Dokument & lagar (78 träffar)

Näringsutskottets protokoll 2012/13:26

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:26 DATUM 20130425 TID 9.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Näringsutskottet höll offentlig utfrågning om en fossiloberoende fordonsflotta. Program för utfrågningen framgår av bilaga 2. Vid protokollet Bibi Junttila Justeras

2013-04-25

Näringsutskottets protokoll 2012/13:29

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:29 DATUM 20130521 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:28. 2 Information från Justitiedepartementet Statssekreterare Magnus Graner, ämnesråden Anneli Skoglund och Alexander Ramsay,

2013-05-21

Näringsutskottets protokoll 2012/13:28

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:28 DATUM 20130516 TID 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:27. 2 Granskning av meddelande om smart lagstiftning NU23 Utskottet fortsatt granskningen av meddelande om smart lagstiftning

2013-05-16

Näringsutskottets protokoll 2012/13:27

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:27 DATUM 20130514 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2012/13:25 och 2012/13:26. 2 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Marita Ljung och kansliråd Erling Kristiansson,

2013-05-14

Näringsutskottets protokoll 2012/13:25

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:25 DATUM 20130423 TID 11.0012.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade med en korrigering i 3 protokoll 2012/13:24. 2 Information från Vinnova Generaldirektör Charlotte Brogren och kommunikationsdirektör Maria

2013-04-23

Näringsutskottets protokoll 2012/13:32

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:32 DATUM 20130604 TID 10.3012.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Energiminister Anna Karin Hatt, Näringsdepartementet och kansliråd David Mjureke, Miljödepartementet, lämnade information om grönbok om klimat- och

2013-06-04

Näringsutskottets protokoll 2012/13:31

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:31 DATUM 20130530 TID 09.3011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU:s klimat- och energipolitiken till 2030 Generalsekreterare Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen, Senior Adviser Climate Innovation Stefan Henningsson, Världsnaturfonden, chef Annika

2013-05-30

Näringsutskottets protokoll 2012/13:30

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:30 DATUM 20130523 TID 10.0010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:29. 2 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Håkan Ekengren och departementssekreterare Sofia Hercules,

2013-05-23

Yttrande 2012/13:NU5y

2012/13:NU5y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Näringsutskottets yttrande 2012/13:NU5y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har uppmanat övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2012/13:75

2013-05-21

Yttrande 2012/13:NU5y (pdf, 45 kB)

Näringsutskottets protokoll 2012/13:33

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:33 DATUM 20130611 TID 11.0012.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:32. 2 Granskning av grönbok om klimat- och energipolitiken till 2030 NU24 Utskottet fortsatte granskningen av grönbok om

2013-06-11

Näringsutskottets protokoll 2012/13:34

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:34 DATUM 20130822 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag till direktiv om skadestånd vid överträdelser av konkurrensreglerna Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag KOM2013 404. Utskottet ansåg

2013-08-22

Yttrande 2012/13:NU2y

2012/13:NU2y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Näringsutskottets yttrande 2012/13:NU2y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Till konstitutionsutskottet Av 10 kap. 6 riksdagsordningen följer att konstitutionsutskottet ska följa tillämpningen av subsidiaritetsprincipen

2012-11-09

Yttrande 2012/13:NU2y (pdf, 29 kB)

Näringsutskottets protokoll 2012/13:7

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:7 DATUM 20121025 TID 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:6. 2 Program för energieffektivisering och vissa andra frågor NU4 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:9

2012-10-25

Näringsutskottets protokoll 2012/13:6

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:6 DATUM 20121023 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:5. 2 Information från Riksrevisionen Riksrevisor Claes Norgren och projektledare Anna Hansson, lämnade information om Rikrevisionens

2012-10-23

Näringsutskottets protokoll 2012/13:5

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:5 DATUM 20121016 TID 10.0010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:4. 2 Program för energieffektivisering och vissa andra frågor NU4 Utskottet behandlade proposition 2012/13:9 om program för

2012-10-16

Näringsutskottets protokoll 2012/13:4

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:4 DATUM 20121016 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:3. 2 Information från Justitiedepartementet Politiskt sakkunnige Gustav Gellerbrant och ämnesråd Carl Josefsson, Justitiedepartementet,

2012-10-16

Näringsutskottets protokoll 2012/13:3

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:3 DATUM 20121004 TID 09.3011.20, 12.3014.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:2. 2 Val av ordförande Utskottet beslutade att välja Jessica Polfjärd M till ordförande fr.o.m. den 4 oktober

2012-10-04

Näringsutskottets protokoll 2012/13:11

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:11 DATUM 20121122 TID 10.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:10. 2 Utgiftsområde 21 Energi NU3 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:1budgetpropositionen när det gäller

2012-11-22

Yttrande 2012/13:NU3y

2012/13:NU3y Forskning och innovation Näringsutskottets yttrande 2012/13:NU3y Forskning och innovation Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet beslutade den 16 oktober 2012 att ge bl.a. näringsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2012/13:30 Forskning och innovation och de motionsyrkanden som rör

2012-12-11

Yttrande 2012/13:NU3y (pdf, 126 kB)

Näringsutskottets protokoll 2012/13:15

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:15 DATUM 20121206 TID 10.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:14. 2 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Håkan Ekengren och kansliråden Christian Berger, Håkan Hillefors

2012-12-06

Paginering