Dokument & lagar (66 träffar)

Näringsutskottets protokoll 2005/06:15

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:15 DATUM 2005-12-07 TID 08.30 08.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 14. 2 Konvertering från direktverkande elvärme och oljeuppvärmning Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2005/06:1 budgetpropositionen såvitt gäller

2005-12-07

Skatteutskottets protokoll 2005/06:10

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:10 DATUM 2005-11-30 TID 10.00 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Anna Grönlund Krantz fp hjärtligt välkommen tillbaka till utskottet efter hennes ledighet och noterade att hon därmed återtagit sin plats som vice ordförande i utskottet. 1 Protokollsjustering

2005-11-30

Näringsutskottets protokoll 2005/06:16

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:16 DATUM 2006-01-24 TID 11.00 12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Invest in Sweden Agency Generaldirektör Kai Hammerich, utredningsansvarige Magnus Runnbeck och informationsansvarige Annika Rembe, Invest in Sweden Agency ISAlämnade information om ISA:s rapport om klimatet för

2006-01-24

Skatteutskottets protokoll 2005/06:9

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:9 DATUM 2005-11-29 TID 11.00 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Finansdepartementet Statssekreterare Magdalena Andersson och finansrådet Anita Saldén Enérus, Finansdepartementet, informerade och besvarade frågor på skatte- och tullområdet inom EU samt om mervärdesskatt på lokalhyror

2005-11-29

Näringsutskottets protokoll 2005/06:18

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:18 DATUM 2006-02-09 TID 09.30 10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 17. 2 Information om aktuella EU-frågor Riksdagens representant vid EU:s institutioner Bengt Ohlsson och byråassistent Stina Svensson informerade

2006-02-09

Näringsutskottets protokoll 2005/06:19

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:19 DATUM 2006-02-14 TID 11.00 11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 18. 2 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2005/06:23 om Sveriges handlingsprogram för

2006-02-14

Skatteutskottets protokoll 2005/06:11

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:11 DATUM 2006-01-24 TID 11.00 11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll 2005/06:10. Eva Berggren som kommer att arbeta som extra föredragande under våren hälsades välkommen av ordföranden. Vidare informerade ordföranden om att Gunnar Andrén

2006-01-24

Näringsutskottets protokoll 2005/06:13

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:13 DATUM 2005-11-29 TID 11.00 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 12. 2 Utgiftsområde 24 Näringsliv Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2005/06:1 budgetpropositionen såvitt gäller utgiftsområde 24 Näringsliv

2005-11-29

Näringsutskottets protokoll 2005/06:20

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:20 DATUM 2006-02-16 TID 09.30 10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 19. 2 Innovationsbron AB Koncernchef Peter Holmstedt, Innovationsbron AB, informerade om Innovationsbrons hittillsvarande verksamhet. 3 Vissa näringspolitiska

2006-02-16

Näringsutskottets protokoll 2005/06:21

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:21 DATUM 2006-02-21 TID 11.00 12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 20. 2 Riksrevisionens granskning av bolagiseringen av Statens järnvägar Riksrevisor Kjell Larsson och auktoriserade revisorn Filip Cassel, Riksrevisionen,

2006-02-21

Skatteutskottets protokoll 2005/06:12

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:12 DATUM 2006-01-31 TID 11.00 11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll 2005/06:11. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. 3 Allmänna motioner om inkomstskatter m.m. Föredrogs motioner från

2006-01-31

Näringsutskottets protokoll 2005/06:23

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:23 DATUM 2006-03-09 TID 09.30 10.15 10.30 11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 22. 2 Regeringens synpunkter på Riksrevisionens granskning av bolagiseringen av Statens järnvägar Statssekreterare Sven-Eric

2006-03-09

Skatteutskottets protokoll 2005/06:14

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:14 DATUM 2006-02-21 TID 11.00 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll 2005/06:13. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. Det antecknades att Ulla Wester s och Lennart Axelsson s samt några från kansliet tagit

2006-02-21

Skatteutskottets protokoll 2005/06:15

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:15 DATUM 2006-03-14 TID 11.00 12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ordföranden inledde sammanträdet med att tacka för en bra resa till Edinburgh och London i februari-mars. Finansdepartementet Departementsrådet Agneta Bergqvist, Finansdepartementet, informerade och besvarade

2006-03-14

Näringsutskottets protokoll 2005/06:25

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:25 DATUM 2006-03-21 TID 11.00 11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 24. 2 Yttrande till konstitutionsutskottet Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till konstitutionsutskottet med anledning av Riksdagsstyrelsens framställning

2006-03-21

Skatteutskottets protokoll 2005/06:13

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:13 DATUM 2006-02-14 TID 11.00 11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Finansdepartementet Statssekreterare Magdalena Andersson och finansrådet Anita Saldén Enérus, Finansdepartementet, informerade och besvarade aktuella frågor på skatte- och tullområdet inom EU

2006-02-14

Näringsutskottets protokoll 2005/06:22

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:22 DATUM 2006-02-23 TID 09.30 09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 21. 2 Vissa frågor om regional utvecklingspolitik Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om regional utvecklingspolitik. Härvid anmälde

2006-02-23

Näringsutskottets protokoll 2005/06:24

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:24 DATUM 2006-03-14 TID 11.00 11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 23. 2 Bolagiseringen av Statens järnvägar Utskottet fortsatte behandlingen av Riksrevisionens styrelses framställning 2005/06:RRS6 angående bolagiseringen

2006-03-14

Näringsutskottets protokoll 2005/06:26

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:26 DATUM 2006-03-23 TID 09.30 10.00 10.40 11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 25. 2 Energitorvbranschen Verkställande direktörerna Magnus Brandel, Svenska Torvproducentföreningen och Håkan Bjur, Råsjö Torv AB, samt värmechef

2006-03-23

Skatteutskottets protokoll 2005/06:16

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:16 DATUM 2006-03-23 TID 10.00 10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll 2005/06:15. 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2. Det antecknades att ordföranden jämte ledamöterna Lennart Axelsson s och Jörgen Johansson

2006-03-23

Paginering