Dokument & lagar (3 träffar)

urd 1997/98:URD5

UTREDNINGAR FRÅN RIKSDAGEN 1997/98:URD5 NÄRINGSUTSKOTTET Datoriseringen vid Patent- och registreringsverket Rapport utarbetad på uppdrag av näringsutskottets arbetsgrupp för uppföljnings- och utvärderingsfrågor NUR Riksdagens näringsutskott På uppdrag av utskottets arbetsgrupp för uppföljnings- och utvärderingsfrågor

1998-01-01

urd 1997/98:URD5 (pdf, 65 kB)

urd 1997/98:URD4

UTREDNINGAR FRÅN RIKSDAGEN 1997/98:URD4 NÄRINGSUTSKOTTET Statens finansiering av teknisk FoU RIKSDAGENS NÄRINGSUTSKOTT På uppdrag av utskottets arbetsgrupp för uppföljnings- och utvärderingsfrågor NUR har en uppföljning gjorts av i vilken utsträckning de neddragningar som genomförts på Närings- och teknikutvecklingsverket

1998-01-01

urd 1997/98:URD4 (pdf, 106 kB)

urd 1997/98:URD2

UTREDNINGAR FRÅN RIKSDAGEN 1997/98:URD2 NÄRINGSUTSKOTTET Statens stöd till forskning och utveckling av informationsteknik inom det näringspolitiska området uppföljning av satsningar åren 19931996 Rapport utarbetad på uppdrag av näringsutskottets arbetsgrupp för uppföljnings- och utvärderingsfrågor Riksdagens näringsutskott

1998-01-01

urd 1997/98:URD2 (pdf, 253 kB)