Dokument & lagar (39 träffar)

Näringsutskottets protokoll 2007/08:1

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:1 DATUM 2007-09-25 TID 11.00 12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information i EU-frågor från Näringsdepartementet Näringsminister Maud Olofsson, Näringsdepartementet, informerade om aktuella EU-frågor under hösten. Härvid närvarade även departementsrådet Bengt

2007-09-25

Yttrande 2007/08:NU1y

2007/08:NU1 Grönbok rörande europeiska området för forskningsverksamhet Näringsutskottets yttrande 2007/08:NU1 Grönbok rörande europeiska området för forskningsverksamhet Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att avge yttrande över grönbok om det europeiska området för

2007-10-18

Yttrande 2007/08:NU1y (pdf, 81 kB)

Näringsutskottets protokoll 2007/08:9

SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:9 DATUM 2007-11-20 TID 11.00 11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 I frånvaro av ordföranden och vice ordföranden tog Laila Bjurling s ledningen av sammanträdet. Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:8 2 Inkomna skrivelser, m.m. Anmäldes inkomna

2008-11-20

Näringsutskottets protokoll 2007/08:13

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:13 DATUM 2008-01-22 TID 11.00 12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Nordiskt Innovationscentrum Administrativ direktör Kjetil Storvik, administrationschef Ivar Kristensen samt seniora rådgivarna Petra Nilsson-Andersen och Marcus Zackrisson, Nordiskt Innovationscentrum,

2008-01-22

Näringsutskottets protokoll 2007/08:12

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:12 DATUM 2007-12-04 TID 11.00 12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 11. 2 Utgiftsområde 24 Näringsliv Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2007/08:1 budgetpropositionen såvitt gäller utgiftsområde

2007-12-04

Näringsutskottets protokoll 2007/08:11

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:11 DATUM 2007-11-29 TID 09.30 09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 10. 2 Besök hos Vinnova Utskottet informerades om det kommande besöket hos Verket för innovationssystem Vinnova den 5 december. 3 Besök

2007-11-29

Näringsutskottets protokoll 2007/08:6

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:6 DATUM 2007-10-30 TID 11.00 12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 5. 2 Information från Finansdepartementet Statssekreterare Urban Karlström och politiskt sakkunnige Magnus Kolsjö, Finansdepartementet, samt

2007-10-30

Näringsutskottets protokoll 2007/08:5

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:5 DATUM 2007-10-25 TID 09.30 10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 4. 2 Utgiftsområde 21 Energi Utskottet behandlade proposition 2007/08:1 budgetpropositionen såvitt gäller utgiftsområde 21 Energi jämte motioner.

2007-10-25

Näringsutskottets protokoll 2007/08:4

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:4 DATUM 2007-10-23 TID 11.00 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 3. 2 Yttrande till finansutskottet Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet med anledning av proposition 2007/08:1

2007-10-23

Näringsutskottets protokoll 2007/08:7

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:7 DATUM 2007-11-13 TID 11.00 12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 6. 2 Inbjudan från trafikutskottet Anmäldes inbjudan från trafikutskottet till offentlig utfrågning om offentlig privat samverkan den 22

2007-11-13

Yttrande 2007/08:NU3y

2007/08:NU3 EU:s budgetöversyn Näringsutskottets yttrande 2007/08:NU3 EU:s budgetöversyn Till finansutskottet Finansutskottet har den 20 november 2007 berett näringsutskottet men också utrikesutskottet, trafikutskottet, miljö- och jordbruksutskottet samt EU-nämnden tillfälle att avge yttrande över kommissionens meddelande

2008-03-10

Yttrande 2007/08:NU3y (pdf, 129 kB)

Näringsutskottets protokoll 2007/08:16

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:16 DATUM 2008-02-12 TID 11.00 12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information i EU-frågor från Näringsdepartementet Näringsminister Maud Olofsson, åtföljd av kansliråden Sara Emanuelsson och Pernilla Winnhed, ämnessakkunnige Björn Telenius, departementssekreterarna

2008-02-12

Näringsutskottets protokoll 2007/08:21

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:21 DATUM 2008-03-11 TID 09.30 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 20. 2 Företagsfrämjande insatser Utskottet fortsatte behandlingen av Riksrevisionens styrelses framställning 2007/08:RRS9 angående Almi

2008-03-11

Näringsutskottets protokoll 2007/08:20

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:20 DATUM 2008-03-06 TID 09:30 10:35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 19. 2 Vissa näringspolitiska frågor Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om vissa näringspolitiska frågor. Utskottet fattade beslut i ärendet.

2008-03-06

Näringsutskottets protokoll 2007/08:19

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:19 DATUM 2008-03-04 TID 11.00 12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 18. 2 Information från Justitiedepartementet Statssekreterare Magnus G Graner, ämnesrådet Kristina Holmgren och ämnessakkunnige Maria Westman-Clément,

2008-03-04

Näringsutskottets protokoll 2007/08:18

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:18 DATUM 2008-02-21 TID 09:30-11:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 17. 2 EU:s budgetöversyn Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över EU-kommissionens meddelande SEK/2007/1188

2008-02-21

Näringsutskottets protokoll 2007/08:17

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:17 DATUM 2008-02-19 TID 11.00 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av vice ordförande Utskottet valde Tomas Eneroth till vice ordförande. 2 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 16. 3 Vissa näringspolitiska frågor Utskottet behandlade

2008-02-19

Näringsutskottets protokoll 2007/08:15

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:15 DATUM 2008-01-31 TID 09:30 11:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Riksrevisionen Riksrevisor Lennart Grufberg, revisionschef Hans Folkesson och revisionsdirektör Cristina Eriksson, Riksrevisionen, lämnade information om Riksrevisionens granskningar av Almi

2008-01-31

Näringsutskottets protokoll 2007/08:14

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:14 DATUM 2008-01-29 TID 11.00 12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 13. 2 Information från Finansdepartementet Statssekreterare Urban Karlström, Finansdepartementet, lämnade information om genomförda analyser

2008-01-29

Paginering