Dokument & lagar (84 träffar)

Näringsutskottets protokoll 2007/08:34

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:34 DATUM 2008-05-20 TID 10.30-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 32 och 33. 2 Information från Post- och telestyrelsen Generaldirektör Marianne Treschow och avdelningschef Sten Selander, Post- och telestyrelsen

2008-05-20

Näringsutskottets protokoll 2007/08:33

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:33 DATUM 2008-05-15 TID 09.30-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Ärendet bordlades till nästa sammanträde. 2 Nuteks remissynpunkter Utredare Jan T. Persson, Verket för näringslivsutveckling Nuteklämnade information om Nuteks remissynpunkter

2008-05-15

Näringsutskottets protokoll 2007/08:32

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:32 DATUM 2008-05-13 TID 11.00 12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Posten AB Verkställande direktör Erik Olsson och kommunikationsdirektör Per Mossberg, Posten AB, lämnade information om det föreslagna samgåendet mellan Posten AB och Post Danmark A/S. Härvid

2008-05-13

Näringsutskottets protokoll 2007/08:31

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:31 DATUM 2008-05-08 TID 09.30 10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fria Postoperatörers Förbund Ordförande Håkan Malmros och vice ordförande Bengt Andersson, Fria Postoperatörers Förbund, lämnade synpunkter på proposition 2007/08:143 om samgående mellan Posten

2008-05-08

Näringsutskottets protokoll 2007/08:30

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:30 DATUM 2008-05-06 TID 11.00- 12.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 29. 2 Fordons Komponent Gruppen Verkställande direktör Svenåke Berglie, Fordons Komponent Gruppen, lämnade information om utvecklingen

2008-05-06

Näringsutskottets protokoll 2007/08:29

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:29 DATUM 20080424 TID 09.3010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 28. 2 Vissa ändringar i lagen om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar, m.m. Utskottet behandlade proposition 2007/08:127 om

2008-04-24

Näringsutskottets protokoll 2007/08:28

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:28 DATUM 2008-04-17 TID 09.00 09.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 27. 2 Parlamentsdelegation från Tjeckien Utskottet beslutade att ta emot parlamentsdelegation från Tjeckien den 21 maj. 3 Vietnams förste

2008-04-17

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:34

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:34 Datum 2008-05-06 Tid 11.0011.10 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:33. 3 Kanslianmälningar Anmäldes att finansutskottet berett övriga

2008-05-06

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:33

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:33 Datum 2008-04-24 Tid 10.0010.10 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:30 och 32. 3 Granskning FöU12 Granskades utkast till betänkande

2008-04-24

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:32

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:32 Datum 2008-04-22 Tid 09.0010.20  10.4510.55 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning ÖB general Håkan Syrén åtföljd av bl.a. chefsjurist Stefan Ryding-Berg, major Magnus Eriksson,

2008-04-22

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:31

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:31 Datum 2008-04-17 Tid 10.0011.20 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning ÖB general Håkan Syrén åtföljd av Jan Salestrand och Mikael Frisell från Försvarsmakten informerade om myndighetens

2008-04-17

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:30

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:30 Datum 2008-04-10 Tid 09.0012.00 Närvarande Se bilaga 1 Deltagarförteckning Se bilaga 2 1 Öppnande Utskottets ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Offentlig utskottsutfrågning Anförandet om Vad är ett kärnvapen av Martin

2008-04-10

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:29

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:29 Datum 2008-04-08 Tid 11.0012.40 Närvarande Se bilaga 1 Yttrande Se bilaga 2 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Generalmajor Stefan Kristiansson biträdd av Mats Engman, Anna Westerholm, John Daniels,

2008-04-08

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:28

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:28 Datum 2008-04-03 Tid 09.0012.00 Närvarande Se bilaga 1 Deltagarförteckning Se bilaga 2 1 Öppnande Trafikutskottets ordförande Ibrahim Baylan s förklarade samman-trädet öppnat. 2 Offentlig utskottsutfrågning Anförandet om De samhällskritiska systemens

2008-04-03

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:27

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:27 Datum 2008-03-27 Tid 10.0010.35 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Information av polisen Beslutades att riksdagens säkerhetschef Göran Forsell tillåts närvara vid sammanträdet under denna

2008-03-27

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:26

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:26 Datum 2008-03-13 Tid 10.0010.05 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:25. 3 Kanslianmälningar Anmäldes att två propositioner Multilateralt

2008-03-13

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:25

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:25 Datum 2008-03-11 Tid 11.0011.05 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:24. 3 Kanslianmälningar Anmäldes att den aviserade propositionen

2008-03-11

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:24

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:24 Datum 2008-03-06 Tid 10.0011.05 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Vice ordföranden Rolf Gunnarsson m förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Försvarsdepartementet representerade av statssekreteraren Håkan Jevrell åtföljd av pol.sakk. Charlotta

2008-03-06

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:23

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:23 Datum 2008-03-04 Tid 11.0011.20 11.3012.30 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Vice ordföranden Rolf Gunnarsson m förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering Fortsattes granskningen av förslag till betänkande FöU8 Natur-katastroffond, m.m. Utskottet

2008-03-04

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:22

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:22 Datum 2008-02-19 Tid 11.00-12.10 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Beslutades att Margareta Hjort från EU-nämndens kansli tillåts närvara vid sammanträdet under denna dagordningspunkt.

2008-02-19