 Information från riksbanksfullmäktiges presidium Ordförande Susanne Eberstein och vice ordförande Michael Lundholm informerade om riksbanksfullmäktiges arbete och svarade på ledamöternas frågor. 2 Penningpolitiska

2015-11-10

Finansutskottets protokoll 2015/16:17

Protokoll Utskottssammanträde 2015/16:17 Datum 2015-12-08 Tid Kl.11-11.05 Närvarande Se bilaga 1 1 Anmälningar Kanslichefen frågade utskottet om att bjuda in riksrevisorerna till ett gemensamt sammanträde med konstitutionsutskottet den 21 januari 2016 för att informera om deras verksamhet. Utskottet bad kansliet

2015-12-08