Dokument & lagar (82 träffar)

Näringsutskottets protokoll 2010/11:10

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:10 DATUM 20101130 TID 11.0012.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:9. 2 Utgiftsområde 21 Energi NU3 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:1 budgetpropositionen såvitt gäller

2010-11-30

Näringsutskottets protokoll 2010/11:9

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:9 DATUM 20101125 TID 10.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:8. 2 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Daniel Johansson och kanslirådet Sara Emanuelsson, Näringsdepartementet,

2010-11-25

Näringsutskottets protokoll 2010/11:37

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:37 DATUM 20110517 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Justitiedepartementet Statssekreterare Magnus Graner, ämnesrådet Carl Josefsson och kanslirådet Alexander Ramsay, Justitiedepartementet, lämnade information om genomförande

2011-05-17

Näringsutskottets protokoll 2010/11:38

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:38 DATUM 20110519 TID 10.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Catharina Håkansson Boman och departementssekreterare Christina Sand, Näringsdepartementet, lämnade information om aktuella frågor

2011-05-19

Näringsutskottets protokoll 2010/11:2

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:2 DATUM 20101019 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:1 2 Ny lag om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden NU4 Utskottet behandlade proposition 2009/10:218.

2010-10-19

Näringsutskottets protokoll 2010/11:1

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:1 DATUM 20101012 TID 10.3010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Talmannen hade låtit kalla utskottet till sammanträde denna dag kl. 10.30. Enligt uppgift från kammaren hade vid val denna dag utsetts till Ledamöter i näringsutskottet Anna König Jerlmyr

2010-10-12

Näringsutskottets protokoll 2010/11:6

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:6 DATUM 20101116 TID 11.0012.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:5. 2 Utgiftsramar m.m. NU1y Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition 2010/11:1

2010-11-16

Näringsutskottets protokoll 2010/11:5

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:5 DATUM 20101111 TID 10.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:4. 2 Medgivande att närvara Utskottet medgav att föredragande Hans Hegeland från finansutskottet får närvara vid sammanträdet

2010-11-11

Yttrande 2010/11:NU1y

2010/11:NU1y Ramar för utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv Näringsutskottets yttrande 2010/11:NU1y Ramar för utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv Till finansutskottet Finansutskottet har gett övriga utskott tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för

2010-11-22

Yttrande 2010/11:NU1y (pdf, 39 kB)

Näringsutskottets protokoll 2010/11:7

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:7 DATUM 20101118 TID 10.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:5. 2 Tilläggsbudget för 2010 NU2y Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition 2010/11:2

2010-11-18

Yttrande 2010/11:NU2y

2010/11:NU2y Hösttilläggsbudget Näringsutskottets yttrande 2010/11:NU2y Hösttilläggsbudget Till finansutskottet Finansutskottet har gett övriga utskott tillfälle att yttra sig över förslag i proposition 2010/11:2 om hösttilläggsbudget för 2011 och eventuella motioner i de delar som berör respektive utskott. Inga motioner

2010-11-23

Yttrande 2010/11:NU2y (pdf, 36 kB)

Näringsutskottets protokoll 2010/11:36

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:36 DATUM 20110512 TID 10.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:35. 2 Information om Eureka Nationella projektkoordinatorn Tomas Aronsson, Verket för innovationssystem Vinnovalämnade information

2011-05-12

Näringsutskottets protokoll 2010/11:34

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:34 DATUM 20110505 TID 10.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:32 och 2010/11:33. 2 Information från Arbetsmarknads- och Näringsdepartementen Statssekreterare Daniel Johansson och rättssakkunnige

2011-05-05

Näringsutskottets protokoll 2010/11:35

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:35 DATUM 20110510 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:34. 2 Utländsk näringsverksamhet i Sverige NU19 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:87 om utländsk näringsverksamhet

2011-05-10

Näringsutskottets protokoll 2010/11:33

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:33 DATUM 201105-03 TID 11.0012.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning om handlingsplanen för energieffektivitet 2011 Utskottet överlade med näringsminister Maud Olofsson om kommissionens meddelande KOM2011 109 om handlingsplanen för energieffektivitet

2011-05-03

Näringsutskottets protokoll 2010/11:32

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:32 DATUM 20110428 TID 10.0011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Catharina Håkansson Boman och kanslirådet Hans G. Pettersson, Näringsdepartementet, lämnade information om hanteringen av Saab Automobile

2011-04-28

Näringsutskottets protokoll 2010/11:31

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:31 DATUM 20110414 TID 10.0010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:30. 2 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen NU3y Utskottet beslutade att skjuta upp justeringen

2011-04-14

Näringsutskottets protokoll 2010/11:30

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:30 DATUM 20110412 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:29. 2 Information från Yrkeshögskolan Generaldirektör Pia Enochsson, Myndigheten för yrkeshögskolan, informerade om yrkeshögskolan

2011-04-12

Näringsutskottets protokoll 2010/11:12

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:12 DATUM 20101207 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:11. 2 Utgiftsområde 24 Näringsliv NU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:1 budgetpropositionen såvitt

2010-12-07

Näringsutskottets protokoll 2010/11:11

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:11 DATUM 20101202 TID 10.0010.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:10. 2 Återanvändning av upphovsrättsligt skyddat material i radio och tv Utskottet behandlade proposition 2010/11:33. Ärendet

2010-12-02