Dokument & lagar (82 träffar)

Näringsutskottets protokoll 2014/15:40

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:40 DATUM 20150827 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Miljö- och energidepartementet Statsrådet Ibrahim Baylan lämnade information om regeringens syn på det energipolitiska läget och beskeden rörande svensk kärnkraft. Vid besöket

2015-08-27

Yttrande 2014/15:NU3y

Näringsutskottets yttrande 2014/15:NU3y Vårändringsbudget för 2015 Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att ge näringsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens förslag till vårändringsbudget för 2015 prop. 2014/15:99 inklusive motioner som väckts med anledning av propositionen, i de delar som berör

2015-05-27

Yttrande 2014/15:NU3y (pdf, 122 kB)

Näringsutskottets protokoll 2014/15:35

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:35 DATUM 20150526 TID 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:34. 2 Vårändringsbudget för 2015 NU3y Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över skrivelse 2014/15:99

2015-05-26

Näringsutskottets protokoll 2014/15:34

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:34 DATUM 20150521 TID 10.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:33. 2 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Oscar Stenström lämnade information inför konkurrenskraftsrådet

2015-05-21

Näringsutskottets protokoll 2014/15:33

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:33 DATUM 20150519 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:32. 2 Information från Svenska Institutet Generaldirektör Annika Rembe och chef för avdelningen för interkulturell dialog Henrik

2015-05-19

Näringsutskottets protokoll 2014/15:38

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:38 DATUM 20150609 TID 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:37. 2 Information från utredningen Uppgiftslämnarservice för företagen Särskild utredare professor Cecilia Magnusson Sjöberg

2015-06-09

Näringsutskottets protokoll 2014/15:37

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:37 DATUM 20150602 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:36. 2 Överläggning med regeringen Utskottet överlade med statssekreterare Nils Vikmång om punkt 5 på dagordningen för rådet

2015-06-02

Näringsutskottets protokoll 2014/15:36

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:36 DATUM 20150528 TID 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:35. 2 Säkring av bevis vid Konkurrensverkets platsundersökningar NU16 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:96

2015-05-28

Näringsutskottets protokoll 2014/15:1

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:1 DATUM 20141007 TID 11.3011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Talmannen har kallat utskottet till sammanträde denna dag kl. 11.30. Enligt uppgift från kammaren har vid val denna dag utsetts till Ledamöter i näringsutskottet Jennie Nilsson S Catharina

2014-10-07

Näringsutskottets protokoll 2014/15:39

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:39 DATUM 20150611 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:38. 2 Information från Vattenfall AB Verkställande direktör Magnus Hall lämnade information och svarade på frågor om Vattenfalls

2015-06-11

Näringsutskottets protokoll 2014/15:25

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:25 DATUM 20150319 TID 10.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:24. 2 Mineralpolitik NU14 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om mineralpolitik. Utskottet fattade beslut i ärendet.

2015-03-19

Näringsutskottets protokoll 2014/15:24

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:24 DATUM 20150317 TID 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:23 och med där påförda ändringar. 2 Information från Jernkontoret och Svemin Verkställande direktör Bo-Erik Pers samt forskningschef

2015-03-17

Näringsutskottets protokoll 2014/15:23

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:23 DATUM 20150312 TID 10.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:22. 2 Information om utskottets planering våren 2015 Utskottet informerades om planering under våren 2015. 3 Inkomna EU-dokument

2015-03-12

Näringsutskottets protokoll 2014/15:22

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:22 DATUM 20150305 TID 10.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:21. 2 Riksrevisionens rapport om förvaltningen av regionala projektmedel NU8 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2014/15:12

2015-03-05

Näringsutskottets protokoll 2014/15:21

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:21 DATUM 20150219 TID 10.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:20 och med där påförda ändringar. 2 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Oscar Stenström, Näringsdepartementet,

2015-02-19

Näringsutskottets protokoll 2014/15:20

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:20 DATUM 20150217 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:19. 2 Information från Konkurrensverket Generaldirektör Dan Sjöblom och kommunikationschef Ola Billger, Konkurrensverket, informerade

2015-02-17

Näringsutskottets protokoll 2014/15:19

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:19 DATUM 20150212 TID 10.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:18. 2 Regional tillväxtpolitik NU7 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om regional tillväxtpolitik. Utskottet fattade

2015-02-12

Näringsutskottets protokoll 2014/15:18

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:18 DATUM 20150127 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:17. 2 Kommissionens arbetsprogram för 2015 NU2y Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till utrikesutskottet över kommissionens

2015-01-27

Näringsutskottets protokoll 2014/15:16

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:16 DATUM 20150120 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fråga om yttrande till utrikesutskottet över kommissionens arbetsprogram för 2015 Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över kommissionens arbetsprogram för 2015 KOM2014

2015-01-20

Näringsutskottets protokoll 2014/15:15

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:15 DATUM 20141219 TID 08.5008.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av vice ordförande Lars Hjälmered M valdes till vice ordförande. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 2 Bemyndigande att justera protokollet Ordföranden bemyndigades att

2014-12-19