Dokument & lagar (101 träffar)

Yttrande 2008/09:NU9y

2008/09:NU9 Behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Näringsutskottets yttrande 2008/09:NU9 Behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett övriga utskott tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2008/09:75 med redogörelse för

2009-04-29

Yttrande 2008/09:NU9y (pdf, 30 kB)

Yttrande 2008/09:NU10y

2008/09:NU10 Handel med vissa receptfria läkemedel Näringsutskottets yttrande 2008/09:NU10 Handel med vissa receptfria läkemedel Till socialutskottet Socialutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2008/09:190 om handel med vissa receptfria läkemedel och de motioner som kunde

2009-05-26

Yttrande 2008/09:NU10y (pdf, 80 kB)

Näringsutskottets protokoll 2008/09:48

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:48 DATUM 2009-05-14 TID 09.30 10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 47. 2 Yttrande till finansutskottet Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition 2008/09:99 med 2009

2009-05-14

Näringsutskottets protokoll 2008/09:49

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:49 DATUM 2009-05-19 TID 10.30 11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund, Näringsdepartementet, lämnade information a dels inför konkurrenskraftsrådets möte den 28 och 29 maj, b dels om viktiga

2009-05-19

Näringsutskottets protokoll 2008/09:41

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:41 DATUM 2009-04-16 TID 09.30 10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 40. 2 En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder Utskottet behandlade skrivelse 2008/09:167 om en strategi för

2009-04-16

Näringsutskottets protokoll 2008/09:43

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:43 DATUM 2009-04-23 TID 09.3010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 42. 2 Information från Justitiedepartementet Statssekreterare Magnus Graner, Justitiedepartementet, lämnade information a dels om förhandlingar

2009-04-23

Näringsutskottets protokoll 2008/09:44

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:44 DATUM 2009-04-28 TID 11.00 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 43. 2 En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2008/09:167 om

2009-04-28

Näringsutskottets protokoll 2008/09:45

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:45 DATUM 2009-05-05 TID 11.00 12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 44. 2 Vissa ändringar av balansansvaret på el- och naturgasmarknaderna Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2008/09:168 om vissa

2009-05-05

Näringsutskottets protokoll 2008/09:1

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:1 DATUM 2008-09-18 TID 09.30 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund, Näringsdepartementet, informerade inför konkurrenskraftsrådets möte den 25 och 26 september. Härvid närvarade även kansliråd

2008-09-18

Näringsutskottets protokoll 2008/09:3

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:3 DATUM 2008-10-14 TID 11.00 12.10, 14.05 14.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 2. 2 Standardiseringens betydelse i en globaliserad värld Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2007/08:140 om standardiseringens

2008-10-14

Näringsutskottets protokoll 2008/09:2

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:2 DATUM 2008-10-02 TID 09.30 11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 1. 2 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Ola Alterå, Näringsdepartementet, lämnade information inför TTE-rådets möte den

2008-10-02

Näringsutskottets protokoll 2008/09:7

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:7 DATUM 2008-10-28 TID 10.45 12.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 6. 2 Ändring i lagen om elcertifikat Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2008/09:9 om ändring i lagen om elcertifikat jämte

2008-10-28

Näringsutskottets protokoll 2008/09:6

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:6 DATUM 2008-10-23 TID 09.30 10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 5. 2 Yttrande till finansutskottet Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition 2008/09:2 med förslag

2008-10-23

Näringsutskottets protokoll 2008/09:5

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:5 DATUM 2008-10-21 TID 11.00 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 4. 2 Grönbok om upphovsrätten i kunskapsekonomin Utskottet fortsatte behandlingen av grönbok om upphovsrätten i kunskapsekonomin. Ärendet

2008-10-21

Näringsutskottets protokoll 2008/09:4

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:4 DATUM 2008-10-16 TID 09.30 10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 3. 2 Information Departementsrådet Christine Lager och departementssekreterarna Elisabeth Bill och Cecilia Zetterberg, Justitiedepartementet,

2008-10-16

Yttrande 2008/09:NU1y

2008/09:NU1 Tilläggsbudget 2 Näringsutskottets yttrande 2008/09:NU1 Tilläggsbudget 2 Till finansutskottet Finansutskottet har berett övriga berörda utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 2008/09:2 med förslag om tilläggsbudget 2 till statsbudgeten för 2008 jämte motioner med anledning av propositionen

2008-10-28

Yttrande 2008/09:NU1y (pdf, 90 kB)

Yttrande 2008/09:NU2y

2008/09:NU2 Ramar för utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv Näringsutskottets yttrande 2008/09:NU2 Ramar för utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv Till finansutskottet Finansutskottet har berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över budgetpropositionen

2008-11-04

Yttrande 2008/09:NU2y (pdf, 120 kB)

Näringsutskottets protokoll 2008/09:8

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:8 DATUM 2008-10-30 TID 09.30 09.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 7. 2 Grönbok om upphovsrätten i kunskapsekonomin Utskottet fortsatte behandlingen av grönbok om upphovsrätten i kunskapsekonomin. Ärendet

2008-10-30

Näringsutskottets protokoll 2008/09:16

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:16 DATUM 2008-12-02 TID 11.00 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 15. 2 Vissa skyldigheter för innehavare av elektriska ledningar Utskottet behandlade proposition 2008/09:57 om vissa skyldigheter för innehavare

2008-12-02

Näringsutskottets protokoll 2008/09:13

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:13 DATUM 2008-11-20 TID 09.30 10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 12. 2 Utgiftsområde 21 Energi Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2008/09:1 budgetpropositionen såvitt gäller utgiftsområde

2008-11-20